Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Jenny Nylund i vinröd tröja med ljust grå vägg som bakgrund.

Jenny ville att hennes barn skulle få tandvård på svenska: ”De frågade om jag kan tala engelska i stället”

För Esbobon Jenny Nylund har det varit svårt att få en tandläkartid på svenska för sitt barn. Det finns brister, bekräftar välfärdsområdet.

En tandläkare undersöker och mäter tänderna på ett barn.

Tandläkare vill inte jobba i Mörskom och Pukkila – gammal utrustning skrämmer bort personal

Välfärdsområdet söker lösning för tandvården för 2024.

Tandklinik i husvagn besöker skolor i Österbotten

Österbottens välfärdsområde ordnar med mobil tandkontroll på orter där det inte finns några tandkliniker.

Välfärdsområdet testar nu att köra runt en mobil klinik, i klarspråk en husvagn, i fyra månaders tid.

Husvagnen står för tillfället på skolgården i Nedervetil. Efter det besöker den också Larsmo, Pedersöre, Oravais, Korsnäs och till sist Kaskö i slutet av februari.

På dessa orter finns det för tillfället ingen egen tandklinik eller så är avståndet från skolan till tandkliniken långt.

– Man kan exempelvis ta bort mjölktänder eller laga hål. Ifall barnet har ett större vårdbehov bokar man en tid till tandkliniken, säger regionövertandläkare Anne Hägglund i ett pressmeddelande.

Efter de fyra månaderna ska man bedöma om det finns potential för en fortsättning.

Ett utbildningsrum för blivande tandläkare med instrument för undersökning av tänderna i förgrunden.

Pilotförsök ska korta tandläkarköerna i Vasa

Flera ingrepp kan göras på samma besök.

Tandvårdens telefontjänst är överbelastad i Västra Nylands välfärdsområde – klienter har fått vänta i flera dagar på att bli uppringda

Munhälsovårdens telefontjänst för ickebrådskande ärenden har varit överbelastad i början av 2023.

Klienterna kan ha fått vänta i flera dagar och till och med mer än en vecka på att bli uppringda.

Den 14.3 fanns det 2 750 icke-brådskande samtal i kön i Esbo. I de andra kommunerna i välfärdsområdet var köerna 100–300 samtal långa.

”Vi beklagar fördröjningen. Vår personal jobbar hårt med att avveckla köerna och våra anställda ringer tillbaka till klienter också under veckosluten” säger Arja Liinavuori, servicelinjedirektör för munhälsovården.

Munhälsovården prioriterar brådskande samtal, de får oftast svar inom en timme.

Tandläkarköerna mycket långa i huvudstadsregionen – Helsingfors har 8000 patienter som väntar

Köerna till den icke brådskande tandvården inom huvudstadsregionen är exceptionellt långa för tillfället. Speciellt illa är det i Helsingfors där man kan få vänta upp till nio månader på vård. Nästan 8000 personer är i kö i huvudstaden.

En sak som gör läget värre är att det råder personalbrist också på den privata sidan vilket försvårar möjligheterna att köpa in tjänster.

I övriga delar av landet får 80 procent av finländarna vård inom tre månader.

Läget är besvärligt även i regionens andra stora städer. Esbo och Vanda har också fått lappa sin vårdskuld från coronapandemin genom att anlita den privata sektorn.

Kasköbornas mun- och tandvård flyttas till Närpes

På grund av personalbrist har kasköbornas mun- och tandvård sedan våren 2021 ordnats med tillfälliga arrangemang. Klienterna har hänvisats både till Kristinestad och till Närpes.

Nu har Österbottens välfärdsområden beslutat att mun- och tandvårdsenheterna i Kaskö och Närpes slås ihop.

Det betyder att tandkliniken i Kaskö stängs och att kasköborna från och med årsskiftet ska sköta sina mun- och tandvårdsärenden i Närpes.

De kasköbor som vill fortsätta sköta tandvårdsärenden i Kristinestad måste också välja att sköta sina andra hälsostationstjänster, som läkar- och skötarmottagningar, i Kristinestad.

tandläkare

Lång kö till tandvården i Raseborg – Ingå har de kortaste köerna i Västnyland

Väntetiderna till icke-brådskande tandläkartider varierar.

Äldre man får tandvård i en tandklinik.

Tandgranskningar i vårdkö i Hangö – finns för lite personal

Vuxnas och 17-åringars tandgranskningar i vårdkö.

Äldre man får tandvård i en tandklinik.

Hyrläkare betar av kön till tandvården i Vasa – coronan inte enda boven

Man hoppas att nya välfärdsområdet ska hjälpa.

Laserborr.

Vasa stad betar av tandvårdsköer - tar hjälp av köptjänster på helgerna

Icke-brådskande vård som skjutits fram står i tur.

patient i tandläkarstol

Sibbo kommuns tandvård är hårt pressad - svårt att få jourtider i akuta fall

Stark inflyttning och brist på privata tandläkare påverkar.

Ett gult och vitt hus.

Personal inom tandvården i Sjundeå jobbar extra för att råda bot på köer

Problem med tandklinikens lokal har lett till köer.

Vita byggnader med tillfälliga stängsel rumtomkring. En skylt som visar att det är förbjudet att klöra in på området. Grusväg mellan byggnaderna och träd i bakgrunden.

Om knappt två veckor öppnar den nya tandkliniken i Sjundeå

Innan det råder tillfälliga arrangemang kring området.

Tänderna

Sveriges Radio: Privata tandläkare väljer bort barn och unga

Köerna till den offentliga vården riskerar bli längre.

Kaisa-Maija Kouri är ledande tandäkare i Raseborg.

Vårdchefer i Ingå och Raseborg vet inte om de behövs efter år 2020

Den övriga personalen har jobbet kvar, tror vårdchefer.

Lunch i Brandbackens servicecenter.

Det börjar i munnen - näringsbrist hos äldre kan bero på dåliga tänder

Olika orsaker till att åldringen tappar hälsa och livslust.

Ole Theisen on hammaslääkäri. Tässä hän harjoitelee 3 D tulostusta.

Ny teknik ger bättre och mer behaglig tandvård

Avancerade tekniska apparater blir billigare och vanligare.

Sjundeå svenska skola

En renovering av Sjundeå svenska skola kostar minst 3,7 miljoner euro

Också tandläkarmottagningen behöver nya rum i rask takt.

En panoroamröntgen av en mun, ett litet eurotecken syns i en av tandgluggarna.

Övervård och onödig röntgen – tandläkare vittnar om följderna av en vinstdriven vård

"Röntga var fjärde patient, helst så många som möjligt."

Professor Teppo Järvinen vid Helsingfors universitet

Vilka är riskerna med övervård? Professor Teppo Järvinen svarar

"När patienten blir kund blir läkaren försäljare."

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida