Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Korsholms kommun gör plan för utomhuspedagogik

Korsholm gör upp en plan för utomhuspedagogik vid daghem och skolor.

Bakgrunden är en motion där bland annat Nina Söderberg (SFP) efterlyste mer utomhuspedagogik inom småbarnspedagogiken.

Svaret från kommunen är att en plan görs upp nästa läsår, och inom småbarnspedagogiken utreds intresset för en utomhusgrupp.

I Korsholm har olika enheter använt sig av utemiljöer i varierande grad beroende på närmiljö och var enheten finns. Bildningsutskottet uppmanar enheterna inom småbarnspedagogik och skola att så mycket som möjligt satsa på uomhusaktiviteter/undervisning.

En studie från Folkhälsans forskningscenter visar att utomhuspedagogik ökar barnens fysiska aktivitet.

Medborgarinitiativ om daghemspersonal samlade 50 000 namn på en dryg vecka

Ett medborgarinitiativ som kräver ändringar i lagen om småbarnspedagogik har samlat in mera än 50 000 underskrifter.

Initiativet publicerades på medborgarinitiativ.fi den 14 januari. Inom lite mer än en vecka hade tillräckligt många personer skrivit under det för att initiativet ska behandlas i riksdagen.

I initiativet vill man till exempel att småbarnspedagogiken ska övergå till att räkna personalbehovet enligt grupp. Den nuvarande lagen fastställer bara hur stor daghemmets totala personalstyrka ska vara. I initiativet kräver man också att bemanningen ska vara tillräcklig under dagens alla timmar.

Den rådande lagen är föremål för många tolkningar, menar initiativet.

Källa: STT