Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En kvinna sitter framför en datorskärm.

Terapinavigatorn har gett goda resultat i Österbottens välfärdsområde

Digital tjänst ska förkorta väntan på vård.

Övergången till välfärdsområdet höjde priser

Många priser i Österbottens välfärdsområde har gått upp jämfört med i fjol. Det visar Yles granskning av en del av kundavgifterna som välfärdsområdena uppbär.

Till exempel har måltiderna inom äldrevården blivit cirka åtta procent dyrare.

Klart störst prisökning procentuellt sett har skett inom hemservicen för barnfamiljer, där priset ökat med över 200 procent, från 5 euro till 15,60.

Den enda prissänkningen (sett till de priser som Yle granskat) har skett gällande avgifterna för uppehälle för personer med funktionsnedsättning, där är minskningen kring 56 procent, från 80 euro till 35 euro.

Tack vare den här sista stora prissänkningen räknat i euro visar Österbotten totalt en prissänkning på 12 procent jämfört med år 2022.

I en jämförelse välfärdsområdena emellan placerar sig Österbotten i den förmånligare ändan.

Österbottens välfärdsområde testar rådgivningstelefon för seniorer

Österbottens välfärdsområde har öppnat en rådgivningstelefon, dit personer över 65 år som är bosatta i Vasa eller Laihela kan ringa för att få en bedömning av sitt vårdbehov.

På seniorlinjen, som telefonlinjen kallas, får kunden direkt kontakt med hälsovårdspersonal som kan ge rådgivning eller förmedla ärendet vidare.

"Vi vet att äldre personer har haft svårigheter med nummermenyerna när de ringt kundservicecentralen. Vi vill att också de äldre ska kunna ta kontakt med låg tröskel och därför utvecklade vi Seniorlinjen", säger överskötare Kathy Guss i ett pressmeddelande.

Efter att rådgivningstelefonen har testats i Vasa och Laihela ska den utvidgas till hela välfärdsområdet. Seniorlinjen betjänar på numret 06 218 9800 måndag–torsdag klockan 8–15 och på fredagar klockan 8–14.

Det går dåligt för välfärdsområdets ekonomi – men just nu bara så dåligt som planerat

Årets första kvartalsrapport för välfärdsområdets första minus.

Enligt rapporten har välfärdsområdet under årets första tre månader gjort ett underskott på knappt fem miljoner euro.

Välfärdsområdets budget för i år är samtidigt en minusbudget – man har planerat för ett underskott på drygt 23 miljoner i år – så att första kvartalet visar minus fem miljoner är i linje med planen.

Styrelsen konstaterade ändå att det är nödvändigt att börja spara, det vill säga det framtids- och anpassningsprogram som välfärdsområdet har börjat utforma redan tidigare i år behövs verkligen.

Att spara kommer samtidigt att bli tufft. Befolkningens behov av välfärdsområdets tjänster minskar inte, men priserna stiger och dessutom sker en lönejustering den första juni som inte var känd när budgeten fastställdes.

Störningar kan göra det svårt att nå Österbottens välfärdsområde

Idag onsdag och imorgon torsdag kan det förekomma eventuella störningar i välfärdsområdets servicenummer. Det gäller både kundservicecentraln och munhälsovårdens telefonservice.

Det här beror på att man tar i bruk ett nytt telefonssystem och att personalen i Vasa börjar jobba i nya utrymmen.

Ifall man inte genast får kontakt med kundservicecentralen så lönar det sig att vänta en stund och sedan ringa på nytt, säger överskötare Kathy Guss.

– I nödfall ska man alltid ringa nödnumret 112, påminner Guss.

Fler filippinska sjukskötare till Österbottens välfärdsområde

Tio sjukskötare från Filippinerna kommer till Österbottens välfärdsområde i maj. Det är en fortsättning på ett projekt från i höstas.

Skötarna kommer att jobba på läroavtal på servicehus i Vasa. De kommer att ha handledare och gå kurs i finska via yrkesskolan Vamia.

