Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En visualiseringsbild om hur det nya parkeringshuset vid Logomo kunde se ut.

Nytt, privat parkeringshus planeras till Logomo – kunde erbjuda service åt tågresenärer i Åbo

Under de senaste dagarna har frågan om servicen för tågresenärer i Åbo varit aktuell. Nu erbjuder ett privat bolag en lösning på problemet.

Ett tiovåningars parkeringshus i Kuppis i Åbo.

Åbos största parkeringshus har öppnat i Kuppis – finns plats för 1 000 bilar

På torsdagen öppnade ett parkeringshus på tio våningar i Kuppis i Åbo. Tanken är att parkeringshuset ska göra det lättare för dem som jobbar och rör sig i området att hitta parkeringsplats.

Nya torgparkeringen i åbo

Allt fler problem med Åbo Salutorg - ingen plats för torgförsäljarnas fordon

Kommunala politiker kritiserar torgprojektets förarbete.

Profilbild på Johnny Sjöblom, korrespondent för svenska Yle i Tyskland

Hälsningar från korren: Parkering för kvinnor – vem tillhör rutan?

Tyskland och parkeringsplatserna för kvinnor.

Arkeologiska utgrävningar på Salutorget i Åbo

Torghandlarna i Åbo hoppas på en oas – men befarar att charmen grävs bort

Salutorget i Åbo är mitt inne i en stor förändring.

Korsningen Storgatan-Gågatan där förbindelsetunneln slutar idag

"Inget problem att bygga ihop parkeringsgrottorna i Jakobstad"

Arkitekt Roger Wingren tillbakavisar uppgifter i ÖT.

Parkeringen vid Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Problem med parkeringen vid MÖCS

Nytt parkeringshus ska lätta på trycket.

Informationstillfälle om planerna för området kring tvålfabriken på Brändö.

Höga hus på Brändö väcker missnöje

Diskussion om området kring tvålfabriken.

Salutorget i Åbo, 14.11.2014

Torgparkeringens hyresavtal går vidare i Åbo

Avtalet gör det möjligt att inleda byggarbetet.

Terminal 2 Arlanda.

Misstänkt föremål på Arlanda ofarligt

Polisen utrymde ett parkeringshus och skickade in bombrobot.

Tölö torg

Tölö får underjordisk parkering

Plats för 800 bilar vid Tölö torg.

Salutorget i Åbo hösten 2015

Dags att valsa kring torgparkeringen igen

Torgparkeringen är aktuell i Åbo i höst.

De arkeologiska utgrävningarna fortsätter i sommar

Torgparkeringsplatser till salu i Jakobstad

Färdig byggd om ett år men redan nu säljs platser.

Infotavla och höghus vid västmetrobygget i Ängskulla.

P-platserna vid Västmetron kan vara för få redan från början

Det finns inte tillräckligt med p-platser för alla.

Enorma vattenpölar på Salutorget i Åbo

Stadsstyrelsen vill inte ha en folkomröstning om torgparkeringen i Åbo

Det behövs ingen rådgivande folkomröstning om torgparkeringen i Åbo. Det anser stadsstyrelsen som tog ställning en motion om folkomröstningen på måndagens möte.

Åbo salutorg

Stadsdirektören: Ingen folkomröstning om torgparkeringen

Det behövs ingen folkomröstning om torgparkeringen i Åbo. Det anser stadsdirektör Aleksi Randell.

Huset "Baletti" är inflyttningsklart hösten 2015.

Snart kan du bo på Baletten eller på Operan

Området intill Vasa stadsteater har varit en byggarbetsplats i snart ett par års tid. Och fler kommer det att bli. Till hösten blir det inflyttning i "Baletti", det första av totalt sex hus.

Enorma vattenpölar på Salutorget i Åbo

Åbo stadsstyrelse tog ställning till nytt besvär om torgparkeringen

Diskussionen kring den underjordiska parkeringen under Salutorget i Åbo fortsätter. Stadsstyrelsen i Åbo tog på måndagen ställning till ett besvär, som föreningen Vårt Åbo har lämnat in till Åbo förvaltningsdomstol.

Många vill ha folkomröstning om torgparkeringen

En namninsamling för att det ska ordnas en folkomröstning om torgparkeringen i Åbo har inletts på webben. Namninsamlingen startade i början av december och hittills har drygt 400 Åbobor skrivit under motionen.

Lars-Erik Gästgivars framför hotell Vallonia

Parkering under jord ska ge ett lyft för Smedsby

Ett fyrtiotal bilar ska få plats i en ny, underjordisk parkering i anslutning till Hotell Vallonia i Smedsby, Korsholm. Entreprenadavtalet skrevs under idag och i augusti 2015 ska allt vara klart.

parkeringsskylt i Citymarket i Borgå

Olika avgifter på olika språk

Felaktiga p-skyltar har väckt uppmärksamhet i Borgå. Vem ska betala mer - den svenskspråkiga eller den finskspråkiga felparkeraren?

Åbo stads vapen på en talarstol

SFP vill inte riva upp torgbeslutet

Svenska folkpartiets (SFP) fullmäktigegrupp i Åbo motsätter sig att man river upp beslutet att bygga en parkeringshall under Salutorget.

Torgparkeringen uppe i Åbo fullmäktige, igen

I Åbo har 28 fullmäktigemedlemmar har gjort en motion om att på nytt behandla detaljplanen för Salutorget, men stadsstyrelsen anser att torgparkeringen är färdigdiskuterad.

