Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

På bilden syns ett havsöringsyngel. Ynglet ligger i handen på en person som håller i den med plasthandskar.

Efter upptäckt av havsöringsyngel på Kimitoön – nu vill man förbättra chanserna för fisken att leka i Sunnanån

För tre år sedan hittades havsöringsyngel i Sunnanån i Kimitoön. Upptäckten ledde till att man kartlade hur man kunde förbättra havsöringarnas lekmöjligheter.

Ja till småskaligt kustfiske i Lovisaviken

Lovisa stadsfullmäktige beslöt på onsdagen att man ska utarbeta fiskeregler för Lovisaviken. Reglerna ska möjliggöra småskaligt kustfiske.

Exakt vad det betyder i praktiken ska stadens landsbygdsenhet börja klura på.

Beslutet är svar på en motion som Kari Hagfors (C ) lämnade in för sju år sedan. I motionen föreslog han att bestämmelserna för nätfiske i Lovisaviken skulle ändras så att yrkesfiskarna inte får använda större nät än fritidsfiskarna.

För tillfället har två yrkesfiskare tillstånd för nät i Lovisaviken.

Under behandlingen av saken har politikerna fått ta ställning till om man i Lovisaviken vill tillåta småskaligt nätfiske eller inget nätfiske alls. I Lovisaviken finns ål och havsöring vilka båda räknas som utrotningshotade arter. Många av fullmäktigeledamöterna uttryckte också oro över gösbeståndet.

Sibboviken.

Tjuvfisket fortsätter i Sibboviken trots fiskeförbud: "Det har ändå blivit bättre för varje år"

1.8–30.11 varje år är det förbjudet att fiska i Sibboviken.

Kenneth Nordqvist övervakar fiskeriet

Det kan stå dig dyrt att dra upp fel fisk - den kan kosta dig 7000 euro

Fiskeövervakaren håller koll, också på fredade fiskar.

En å i Krämars - Ingarskila å.

Trappor av sten i Ingarskila å ska göra livet lättare för öringen

Vattennivån höjs så att fiskarna kan simma genom vägtrummor.

Drag som intresserar havsöring och lax, det mittersta avlånga draget lämpar sig för fiskande från stranden.

Lagen om fiske vill trygga vandringsfisken

Nu begränsas också antalet nät.

Fiskvägen vid dammen i Strömsberg i Borgå

Vanda å är populäraste lekplatsen

Vanda å är nu en av de bästa öringsåarna i Finska viken. I höstas vandrade tre gånger fler havsöringar än tidigare upp för ån.

Allt fler havsöringar i åarna

Under hösten har man med hjälp av elfiske kunnat notera lite större mängder naturligt kläckta öringyngel än tidigare i Bottniska vikens åar och älvar.