Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vasa stadsbibliotek uppmanar: Fixa sommarläsningen redan nu

Vasa stadsbibliotek kommer att hålla stängt under en ovanligt lång tid.

Stängningen är nödvändig eftersom man byter ut systemet för material, lån och kunduppgifter.

Både huvudbiblioteket och närbiblioteken är stängda 22.5–6.6.2023. Inte heller webbiblioteket är tillgängligt och bokbussen Rölli kör inte.

Enheterna och webbiblioteket stängs måndag 22.5 och öppnas senast torsdag 8.6, då biblioteket dessutom övergår till sommartid. En del enheter öppnas redan föregående dag för att testa det nya systemet.

Under stängningen kan man varken låna böcker, förnya sina lån eller reservera material.

Biblioteket uppmanar därför alla kunder att i god tid hämta ny läsning, lämna tillbaka böcker eller förnya de lån man har.

Lånen förfaller dock inte under stängningen och återlämningsluckorna är öppna.

Läsutmaning med naturtema i Vasa

Vasa stadsbibliotek publicerar idag årets läsutmaning. I år är temat natur och utmaningen genomförs som läsbingo.

I läsutmaningen ska man läsa eller lyssna på böcker som på något sätt är relaterat till naturen. Det kan vara att huvudkaraktären är ett djur eller att boken handlar om att skydda naturen.

Förslag på lämpliga böcker finns i stadsbibliotekets entréhall. läsutmaningen riktar sig inte bara till barn, utan också till vuxna. Också personalen vid biblioteket kan ge tips.

Läsutmaningen pågår ända till årets slut och bingoblanketter kan laddas ner på bibliotekets webbplats.