Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Illustration av en manlig och en kvinnlig student i somrigt landskap.

Grattis till studenten 2020 - här är vårens studenter!

Namnen på studenterna från de svenskspråkiga gymnasierna.

Abimix grafik för studentexamensproven i engelska

Engelska, lång lärokurs, studentexamensproven 2020

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång engelska.

Abimix grafik för studentexamensproven i filosofi

Filosofi, studentexamensproven 2020

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i psykologi

Psykologi, studentexamensproven 2020

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i historia

Historia, studentexamensproven 2020

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i fysik

Fysik, studentexamensproven 2020

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i hälsokunskap

Hälsokunskap, studentexamensproven 2020

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i kemi

Kemi, studentexamensproven 2020

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i geografi

Geografi, studentexamensproven 2020

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i finska

Finska, lång lärokurs, studentexamensproven 2020

Proven och hörförståelserna i lång finska.

Abimix grafik för studentexamensproven i finska

Finska, medellång lärokurs, studentexamensproven 2020

Proven och svaren i medellång finska.

Abimix grafik för studentexamensproven i engelska

Engelska, kort lärokurs, studentexamensproven 2020

Stundentprov i kort engelska och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i modersmålet

Modersmål, studentexamensproven 2020

Prov och modellsvar.