Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vasa kan övergå till kärnkraft

Vasa stad kan gå över till klimatneutral energi, där bland annat kärnkraft ingår.

Sedan 2018 har Vasa stad använt förnybar energi, men på grund av höjda priser kan nu staden för att spara pengar komma gå över till kärnkraft som klassas som klimatneutral energi.

Fingrid klassar kärnkraften som en utsläppsfri energiform. Vasa stad har som mål att bli en klimatneutral stad.

Stadsstyrelsen behandlar ärendet på sitt möte idag måndag.

Hästholmens kärnkraftverk i Lovisa.

Gott om kärnkraft de närmaste åren och snart är de små reaktorerna här

Två instanser i Finland har redan konkreta planer för den nya typen av små kärnreaktorer SMR.

Energiindustrins enkät: Kärnkraften har snabbt fått fler anhängare

Stödet för kärnkraft som energikälla har ökat exceptionellt snabbt i Finland, visar en enkät som Finsk Energiindustri låtit göra.

Enligt enkäten bedömer 65 procent av finländarna att kärnkraft borde användas mer. I fjol var hälften av de tillfrågade för en ökning av kärnkraftens andel som energikälla.

Fler finländare än förr stöder också utökat bruk av förnybara energikällor såsom sol-, vind- och vattenkraft. Däremot anser fler än tidigare att användningen av naturgas borde minskas.

Tusen personer svarade på enkäten, felmarginalen är 3,2 procent åt vardera hållet.

Bygget av reaktorn Olkiuoto 3.

Svenska professorn om kärnkraftsplanerna i Finland och Sverige: ”Rent önsketänkande”

Kärnkraft ingen lösning på klimatproblemen, anser professor.

En Rosatomskylt vid porten till kärnkraftsbygget Hanhikivi 1.

Rosatom kräver miljarder av Fennovoima för stoppade kärnkraftsprojektet i Pyhäjoki

Fennovoima har riktat liknande skadeståndskrav mot Rosatom.

Professor Peter Lund, som tittar in i kameran

Professor: "Möjlig leverantör av kärnreaktor kunde komma från USA"

"Sannolikt att man vill hitta en ny samarbetspart."

Flygbild från byggarbetsplatsen i Pyhäjoki

Fennovoima sa upp avtal med Rosatom – stoppar kärnkraftsbygget i Pyhäjoki

Kriget i Ukraina är en delorsak till att avtalet hävdes.

Lovisa kärnkraftverk, 1991

Lovisa – i skuggan av kärnkraftverket

Finlands första kärnkraftverk byggdes i Lovisa 1977

Jodtabeletter och strålningsmätare, 1980

Om hur man skyddar sig mot radioaktiv strålning (1980)

Kärnkraften är säker, och mot strålningen hjälper t.ex. jod.

En bondgård med kossor

Missbildade djur i Östra Nyland

Missbildade djur efter Tjernobyl

Bild på Björn Wahlroos när han talar

Björn Wahlroos om kärnkraft och tillväxt

"Man måste ha flera kärnkraftverk för tillväxten"

Lovisa kärnkraftverk, 1976

När kärnkraften kom till Finland

Lovisa kärnkraftverk i sovjetisk stil började byggas 1971.

Niilo Korhonen berättar om radioaktivitet

Konsekvenser av en kärnkraftsolycka

Veckans Puls 1986 granskar följderna.

ett barn i en fredsdemonstration

På fredsmarsch

Fredståget skall marschera ända till Moskva och Minsk.

Ungdomar på 80-talet.

Ung på 1980-talet

Att vara ung på 1980-talet var inte lättare än att vara ung

en man som blir intervjuad

Atomåldern

Kärnkraft i vår vardag