Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Matkustajia nousemassa junaan asemalla.

Regeringen har förbundit sig att bygga Västbanan – statsminister Petteri Orpo förvånas inte av kritiken mot projektet

Till näst ska kommunerna och staten förhandla om vem som ska stå för den största delen av kostnaderna för projektet.

Åbo stad vill minska sin andel av kostnaderna för snabbtåget till Helsingfors – vårdreformen har tärt på stadens kassa

Stadsstyrelsen i Åbo vill omförhandla betalningsplanen för den nya tågförbindelsen till Helsingfors.

Orsaken är att städernas betalningsförmåga minskat kraftigt i och med social- och hälsovårdsreformen.

Enligt finansieringsmodellen för Västbanan, eller det så kallade ”entimmeståget” mellan Åbo och Helsingfors, ska staten stå för 51 procent av kostnaderna medan städerna och kommunerna står för 49 procent av de byggnadskostnader som återstår efter att man fått finansieringsstöd via EU. Ett stöd man kommer att ansöka om i januari.

Åbos andel av kostnaderna är 13,25 procent, Esbos 13,25 procent och Helsingfors 7,50 procent. Salo, Lojo och Vihtis skulle betala 4,84 procent av kakan och Kyrkslätt 0,48 procent.

Åbo stadsstyrelse vill att finansieringsmodellen ska diskuteras på nytt och att kommunernas andel av kostnaderna ska minska.

Staden väntar också på att få de exakta summorna på vad banbygget kommer att kosta.

Snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors kan bli nästan en miljard billigare än tänkt, enligt planeringsbolag

Snabbjärnvägen mellan Åbo och Helsingfors kan bli betydligt billigare än man tidigare tänkt.

Tidigare har man uppskattat att tågförbindelsen skulle kosta mellan 3,4 och 4 miljarder euro, men nu har planeringsbolaget Turun Tunnin Juna Oy på en extrainsatt bolagsstämma beslutat att införa ändringar som skulle minska kostnaderna rejält. Förändringarna handlar bland annat om att göra sträckan mellan Lojo och Salo enkelspårig.

Nu meddelar bolaget att kostnaderna skulle landa på mellan 2,8 och 3 miljarder euro.

Bolaget beslutade också bland annat att byta namn till Länsirata Oy.

Det är riksdagen som fattar det slutgiltiga beslutet om tågförbindelsen.

Läs mer på Entimmestågets webbplats (på finska).

Ett tåg står vid en perrong.

Snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors kan bli billigare än beräknat, anser planeringsbolaget

Det så kallade entimmeståget kan bli billigare än beräknat. Det meddelar det bolag, som har hand om planeringen av den snabbare tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors.

snabba tågförbindelser

Stadsdirektörer: Kortsynt att skippa entimmeståget

Färsk utredning säger att projektet är olönsamt.

Entimmeståget får tummen upp i Åbo handelskammares enkät

Medlemmarna i Åbo handelskammare ställer sig positiva till planerna på ett entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors.

I en enkät som gjordes i december svarade över 60 procent av de tillfrågade att entimmeståget kommer att ha en positiv effekt för näringslivet.

Under 5 procent tror att entimmeståget kommer att ha en negativ inverkan på företagandet i regionen.

Enkäten har besvarats av kring 200 företagare.

Tåg vid perrongen med öppna dörrar.

Utredning: Entimmeståget till Åbo skulle tära på både miljön och statens ekonomi

Tar 140 år innan utsläppen från bygget är neutraliserade.

Två vuxna och ett barn går mot ett tåg på en tågstation.

Nu kan du granska och kommentera planen för entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors

En direktbana planeras mellan Esbo och Salo. Direktbanan skulle vara en del av den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Planen för direktbanan går att se och kommentera fram till den 8 december.

Ett tomt järnvägsspår en solig vinterdag med snö.

Entimmeståget tuffar vidare

Staten och kommunerna längs banan bildar planeringsbolag.

En plankarta från luften över hus ritade längs en järnvägen. Bilden är tecknad.

"Alltför riskabelt" - Lojo ska inte köpa mark för nytt stationsområde

Prislappen är dessutom allt för hög, anser Lojonämnd.

En brunspräcklig ejderhona går på en solig klippa.

Landskapets riksdagsledamöter: Satsa budgetpengar på entimmeståget och Skärgårdshavet

Skärgårdshavets tillstånd oroar riksdagsledamöterna.

Människor väntar på tåget vid stationen i Åbo.

Lojo drömmer om snabb tågförbindelse under den dystra ekonomin

Lojo investerar i skolbyggen för tiotals miljoner.