Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Studerande festar på ett torg

Flera partier flaggar för att inkomstgränsen för studiestöd kan slopas helt

Partierna var rörande enliga om många frågor i Akavas paneld

Se över skattekortets inkomstgräns – nu kan du få avdrag också för elkostnader

Uppdatera skattekortets inkomstgräns genast efter årsskiftet om din arbetssituation eller din inkomst har ändrats, påminner Skatteförvaltningen.

Inkomstgränsen på skattekortet gäller för februari–december, alltså hela kalenderåret.

Om man uppskattar att ens elkostnader kommer att vara högre än 2 000 för perioden januari–april 2023 går det nu också att ansöka om tillfälligt skatteavdrag för höga elkostnader.

Skatteavdraget är 60 procent på den del som överskrider 2 000 euro och avdraget kan vara högst 2 400 euro för en fast bostad.

Nästa års skattekort finns nu i Min Skatt

Alla de personliga skattekorten för nästa år finns nu webbtjänsten Min Skatt, meddelar Skatteförvaltningen.

Den som ännu får skattekortet per post får det senast i mitten av januari.

Skattesatsen för nästa år baserar sig på inkomster och avdrag för år 2021, men om du har beställt ett nytt skattekort under året används de uppgifterna som grund.

Årets skattekort gäller ännu i januari, vilket är bra att komma ihåg då man kollar sin inkomstgräns.

Skatteförvaltningen påminner om att det är bra att kontrollera att uppgifterna i skattekortet stämmer. Om till exempel arbetssituationen har ändrats, måste inkomstgränsen sannolikt också ändras.

”Genom att beställa ett nytt skattekort med korrekta uppgifter, överskrids inkomstgränsen inte under året och inkomsterna beskattas inte heller enligt den högre tilläggsprocenten”; säger överinspektör Heikki Koskela i Skatteförvaltningens pressmeddelande.

En person sitter framför en laptop med Skatteförvaltningens webbsida öppen.

Nästa års skattekort skickas ut – har du koll på vad du kan få för avdrag?

Skattekorten finns digitalt på Min Skatt senast 14 december.

Studiepsykologen Jennifer Söderlund från Åbo Akademi i Vasa och Handelshögkolan i Vasa och Helsingfors sitter i en fåtölj i sitt vardagsrum

Studiepsykolog: Förhöjda inkomstgränser för studiestöd påverkar studerandens mentala hälsa i en positiv riktning

Riksdagen har för andra året i rad godkänt en ändring av lagen om studiestöd, enligt vilken inkomstgränserna för studiestöd ska höjas ännu en gång. Ändringen får beröm av studiepsykolog Jennifer Söderlund.

Skor och stövlar huller om buller på en väggfast hylla i en dagisentré.

Över hälften av barnen vårdas snart gratis – oro i kommuner när inkomstgränserna höjs inom småbarnsfostran

Inkomstgränserna för barndagvården höjs kännbart den första mars 2023, vilket betyder att klart fler familjer än hittills får ha sina barn gratis på dagis.