Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Välfärdsområdets samarbetsförhandlingar är över – 33 befattningar avslutas

I oktober fattade Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutet att inleda samarbetsförhandlingar. Målet var att minska kostnaderna permanent med 40 miljoner euro från och med 2024.

Samarbetsförhandlingarnas konsekvenser kunde ändå begränsas tack vare pensioneringar och avslutade tidsbundna kontrakt. 33 befattningar kommer också att sägas upp. Inför samarbetsförhandlingarna fattade välfärdsområdet beslutet att anställda som utför patientarbete inte sägs upp. Däremot kunde deras arbetsuppgifter ändras. Ifall personalen vägrar att ta emot nya uppgifter kan det innebära att personen sägs upp.

I Västra Nylands välfärdsområde arbetar cirka 9 600 personer.

En tandläkare undersöker och mäter tänderna på ett barn.

Tandläkare vill inte jobba i Mörskom och Pukkila – gammal utrustning skrämmer bort personal

Välfärdsområdet söker lösning för tandvården för 2024.

sjukhusrum i fyrsjukhuset ÅUCS

Politikerna i Egentliga Finlands välfärdsområde spelade högt spel, men förlorade

Hoppades att Finansministeriet skulle backa i sina sparkrav.

Sillankorva härbärge för bostadslösa i Åbo.

Åbos härbärge för missbrukare prickas för brister igen – misshandlad senior ringde jouren efter hjälp från härbärget

Riksdagens biträdande justitieombudsman prickar Sillankorva härbärge för missbrukare i Åbo. Nu måste boendet åtgärda sina brister.

Mellersta Österbottens välfärdsområde siktar på plusresultat nästa år

Ett överskott på knappt två miljoner euro; det visar den budget för 2024 som välfärdsområdesstyrelsen i Mellersta Österbotten skickar vidare till fullmäktige.

Välfärdsområdet belastas ändå av det negativa resultatet för år 2023. Underskottet i år beräknas bli mellan 8 och 10 miljoner euro.

Mellersta Österbottens välfärdsområde står inför flera stora investeringar, inte minst den nya social- och hälsocentralen i Karleby där byggstarten är planerad till 2024. Projektet beräknas kosta omkring 60 miljoner euro.

Nästa år investerar välfärdsområdet 30 miljoner och under åren 2025–2028 totalt 82 miljoner euro.

Brandstationen i Vasa.

Vasa brandstation kan evakueras till sommaren – tillfälliga utrymmen ska byggas

Vasa brandstation kan komma att evakueras lagom till nästa sommar. Inomhusluften är dålig och det finns beslut på att bygga en ny brandstation men var och när den nya stationen byggs är ännu oklart.

Det hela hänger ihop med Vasa stads försäljning av fastigheter och där ingår brandstationen.

Nu har Österbottens välfärdsområde lagt ut en offertförfrågan på evakueringsutrymmen. Ett beslut borde vara fattat innan årsskiftet, uppger välfärdsområdets fastighetsdirektör Ulf Stenbacka.

Beroende på hurudana lösningar som levereras är tanken att också efter evakueringen kunna använda det befintliga garaget.

Om och när den nuvarande stationen rivs är lika öppen som var och när en ny station byggs. Det samma gäller planerna på en filial till brandstationen i Liselund.

Tvåspråkig vårdcentral på Kaskisbacken i Åbo tar form – ska betjäna 50 000 invånare

Arbetet med att omvandla Åbolands sjukhus vid Kaskisbacken i Åbo till en tvåspråkig vårdcentral går framåt. Vårdcentralen ska också betjäna fler patienter än vad man tidigare planerade.

Styrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde godkände projektplanen för vårdcentralen på sitt möte på tisdagen.

Enligt de nuvarande planerna ska vårdcentralen ge service åt ungefär 50 000 invånare både på svenska och på finska. Tidigare hette det att vårdcentralen betjänar ungefär 30 000 invånare.

Vårdcentralen ska erbjuda både brådskande och icke-brådskande vård, erbjuda tjänster för familjer såsom rådgivning och erbjuda mental- och missbrukstjänster samt specialiserad sjukvård.

Ärendet går nu vidare till välfärdsområdets fullmäktige.

Stadsdirektör Stina Mattila i Karleby.

”Magplask, märkligt och suck” – staten backar nedskärningar efter kritik

Staten kan inte ge besked så här sent, anser kritiker.

Fasadbild vid ingången till Vasa centralsjukhus

Beslut om sparpaket för Österbottens välfärdsområde kommer först senare

Omställningsförhandlingarna måste vara klara först.

Namninsamling för vården i Kristinestad samlade nästan 2 400 underskrifter

Den namninsamling som startades för ett par veckor sedan för att stoppa nedmonteringen av vården i Kristinestad har samlat in nästan 2 400 underskrifter.

Lokalpolitikern Mikael Perjus (Saml.), som står bakom namninsamlingen, är mer än nöjd med resultatet. Han hoppas att den ska också ha effekt.

– Första signalen är positiv. Vi får hoppas att förnuftet vinner, säger Perjus.

Namnlistan har överlåtits till välfärdsområdets ledning och förtroendevalda.

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde kommer på sitt möte under måndagen att ta ställning till sparåtgärderna inom välfärdsområdet.

Omkring 50 människor sitter i ett auditorium.

SFP drar i handbromsen – inbesparingarna inom Österbottens välfärdsområde går för snabbt

SFP:s fullmäktigeledamöter inom Österbottens välfärdsområde ställer sig på bromsen. De planerade inbesparingarna är för stora och ska förverkligas för snabbt. Åtgärderna kommer inte att lyckas anser SFP.

