Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En kvinna sågar trä i ett nybygge.

Bakom bygglovsproblematiken i Sibbo: meningsskiljaktigheter, byggtryck och svårtolkad lag

Att få bygglov har upplevts vara svårt i Sibbo i många år.

Ett förfallet förråd eller gammalt träskjul som har ruttet virke och flagande färg på fasaden. Huset ingärdat av rep för att hålla folk borta.

Skyddad byggnad i Bromarv får inte rivas – nämnd ångrade sig

Planläggningsnämnden vill att rivningsbeslut upphävs.

Midsommarnattens skolnedgång i Bromarv.

Fritidsbostad i Bromarv får bli åretruntboende

Planläggningsnämnden röstade ned tjänstemännens förslag.

Vatten ur stuprör.

Hangöbor är upprörda över dagvattenavgift

Staden har blivit nedringd efter att räkningen skickats ut.

Höstrusk.

Dagvattenavgiften i Lovisa stötte på patrull - kan vara olaglig

Ärendet ströks från tekniska nämndens lista.

En kajkant där ett större fartyg står ankrat. Till vänster syns nybyggda bostadshus.

Fritt fram att bygga köpcenter i Norra hamnen i Ekenäs

Detaljplanen för området gäller nu.

Lagbok i Vasa hovrätt.

Diffusa offentlighetsregler ger kommunerna huvudbry

Nätoffentligheten blir ett problem i kommunerna.

Intresset för affärstomterna har varit dåligt.

Drottningporten kommer igen ─ kanske

Nytt handelscentrum i Lovisa får vänta.

delgeneralplanen för ålön

Ålöplanen i Pargas måste göras om, igen

HFD förkastade planen. Arbetet med planen inleddes år 1999.

restaurangen wilhelm å i borgå

Domstol upphävde Borgås beslut om restaurangflotte på ån

Nämnd måste behandla Wilhelm Å på nytt.

Sommarstugsbygge

Ny lag ger Raseborg mer makt över byggandet

NTM-centralens övervakande roll begränsas.

Parkeringsplats framför Etola

Ingen stormarknad till Kungsporten inom den närmaste framtiden

Lagförslag luckrar upp kraven men ändrar inte Borgås sits.

Bild av en planritning.

Markanvändningslagen luckras upp: "Nu ska byggandet gå snabbare!"

Företag och privatpersoner gynnas, intygar minister.

Skrot

Nedskräpad fastighet i Sibbo skärgård måste städas

Plåttunnor, metallskrot och presenningar förfular ö.

Salutorget i Åbo.

Besvär mot torgparkeringsbeslut beaktas inte

Domstol ger Åboförening tummen ner.

Salutorget i Åbo hösten 2015

Parkeringen under Salutorget blir domstolsärende

Årshyran på 70 000 får Vårt Åbo att protestera.

Egentliga Finlands Energis bild av hur det skulle se ut i Nordanå-Lövböle om vindkraftsparken förverkligades.

Vindkraftsbolag kräver beslut om Nordanå-Lövböle

Bygglovsansökan om vindkraftspark måste behandlas.

Skrotbilar

Skrotbilar ska bort från gård i Östermalm

En fastighetsägare i Borgå har brutit mot lagen.

Merventos vindkraftverk i Sundom.

Nej till inlösningsrätt för vindkraftsledning i Kristinestad

Staden kan inte förorda någon att använda privat mark utan lov och utan ersättning när det gäller sådant som inte tjänar allmänheten. Stadsstyrelsen i Kristinestad sa nej till tvångsinlösning för elledningar.