I höstas kom tolv sjukskötare från Filippinerna och de jobbar i dag på på Pihlajalinnas enheter i Vasa och i Kristinestad.

Enligt Vamias rektor Åsa Stenbacka har erfarenheterna varit goda och målet är att också få hit sjukskötarnas män och barn och att de stannar i regionen.

tre närvårdarstuderanden

Vart försvann 100 000 närvårdare? Det hjälper inte att utbilda fler, säger expert

Varje år utbildas fler närvårdare, men de räcker inte till.

En man halvler mot kameran en solig höstmorgon.

Cirka 20 får vård för Covid – men ingen ökning i antalet fall just nu

Pandemiledningsgruppen träffas fortfarande varannan vecka.

Välfärdsområdet söker medlemmar till sitt mångkulturella råd

Österbottens välfärdsområde söker medlemmar till sitt mångkulturella råd. 10-15 personer ska väljas till rådet för en tvåårs mandatperiod.

– Vårt mål är att vi tillsammans i en positiv anda ska lyckas skapa bättre och regionalt likvärdiga socialvårds-, hälsovårds- och räddningstjänster för välfärdsområdet, säger kundbetjäningschef Sari West.

Målet är att klientrådet ska bestå av personer som till ålder, kön, boningsort, kulturella bakgrund och språk representerar invånarna i välfärdsområdet så mångsidigt som möjligt.

Österbottens välfärdsområde har redan tillsatt klientråd för barn, unga och familjer, personer i arbetsför ålder och äldre personer.

En folksamling lyssnar på en presentation i Malax.

Välfärdsområdet mötte allmänheten i Malax – frågan om närståendevård engagerar

Vårdarna blir färre men de som behöver vård blir fler.

Nu är det klart: Välfärdsområdet tar tillbaka sina lönebetalningstjänster

Österbottens välfärdsområde tar tillbaka lönebetalnings- och ekonomitjänsterna. Det beslöt välfärdsområdesstyrelsen i ett extra insatt möte på måndagsmorgonen.

Tjänsterna har hittills köpts av bolaget Mico Botnia Ab där Österbottens välfärdsområde är delägare. Samarbetet har kantats av återkommande problem, framförallt med utbetalningen av lön till välfärdsområdets anställda.

Nu ska verksamheten överföras till välfärdsområdet så fort som möjligt. Överföringen ska verkställas genom förhandlingar med bolaget och dess övriga ägare, bland annat Vasa stad och staden Jakobstad.

De anställda vid Mico Botnia som berörs ges en möjlighet att övergå i välfärdsområdets tjänst med oförändrade anställningsvillkor.

Österbottens välfärdsområde fortsätter köpa tolk- och översättningstjänster av Mico Botnia, skriver man i ett pressmeddelande.

Österbottens välfärdsområde får ny chef

En ny tjänst som revisionschef ska inrättas inom Österbottens välfärdsområde. Det föreslår välfärdsområdesstyrelsen.

Chefens uppgiftsrelaterade lön föreslås bli 5 500 euro i månaden. Lönekostnaderna ska tas från den lönepott på cirka 2,5 miljoner euro som personalsektionen beslutar om.

Ärendet går nu vidare till fullmäktige.

Kristinestad väntar på svar från välfärdsområdet – skickar inte bokslutet till fullmäktige

Kristinestad vill ännu ha svar från Österbottens välfärdsområde innan man skickar fjolårets bokslut till fullmäktige.

Revisionsnämnden i Kristinestad tog igår onsdag del av stadens bokslut för fjolåret. Man hade siktat på ett litet överskott men det blev ett minusresultat på cirka 760 000 euro.

Enligt stadsdirektör Mila Segervall är de huvudsakliga orsakerna till minusresultatet ökande energipriser, att kostnaderna för den förberedande undervisningen ökade, samt en tilläggsnota från Österbottens välfärdsområde.

Och ännu är inte revisionsnämnden eller stadsdirektören redo att skicka bokslutet till fullmäktige.

- Vi vill ha mer information från välfärdsområdet om hur siffrorna därifrån kan se ut som dom gör. Än så länge har vi inte fått en tillräckligt bra förklaring, säger Segervall.

