Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Sibboviken.

Tjuvfisket fortsätter i Sibboviken trots fiskeförbud: "Det har ändå blivit bättre för varje år"

1.8–30.11 varje år är det förbjudet att fiska i Sibboviken.

Kenneth Nordqvist övervakar fiskeriet

Det kan stå dig dyrt att dra upp fel fisk - den kan kosta dig 7000 euro

Fiskeövervakaren håller koll, också på fredade fiskar.

En å i Krämars - Ingarskila å.

Trappor av sten i Ingarskila å ska göra livet lättare för öringen

Vattennivån höjs så att fiskarna kan simma genom vägtrummor.

Drag som intresserar havsöring och lax, det mittersta avlånga draget lämpar sig för fiskande från stranden.

Lagen om fiske vill trygga vandringsfisken

Nu begränsas också antalet nät.

Fiskvägen vid dammen i Strömsberg i Borgå

Vanda å är populäraste lekplatsen

Vanda å är nu en av de bästa öringsåarna i Finska viken. I höstas vandrade tre gånger fler havsöringar än tidigare upp för ån.

Allt fler havsöringar i åarna

Under hösten har man med hjälp av elfiske kunnat notera lite större mängder naturligt kläckta öringyngel än tidigare i Bottniska vikens åar och älvar.