Malmska sjukhuset i Jakobstad. Samarbetsområdets fyra kommunvapen på väggen i bakgrunden.

Dygnetruntjouren på Malmska får fortsätta – finns inte längre på Österbottens välfärdsområdes sparlista

Efter diskussioner med välfärdsområdets fullmäktige och respons från invånarna drogs förslaget att stänga jouren i Jakobstad nattetid tillbaka säger direktör Marina Kinnunen.

ÖT: Dygnetrunt jouren på Malmska kan vara räddad

Hotet om att lägga ner nattjouren vid Malmska sjukhuset i Jakobstad är för tillfället avvärjt skriver Österbottens tidning.

Framtids- och anpassningsprogrammet för 2024 presenterades för allmänheten den 30 oktober och då föreslog man att dygnetruntjouren i Jakobstad skulle upphöra senast den första mars 2024. Nu är förslaget inte längre aktuellt då det förslag till sparåtgärder som Österbottens välfärdsområdes styrelse ska ta ställning till på måndag inte längre nämner dygnetruntjouren på Malmska.

Raseborgs sjukhus med en skylt i förgrunden.

Jouren vid Raseborgs sjukhus flyttar till välfärdsområdet

Hemsjukhuset flyttar också från HUS.

Långa köer till jouren vid ÅUCS – besök jouren endast i akuta fall

Under den senaste tiden har köerna till jouren vid Åbo universitetscentralsjukhus blivit långa, och en del patienter har varit tvungna att vänta en lång tid för att få vård.

Därför är det extra viktigt att besöka jouren endast i akuta fall, påminner Egentliga Finlands välfärdsområde.

Till akuta fall räknas exempelvis att man har ont i bröstet, har andnöd, blöder kraftigt, har fått en fraktur eller om man har en svår huvudvärk som inte går om med smärtstillande mediciner.

Man ska inte besöka jouren om man behöver ett sjukintyg eller vill förnya sina recept utan då ska man vända sig till sin hälsocentral, hälsar välfärdsområdet.

Man ska alltid ringa numret 116 117 innan man åker till jouren vid ÅUCS. I nödfall ska man alltid ringa 112.

Anmälningen till det sista allmänna vaccinationstillfället i Åbo öppnade i dag

Den tredje allmänna vaccinationsdagen ordnas den 19 november vid hälsostationerna Tallbacka och Centrum i Åbo. På grund av den stora efterfrågan på vaccinationer görs vissa ändringar i arrangemangen, meddelar Egentliga Finlands välfärdsområde.

Influensa- och coronavaccin ges vid hälsostationen i Åbo centrum söndag 19 november med tidsbokning, till skillnad från vad som meddelats tidigare. Tallbacka hälsostation i Åbo vaccinerar mot influensa och corona utan tidsbokning kl. 9–15.30.

Anledningen till ändringen är att centrumlokalen inte lämpar sig för ett stort vaccinationstillfälle.

Tid kan bokas via nätet eller per telefon: 02 266 0159

Vintrig exteriörbild av H-huset vid Vasa Centralsjukhus

Kristdemokraten Peter Östman vill riva upp hela modellen för vårdreformen

Reformen blev misslyckad, anser flera riksdagsledamöter.

Byggnad

Sjundeå planerar för utmanande ekonomiska tider

Krig och inflation skapar osäkerhet som påverkar kommunen.

USU: Finländarnas tilltro till vårdreformen svag

Finländarna tror inte att vårdreformen med de nya välfärdsområdena kommer att nå ett av sina huvudmål, att förbättra tillgången på social- och hälsovård.

Det visar en enkät som tidningsgruppen Uutissuomalainen har låtit göra.

Tre av fyra trodde att det inte blir lättare att få vård, bara var tionde var optimistisk på den punkten. En femtedel kunde inte ta ställning till frågan.

Ungefär tusen personer deltog i enkäten, felmarginalen är 3,1 procentenheter i vardera riktningen.

Källor: USU, STT

En förpackning med coronavirusmedicinen Paxlovid.

En del äldre blir utan coronamedicin – JO synar åldersgränser för Paxlovid

En del 80 år fyllda covidpatienter har inte fått medicin.

Fler vårdtjänster på distans och färre lokaler – arbetet med att spara pengar fortsätter inom Egentliga Finlands välfärdsområde

Arbetet med att hitta sätt att spara pengar fortsätter inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

Välfärdsområdet ska balansera sin ekonomi med totalt 270 miljoner euro mellan åren 2024–2026.

Bland annat ska allt fler tjänster inom social- och hälsovården skötas på distans. Exempelvis kunde en större andel av hemvården skötas med hjälp av digitala tjänster, anser välfärdsområdet.

Välfärdsområdet vill också minska på antalet institutionsplatser inom äldreomsorgen och inom vården för personer med funktionsnedsättningar, och istället främja möjligheterna att bo hemma eller i gruppboenden.

Dessutom kunde välfärdsområdet göra sig av med ungefär en tredjedel av sina fastigheter och höja kundavgifter samt hyror.

Välfärdsområdets styrelse tar ställning till planerna på sitt möte på tisdag.

Närbild av Asko Järvinen i en mörkbrun kavaj. Han tittar framåt och ser något bekymrad ut.

Asko Järvinen om coronafallen som ökar: ”Epidemin når kulmen i december”

Läget jobbigt på flera håll i Svenskfinland.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida