Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ny båtförvaringshall får byggas i Predium

Företaget Predium Hamn får bygga en ny båtförvaringshall vid Järnösundsvägen. Det är frågan om en presenningshall för vinterförvar av båtar.

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd har beviljat bygglov för en 1750 kvadratmeter stor hall.

Nämnden ställer en del villkor för att hallen ska få byggas.

Bland annat ska golvet ska inte kunna släppa igenom olja eller bränsle. Golvet ska ha tillräckliga kanter eller lutning så att eventuella bränsleläckage kan samlas upp. Båtar eller motorer får endast tvättas på en separat plats och tvättvattnet ska på ett säkert sätt ledas till avlopp, sluten tank eller ett godkänt system för avloppsvatten.

Predium ligger öster om Lappvik och hör till Raseborg.

Besvär mot att avsluta vinterförvaringen av båtar i Hammars avslogs

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå kommer inte att behandla vinterförvaringen av båtar i Hammars på nytt.

Nämnden beslöt i november att vinterförvaringen av båtar i Hammars ska avslutas. På sitt möte i dag (7.2) avslog nämnden flera begäranden om omprövning av beslutet.

Det var flera fastighetsägare som ansåg att staden inte hade hört dem och att föredragande i ärendet varit jävig.

Stadens jurist ansåg att det inte finns orsak att ändra nämndens beslut eftersom beredningen har följt lagen.

Övertäckta segelbåtar på en parkeringsplats.

Det här blir sista vintern med båtförvaring i Hammars

Grannarna vill bli av med båtförvaringen.

En gammal stor och smutsig motorbåt på några träbockar på land.

Vasa stad beslagtog båtar i väntan på auktion

25 båtar skrotades och 15 omhändertogs när staden städade.

Boj som ligger fast i isen.

Straffavgift för raseborgare som har båten i stadens vinterförvaring utan lov

Staden slår fast regler och avgifter för vinterförvaring.

Båtar står förtöjda i en hamn.

Båtar får flytta på sig då vårdhem byggs vid Urskogens plan i Hangö

Staden ska hitta en ny plats för vinterförvaring av båtar