Privat parkeringsövervakning

"Det är ett viktigt jobb, men inget jag går och berättar öppet om"

Parkeringsvärd J. har redan i sju år arbetat som…ja, som vad då? Jag hade ringt Q-Park för ett arbetsplatsbesök, för jag ville veta mera om arbetet med privat parkeringsövervakning. Och jag ville veta vad för slags personer som vill göra ett jobb, som är bespottat och ofta hatat.

Parkeringsplats

Mera bråk kring Varuboden-Oslas byggprojekt

Bråket kring Varuboden-Oslas stora byggprojekt i Borgå centrum fortsätter.

Tvist om planerna på P-hus i Borgå

En tvist har uppstått om planerna på ett parkeringshus i centrum av Borgå.

Mera parkeringsplatser kring stadsteatern i Åbo

Området kring stadsteatern i Åbo får mera parkeringsplatser. Detaljplanen för området godkändes av stadsfullmäktige på måndagen.

Torgparkering ser ut att få nej redan i stadsstyrelsen

Majoriteten av ledamöterna i stadsstyrelsen i Helsingfors förhåller sig kritiskt till en parkeringshall under Hagnäs torg. Marcus Rantala (SFP) ser ut att bli tungan på vågen.

Parkeringshall får sannolikt ja

Största delen av beslutsfattarna i Helsingfors förhåller sig positivt till att bygga en parkeringshall under Hagnäs torg. Det är bara De gröna och Vänsterförbundet som motsätter sig.

Torgparkeringen får tummen ner av invånarna

Många invånare i Åbotrakten vill inte ha ett parkeringshus under Salutorget. Det visar en enkätundersökning som Yle Turku har låtit göra.

Salutorget i Åbo med torgförsäljare och kunder innan torgparkeringen byggdes.

Åbopartierna rasar över torgparkeringsplanerna

Politikerna i Åbo motsätter sig biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanens utspel om att staden kan tänka sig vara med och bygga parkeringshuset under Salutorget. Konstigt och fräckt, anser partierna.

Borgå stad satsar i parkeringshus

Borgå stad blir delägare i ett parkeringshus på Elantotomten i centrum.

Livlig diskussion att vänta om p-huset i Borgå centrum

Diskussionen om parkeringshuset på den så kallade Elantotomten i Borgå fortsätter i stadens fullmäktige. Planerna på huset har förändrats så mycket på två år att fullmäktige vill behandla frågan en gång till.

Fullmäktige behandlar p-huset på Elantotomten på nytt

En del fullmäktigeledamöter i Borgå känner sig lurade i frågan om parkeringshuset som byggs på Fredsgatan i centrum. Antalet bilplatser är betydligt färreän i de ursprungliga ritningarna som visades upp för fullmäktige.

Torgparkeringen marknadsförs på Salutorget

En ny stor reklamskylt för torgparkeringen har byggts på Salutorget i Åbo. Det är bolaget Turun Toriparkki som står för den sex meter höga reklamskylten. Bolaget vill bygga en underjordisk torgparkering under Salutorget i Åbo.

Vasa elektriska.

Vasa Elektriska satsar på ny kontorsbyggnad

Vasa Elektriska bygger ett nytt kontorskomplex på sin tomt invid Brändö bro i Vasa. Arbetet inleds med byggandet av ett parkeringshus i november.

Åbo hamn snart redo för fler resenärer

Antalet passagerare förväntas växa betydligt då Viking Grace tas i bruk och därför pågår som bäst omfattande ombyggnad i Åbo hamn.

Åbocentrum

Torgparkeringen dryftas igen

Förra veckan blev det klart att stadsfullmäktige i Åbo behandlar den underjordiska torgparkeringen trots stadsstyrelsens tidigare beslut.

Torgförsäljare och kunder på Salutorget i Åbo en vacker sommardag.

Torgparkeringen behandlas i fullmäktige

Stadsfullmäktige behandlar det underjordiska parkeringshuset under Salutorget trots att stadsstyrelsen röstade ned förslaget på måndagen. Det här betyder att torgparkeringen kan godkännas i stadsfullmäktige ännu i juni.

Salutorget i Åbo

Torgparkeringen kan ännu behandlas innan sommarpausen

Stadsstyrelsen i Åbo godkände inte planerna på ett parkeringshus under Salutorget på måndagens möte. Det betyder ändå inte att planerna om en parkering under torget är begravda, säger Christel von Frenckell- Ramberg, SFP-medlem i styrelsen.

Salutorget i Åbo

Ny vändning gällande torgparkeringen i Åbo

Det har skett en ny vändning kring planerna på att bygga en parkeringshall under Salutorget i Åbo. Stadsstyrelsen beslöt att remittera ärendet till ny beredning. Nu ska staden utreda om parkeringshuset Louhi kunde utvidgas istället.

Åbocentrum

Flera tusen Åbobor motsätter sig underjordisk torgparkering

Parkeringshuset som planeras att byggas under Salutorget i Åbo behandlas i stadsstyrelsen på måndagen. Åboborna har inte tagit planerna med en axelryckning, under helgen samlade en medborgarrörelse namn mot parkeringen.

Salutorget i Åbo

Demonstration mot torgparkeringen

På lördag kl 13 ordnas en demonstration mot planerna på att bygga ett parkeringshus under salutorget i Åbo. Från och med kl 9 samlas det också in namn mot bygget.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida