Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Adressruta på ett brev adresserat till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Cirka 19 000 anställda vid Egentliga Finlands välfärdsområde får löneförhöjning vid löneutbetalningen i augusti

Arbetsgivaren och personalorganisationerna har under juni månad kommit överens om användningen av den lokala justeringspotten.

Anne sitter vid ett ord och spelar. Hon är glad.

Daghemspersonal i Borgå får högre lön: ”Det känns bra med tanke på hur mycket vi jobbar”

Borgå stad höjer lönen för daghemspersonal för att råda bot på personalbristen och för att arbete på daghem ska vara mer lockande.

Förhandlingsresultatet för den privata socialservicesektorn har godkänts

Förhandlingsresultatet för den privata socialservicesektorn har godkänts, meddelar fackförbunden.

Lönerna inom branschen stiger i genomsnitt med 13,07 procent under avtalsperioden som sträcker sig till 2025.

– Arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet i den privata sociala tjänstesektorn kommer nu att få rättvisa löneökningar, vilket förhoppningsvis kommer att underlätta bristen på arbetskraft i privata vårdhem för äldre, daghem för barn och inom barnskyddet, skriver Jonna Voima, ordförande för fackföreningen Jyty, i ett pressmeddelande.

Samtliga utlysta strejker är nu avblåsta eftersom resultatet godkänts.

Reppuja naulakossa.

Vanda höjer lönerna inom småbarnspedagogiken och grundskolan

Vanda vill behålla personal och locka fler till branschen.

En rad med kassor i en stormarknad

Har du fått engångsersättning? Nu gäller det att granska lönekvittot extra noga

Inom handeln borde anställda ha fått extra betalt i april.

Eurosedlar

Fem tips för att diskutera din lön – så här ger du rätt löneanspråk och löneförhandlar rätt

För många känns det jobbigt att tala om pengar, och att diskutera sin lön kan vara obekvämt. My och Becka hjälper dig med vad du ska be om i lön och hur du förhandlar dig till en löneförhöjning.

Riksdagsledamöternas arvoden höjs med 7,9 procent

Riksdagens arvodeskommission har beslutat höja riksdagsledamöternas arvoden med 7,9 procent.

Riksdagsledamöternas arvoden höjdes senast för fyra år sedan. Under den tiden har löntagarnas genomsnittliga löneförhöjningar uppgått till just 7,9 procent.

De nya arvodena träder i kraft den 5 april i år.

En ledamot som varit i riksdagen i upp till en riksdagsperiod får i och med höjningen 7 137 euro i månaden.

Den som varit riksdagsledamot i mellan 4-12 år kommer att få 7 494 euro i månaden och den som varit riksdagsledamot i minst 12 år får i fortsättningen ett arvode på 7 993 euro.

Arvodet för riksdagens talman ligger efter höjningen på 14 448 euro, medan vice talmännen får 11 266 euro i månaden.

Källa: Riksdagen

Tom busshålplats vid sidan av en gata.

Busstrejken kan ta slut – förhandlingsresultat behandlas av styrelserna

På fredag kväll meddelade Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s ordförande Ismo Kokko att förhandlingarna resulterat i ett avtalsförslag. AKT:s styrelse behandlar avtalet.

Strejkvarsel för fastighetsservicebranschen – utan avtal går städarna i strejk 16.3

Servicefacket Pam varslade på onsdag om strejk för fastighetsservicebranschen. I ett pressmeddelande säger Pams ordförande Annika Rönni-Sällinen att facket avbrutit förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Fastighetsservicebranschen rf.

Förhandlingarna har pågått sedan januari, men enligt Pam är parterna för långt ifrån varandra när det gäller uppfattningen om hurdana löneförhöjningar som skulle vara skäliga.

Om ett förhandlingsresultat inte uppnås före det, inleds strejken den 16 mars genast efter midnatt. Bland annat tågstädningen omfattas av strejkvarslet. En lista över varslade arbetsplatser finns på finska på Pam:s webbplats.

Stuvare.

Därför förkastade hamnarbetarna en löneförhöjning på 6,1 procent

Stuvarna kräver minst 7 procents löneförhöjning.

