Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Influensan och RS-viruset slår snart till – coronaläget går mot det bättre

Det ser ut att bli en utmanande juletid för hälsovården inom Österbottens välfärdsområde.

Influensaepidemin har nu börjat och även om få har behövt specialiserad sjukvård hittills, förväntas läget förvärras under de närmaste veckorna.

Dessutom har RS-virusepidemin landat i Finland, men har inte ännu nått sin kulmen i Österbotten.

Coronaläget ser i sin tur ut att gå mot det bättre. Antalet fall har sjunkit klart från vad läget var i början av november.

– I år kan man fira jul på vanligt sätt, men det är ändå skäl att iaktta försiktighet – i synnerhet om man träffar personer i riskgrupper, uppmanar välfärdsområdets chefsöverläkare Peter Nieminen.

Barn- och ungdomsjouren i Åbo är överbelastad

Barn- och ungdomsjouren i Åbo är överbelastad just nu på grund av RS-virus och influensa.

Under rusningstid kan man få vänta i flera timmar vid jouren, meddelar ÅUCS.

Det rekommenderas att ringa på förhand och höra om läget vid jouren.

Också telefontjänsterna är hårt belastade just nu, men enligt ÅUCS så kan man räkna med att bli återuppringd inom två timmar.

I nödfall ska man ringa nödnumret 112.

Fler spädbarn med RS-virus vårdas på sjukhus inom HUS

Antalet patienter med RS-virus ökar, skriver Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS i ett pressmeddelande (på finska).

Just nu vårdas nästan 20 barn på HUS barnavdelningar på grund av viruset.

”Även om det fortfarande konstateras mycket coronavirus bland befolkningen, belastar RS-viruset hälsovården betydligt mer än coronaviruset”, säger barninfektionsläkare Tea Nieminen vid HUS Nya barnsjukhus i pressmeddelandet.

RS-viruset, eller det fullständiga namnet respiratory syncytial virus, är ett virus som vanligen orsakar luftvägsinfektioner hos barn. Störst risk löper spädbarn som är under 12 veckor gamla.

Om du misstänker att ditt barn har en RV-virusinfektion och andnings- eller ätsvårigheter kan du ringa Jourhjälpen på numret 116 117 eller i nödsituationer 112.

ett spädbarn som vilar på mammans bröstkorg. Mamman håller sina händer om den lilla barnkroppen

Spädbarn på sjukhus på grund av RS-virus – epidemin kan bli värre än på länge

Coronarestriktionerna höll också RS-viruset i styr.