Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Muggy i Skinnarvik är årets militärhund

Årets tjänstehundar utsågs för femte gången.

Försvarsminister Kaikkonen besökte Raumovarvet – imponerades av expertisen på varvet

Varvets orderstock överstiger nu över en miljard euro.

Stridsövningen Sapeli 2 intar Borgå i slutet av veckan – 1000 personer deltar

Det övas i centrum, Ånäs, Östermalm, Tolkis och Emsalö.

Lokalt live: Det kan bli varmt i Dragsvik - se rekryterna öva i sluten ordning

Sommarhetta och fysiska militärövningar - går det ihop?

Marinens årsdag firades i soligt Vasa

Stort intresse att gå ombord och bekanta sig med fartygen.

Marinens miljardprojekt: En helt ny fartygsklass

Fyra nya korvetter ska ersätta sex äldre och mindre fartyg.

Marinens officersaspiranter befordras i Åbo slott

Drygt 100 beväringar blir underlöjtnanter i reserven.

Beväringar som körde på grund i 20 knop ombads hålla tyst om olyckan

Utredaren synar båtmodellen Jurmo. Är den föråldrad?

Faneden lockar tusentals människor till Borgå

Rekryter från Nylands brigad svär faneden på lördag.

Minfartyg på besök i Vasa

Hämeenmaa välkomnade allmänheten ombord.

Minfartyget Hämeenmaa besöker Vasa

Ersätter Pohjanmaa som nu är sjömätningsfartyg.

Militärflygplan över Stadsfjärden i Ekenäs

Marinens årsdag ordnades i Stallörsparken i Ekenäs i dag.

Så här kan du göra din beväringstid intressantare

Försvarsmakten erbjuder många olika uppdrag

Finland och Sverige utvecklar gemensam marin stridsgrupp

Swedish-Finnish Naval Task Group innebär utökat samarbete.

Kommendörsbyte i Skinnarvik

Jussi Hietaniemi tillträdde vid årsskiftet.

Ny kommendör: Viktigt att marinen får nya fartyg

Utan nya fartyg kan marinen inte uppfylla sina uppgifter.

Beväring omkom i skjutolycka i Syndalen

Polisen utreder omständigheterna kring olyckan.

Vill du köra försvarets nya Jehubåt?

Manskapet på de ny stridsbåtarna ska vara avlönade soldater.

Casper fick C-papper på grund av ett ärr

Därför får du B- eller C-papper i armén.

Teds Dragsvik-ordlista

En kort ordlista för alla som rycker in i Dragsvik.

Halli är Pargas fadderfartyg

Oljeuppsamlingsuppdragen är få men viktiga.

”Nu kan vi strida också på havet”

Jurmo används för transport men nya Jehu främst för strid.

Militärövning pågår i Skärgårdshavet

Fartyg och soldater från Finland och Etsland deltar.

Niinistö: Allvarligt om det var en ubåtskränkning

Presidenten nöjd med marinens "beslutsamma" aktion.

Värnplikten är dyr men nödvändig, anser Borgåunga

Brigadkommendör Kjell Törner berättade om Dragsvik.