Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Fritidsbostad i Bromarv får bli åretruntboende

Planläggningsnämnden röstade ned tjänstemännens förslag.

Hangöbor är upprörda över dagvattenavgift

Staden har blivit nedringd efter att räkningen skickats ut.

Dagvattenavgiften i Lovisa stötte på patrull - kan vara olaglig

Ärendet ströks från tekniska nämndens lista.

Fritt fram att bygga köpcenter i Norra hamnen i Ekenäs

Detaljplanen för området gäller nu.

Diffusa offentlighetsregler ger kommunerna huvudbry

Nätoffentligheten blir ett problem i kommunerna.

Drottningporten kommer igen ─ kanske

Nytt handelscentrum i Lovisa får vänta.

Ålöplanen i Pargas måste göras om, igen

HFD förkastade planen. Arbetet med planen inleddes år 1999.

Domstol upphävde Borgås beslut om restaurangflotte på ån

Nämnd måste behandla Wilhelm Å på nytt.

Ny lag ger Raseborg mer makt över byggandet

NTM-centralens övervakande roll begränsas.

Ingen stormarknad till Kungsporten inom den närmaste framtiden

Lagförslag luckrar upp kraven men ändrar inte Borgås sits.

Markanvändningslagen luckras upp: "Nu ska byggandet gå snabbare!"

Företag och privatpersoner gynnas, intygar minister.

Nedskräpad fastighet i Sibbo skärgård måste städas

Plåttunnor, metallskrot och presenningar förfular ö.

Besvär mot torgparkeringsbeslut beaktas inte

Domstol ger Åboförening tummen ner.

Parkeringen under Salutorget blir domstolsärende

Årshyran på 70 000 får Vårt Åbo att protestera.

Vindkraftsbolag kräver beslut om Nordanå-Lövböle

Bygglovsansökan om vindkraftspark måste behandlas.

Skrotbilar ska bort från gård i Östermalm

En fastighetsägare i Borgå har brutit mot lagen.