Energibranschen har fått ett nytt avtal

Energiindustrin, fackförbundet Pro och Finlands maskinbefälsförbund har godkänt ett nytt kollektivavtal. Avtalet omfattar drygt 5 000 tjänstemän inom energibranschens exportsektor.

Avtalet gäller från och med 1 mars i år fram till 28 februari 2025. I avtalet ingår överenskommelse om löneförhöjningar både i år och nästa år.

Exempelvis i juni i år betalas en engångsbonus på 477 euro och därefter höjs månadslönen med 3,5 procent om man inte kommer överens om annat.

Källa: Energiindustrins pressmeddelande

Åtminstone en strejk är inställd – Teknologiindustrin och YTN överens om avtal för de högre tjänstemännen

Teknologiindustrins arbetsgivare och YTN som representerar de högre tjänstemännen inom teknologiindustrin har enats om ett kollektivavtal.

Båda parterna godkände tisdag kväll det medlingsbud som riksförlikningsmannen kommit med några timmar tidigare.

Avtalet omfattar löneförhöjningar på 6 procent över hela avtalsperioden. Den sammanlagda kostnadspåverkan är 7 procent.

Det här innebär att den tre dagar långa strejk som skulle börja onsdagen den 15 februari inte blir av.

Omkring 54 000 arbetstagare omfattas av det nya avtalet.

Källa: STT

Containrar i hamnen

Under tisdagen avgörs det om våra soptunnor snart svämmar över

Om inget resultat uppnås blir det strejk på onsdag.

Ny strejk inom teknologiindustrin inleds antagligen på onsdag

Arbetskonflikten inom teknologiindustrin fortsätter. Teknologiindustrins arbetsgivare och YTN, som representerar de högre tjänstemännen inom teknologiindustrin, har inte lyckats enas i tvisten som främst handlar om löner.

”Det finns inga förutsättningar för att ge ett medlingsbud”, skriver riksförlikningsmannen på Twitter.

Det betyder att den strejk som YTN varslat om antagligen bryter ut på onsdag, enligt riksförlikningsmannen. Strejken omfattar 20 000 högre tjänstemän inom branschen. Strejken inleds vid midnatt den 15 februari och varar i tre dygn.

En del av YTN:s medlemmar strejkade redan under tre dagars tid i början av februari.

Strejkvakter med texten PAM på ryggen vid en stormarknad i Helsingfors.

Handeln godkände avtalsförslag, måndagens strejker avblåsta

Avtalet: 165 euro + engångspott på 400 euro.

Ilmoituskyltti Prisman käytävällä, jossa kerrotaan hypermarketin olevan suljettu lakon ajaksi.

Parterna i handelskonflikten nådde förhandlingsresultat – svar kanske redan i kväll

Parterna i konflikten inom handeln har nått ett förhandlingsresultat, meddelar riksförlikningsmannen på Twitter.

De styrande organen för Servicefacket Pam och för arbetsgivarsidan Finsk Handel ska redan nu på söndagskvällen ta ställning till förhandlingsresultatet.

Avsikten är enligt riksförlikningsmannen att både facket och arbetsgivarsidan redan i kväll berättar hur de förhåller sig till förhandlingsresultatet.

Strejkvakter med texten PAM på ryggen vid en stormarknad i Helsingfors.

Handeln godkände avtalsförslag, måndagens strejker avblåsta

Avtalet: 165 euro + engångspott på 400 euro.

Framsteg i förhandlingarna om kollektivavtal för handeln

Förhandlingarna i handelskonflikten mellan servicefacket PAM och arbetsgivarsidan Finsk Handel fortsatte på fredagen. Vid behov fortsätter förhandlingarna under veckoslutet.

Riksförlikningsman Anu Sajavaara säger till Yle att förhandlingarna går framåt.

På torsdagen inledde 16 000 butiksanställda en två dygn lång strejk. Om parterna i konflikten inte når en överenskommelse i helgen utvidgas strejkerna på måndag.

Förhandlingsresultat för tjänstemän bland annat inom teknologiindustrin

Teknologiindustrins arbetsgivare och Fackförbundet Pro har nått förhandlingsresultat on löneuppgörelser för teknologiindustrins tjänstemän samt för tjänstemännen inom planerings- och konsultbranschen, meddelade parterna på torsdagskvällen.

Om parterna godkänner förhandlingsresultatet avblåses Pros pågående strejk och en varslad tredje strejk blir inte av. Parterna meddelar i morgon huruvida de stöder eller förkastar förhandlingsresultatet.

Kunder i Citymarket i Torneå.

Därför vill butiksbiträdet Maja ha ett lönelyft på 200 i månaden

För en ensamförsörjare med två barn räcker lönen inte.

Medling strandade – teknologiindustrins tjänstemän strejkar

Medlingen i arbetstvisten som berör teknologiindustrins tjänstemän och planerings- och konsultbranschen strandade i dag, meddelar fackförbundet Pro.

Det betyder att en strejk på tre dygn inleds vid midnatt vid ett flertal arbetsplatser inom industrin.

Pro har därtill fattat beslut om övertidsförbud i hela teknologiindustrin samt i planerings- och konsultbranschen.

Ingen lösning inom handeln – förlikning fortsätter i morgon

Avtalstvisten inom handeln har inte nått en lösning, meddelar riksförlikningsmännens byrå. Förhandlingarna fortsätter i morgon klockan 13.

Servicefacket Pam hade varslat om strejker den här veckan, men Arbets- och näringsministeriet beslöt att skjuta upp strejkerna med två veckor på begäran av riksförlikningsmannen.

Riksförlikningsmannen medlar i tvisten mellan Pam och arbetsgivarorganisationen Finsk Handel.

Kommunala arbetsgivaren om exportindustrins avtal: Dyrt

Kommunal- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT bedömer att exportindustrins färska avtal blir mycket dyrt för kommunerna och välfärdsområdena.

Exportindustrin fick ett lönepåslag på sju procent över två år.

KT:s vd Markku Jalonen säger till nyhetsbyrån STT att avtalet höjer arbetskraftsutgifterna för alla finländska företag ordentligt. Teknologiindustrins avtal ökar utgifterna med 600 miljoner euro bara i år, bedömer han.

Jalonen säger att förhandlingsresultatet är en följd av att näringslivet EK:s förbund har gått in för att teckna avtal på 1+1 år, i stället för tvååriga avtal. Nu syns den här modellens svagheter på värsta möjliga sätt, anser han.

Källa: STT

Industrifackets ordförande Riku Aalto och viceordförande Turja Lehtonen under en presskonferens på söndagen.

Nu är det klart: Lönepåslaget för exportindustrin blev 7 procent över 2 års tid

Trycket på förhandlarna att leverera har varit högt.

Riku Aalto, Industrifackets ordförande

Svenska Yles källor: Sannolikt att Industrifacket godkänner avtal för exportbranschen

Avtalet skulle vara riktgivande för de övriga branscherna.

Förhandlingsresultat mellan Kemiindustrin och Industrifacket

Också Kemiindustrin och Industrifacket har nu nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal, meddelar båda parter.

Förhandlingsresultatet ska godkännas av båda parters styrande organ, som enligt Kemiindustrin kommer att sammanträda på söndag.

Redan tidigare har Teknologiindustrins arbetsgivare och Industrifacket nått ett förhandlingsresultat. De här förhandlingarna brukar betecknas som avgörande för att även andra branscher ska kunna komma överens om kollektivavtal.

Källa: STT

Två personer klädda i reflexväst står framför en port.

Strejkvåren har inletts – anställda inom teknologi- och kemiindustrin stannade hemma i dag

Den sedan länge befarade strejkvåren har inletts i Finland.

AKT: Övertidsförbud i hamnarna från och med onsdag

Transportfacket AKT varslar om övertidsförbud bland stuvarna i hamnarna. Förbudet träder i kraft på onsdag morgon klockan 6.00.

Orsaken är att avtalsförhandlingarna med arbetsgivarsidan Hamnoperatörerna inte har fortskridit så som facket hade önskat. Förhandlingarna har pågått i snart två månader. Nivån på löneförhöjningarna har varit en svår stötesten i förhandlingarna.

Stuvarnas kollektivavtal går ut på tisdag.

Pam utfärdade en ny strejkvarning för handelssektorn

Strejken inom handelssektorn kommer att utökas under veckan som börjar den 13 februari, om en överenskommelse inte nås före det, säger servicebranschens fackförbund Pam.

Beslutet att förlänga strejkerna gäller lager.

Strejkerna skulle börja i lagren den 13 februari klockan 5 och pågå i tre dagar. Branschen kräver löneförhöjning.

Strejken skulle beröra 47 orter och cirka 4 000 anställda inom handelssektorn.

PAM hade tidigare utfärdat en strejkvarning till handelssektorn under veckan som börjar den 6 februari.

Det nuvarande kollektivavtalet inom handelssektorn går ut på tisdag.

Tapio Bergholm fotograferad i Nationalarkivet

Både facket och arbetsgivaren vill ha löner enligt tysk modell – vi förklarar varför

”Historiskt att kräva lägre löneförhöjning än inflationen”.

Medlingsbud inom teknologiindustrin

Riksförlikningsmannen har presenterat ett medlingsbud för Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare som befinner sig mitt i en arbetstvist.

Parterna ska svara på medlingsbudet senast i morgon, fredag, klockan 9. Det bekräftar riksförlikningsmannen på Twitter.

Arbetstvisten har växt till sig främst på grund av oenighet om löner. Industrifacket har varslat om flera strejker på grund av tvisten.

Annika Rönni-Sallinen

Servicefacket Pam varslar om strejk – vill ha löneförhöjning på 200 euro

Strejken kan börja 6 februari och rör först lagerarbetare.

AKT:s ledning har nu rätt att besluta om stridsåtgärder

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s styrelse har befullmäktigat förbundets ledning att besluta om stridsåtgärder.

Förbundet har än så länge inte aviserat om strejker men de är möjliga om man förhandlingsvägen inte når några resultat, uppger förbundet. De AKT-anslutna stuvarnas och biltransportarbetarnas kollektivavtal löper ut i slutet av januari.

Målsättningen är bland annat kännbara löneförhöjningar. AKT förhandlar om kollektivavtal för 18 branscher.

AKT hör till fackcentralen FFC där de och bland annat servicefacket PAM har meddelat att gemensamma stridsåtgärder kan bli aktuella.

Källa: STT

AKT:s ordförande Ismo Kokko

Många lågavlönade är oroliga för sin ekonomi – nu kavlar fackförbunden upp ärmarna

FFC-förbund delar information om förhandlingar med varandra.

Resultatlösa förhandlingar om kollektivavtal inom kemiindustrin

Också inom kemiindustrin har förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal strandat.

Kemiindustrin anser i ett pressmeddelande att Industrifackets förväntningar på nivån av löneförhöjningar är orealistiska.

Arbetsgivarsidan säger att Industrifacket har avslutat förhandlingarna och att parterna inte har kommit överens om fortsatta förhandlingar.

Kemiindustrin och Plastindustrin säger sig ha erbjudit kännbara löneförhöjningar, med tanke på konjunkturs- och inflationsläget.

Industrifacket säger i ett pressmeddelande att parterna var alltför oeniga ifråga om löneförhöjningarna.

Industrifackets sektorchef Toni Laiho säger att facket på många sätt försökte nå ett förhandlingsresultat, men att arbetsgivarsidan inte erbjöd godtagbara löneförhöjningar.

Tidigare på måndagen blev det klart att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inom teknologiindustrin har strandat.

AKT:s ordförande Ismo Kokko

Många lågavlönade är oroliga för sin ekonomi – nu kavlar fackförbunden upp ärmarna

FFC-förbund delar information om förhandlingar med varandra.

Svetsare i arbete.

Exportindustrins förhandlingar inleds: ”Ordentliga löneökningar behövs för att täcka hålen i industriarbetarnas ekonomi”

Alla väntar på exportindustrins löneökningar, men också arbetsgivarna drabbas av elpriser, inflation och osäkerhet.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida