Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Närpes stad köper bostadstomt i Kåtnäs

Behovet av nya bostadstomter, speciellt radhustomter är stort i Närpes. Nu föreslår stadsstyrelsen att staden ska köpa ett 1,7 hektar stort markområde i Kåtnäs för en summa på 58 000 euro.

I gällande detaljplan är det aktuella området planerat för småhus och fristående småhus.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Hans-Erik Lindqvist (SFP) är det viktigt att få fram fler detaljplanerade tomter i staden, inte minst med tanke på alla planerade industrietableringar i regionen.

– Det är viktigt för varje stad i utveckling, säger han.

Anton Ragnäs föreslås bli ny teknisk direktör i Kristinestad

Stadsstyrelsen i Kristinestad föreslår att Anton Ragnäs väljs till ny teknisk direktör.

Petri Pihlajaniemi (Saml) berättar att det är svårt att få personal till tekniska verket och han är mycket nöjd med valet av Ragnäs.

Styrelsen bestämde också att det gamla Kanslihuset ska rivas och ge plats för bostadstomter. Det råder stor brist på hyreslägenheter i Kristinestad och behovet väntas öka när de planerade industrietableringarna i staden tar fart.

Pihlajaniemi fungerade som ordförande för styrelsen i går kväll eftersom den tidigare ordföranden Patrick Ragnäs lämnade sina politiska uppdrag förra veckan. SFP:s grupp ska ge ett förslag på ny styrelseordförande till fullmäktiges möte nästa vecka.

Campingområdet vid Assarlid i Larsmo

Husvagnsparkering i Larsmo får stryka på foten

Åretrunt campare är missnöjda.