Således kan siffrorna i bokslutet ännu komma att förändras. Fullmäktige ska ta ställning till bokslutet senast i juni.

Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens företagare.

Österbottniska branschföreträdare om valresultatet: positivt för företagare och stabil grund för jord- och skogsbrukare

Branschföreträdare i Österbotten säger att det är för tidigt att dra slutsatser om hur resultatet i riksdagsvalet påverkar regionen. Flera är åtminstone försiktigt positiva till utgången.

Korsholm på plus trots stora summor till välfärdsområdet

Korsholms kommun gjorde ett överskott på nästan 1,6 miljoner euro ifjol.

Överskottet är lite lägre än budgeterat men ekonomidirektör Henrik Sandback är nöjd med tanke på omständigheterna.

– Korsholms kommunandel till Österbottens välfärdsområde blev 4,6 miljoner euro högre än vi budgeterat, så vi får vara nöjda att vi trots det gör ett överskott, säger Sandback.

Befolkningsantalet ökade med 132 personer och arbetslösheten i december 2022 var 3,3 procent.

Bokslutet behandlas i kommunstyrelsen den 3 april och i kommunfullmäktige den 12 juni.

Psykiatrin flyttar in i nya lokaler i Vasa

I slutet av mars flyttar de psykiatriska poliklinikerna från Roparnäs till Vasa centralsjukhus område.

Det nya H-huset har 62 bäddplatser för patienter inom mental- och missbrukarvården. De nya utrymmena finns på sjunde och åttonde våningen.

Även lågtröskeltjänsterna inom mental- och missbrukarvården i Vasaregionen kommer i framtiden att finnas i H-huset.

Överskötare Tanja Jaakola hoppas att flytten till sjukhusområdet ska bidra till att minska stigmat kring psykisk ohälsa och missbruk.

Bluffmeddelanden skickades i Vasa sjukvårdsdistrikts namn

Någon har skickat falska meddelanden i Vasa sjukvårdsdistrikts namn. Avsändaren vill att mottagaren ska skicka slutdelen av sin personbeteckning och på så sätt kunna öppna resten av meddelandet.

Nu går Österbottens välfärdsområde ut med en stark uppmaning om att inte öppna meddelandet och inte göra så som det står. Österbottens välfärdsområde skickar inte ut dylika meddelanden och ber inte om personers personbeteckning per meddelande.

Ärendet utreds som bäst och mer information ges tidigast under onsdagen.

– Vi känner i nuläget inte till vem som står bakom bluffmeddelanden, men vi vill varna eventuella mottagare att inte reagera på dessa, säger IT-direktör Pia Haglund på Österbottens välfärdsområde i ett pressmeddelande.

Personalen på välfärdsområdet blev varse bluffmeddelandet då en person som fått det kontaktade växeln.

– Ett tack riktas till kunden som tog kontakt. På detta vis får vi varnat allmänheten för riskerna med meddelandet, säger Haglund.

Arbetstagare jobbar på kontor, stryker under i text, i förgrunden dator.

Svår personalbrist också inom socialvården – tiotals tjänster obesatta i Österbotten

Österbottens välfärdsområde kartlägger bristen just nu.

Vasafullmäktige godkände dyr räkning från välfärdsområdet

I Vasa bet fullmäktige i det sura äpplet på måndagskvällen. Så beskrev fullmäktigeordförande Joakim Strand (SFP) beslutet att godkänna en tilläggsnota för fjolåret från Österbottens välfärdsområde. Notan gick på hela 13,5 miljoner euro.

Strand säger att övergången till nya välfärdsområdet har liknats vid en smärtsam skilmässa mellan kommunerna och det nya området.

Tilläggsnotan är enligt Strand en del av den processen som kommunerna i dag inte kan något åt.

Vasa är en av åtta kommuner som fått en tilläggsfaktura från välfärdsområdet för fjolåret.

Marevan-paketti ja lääkedosetti.

Vad hände när välfärdsområdena tog över? Berätta om dina erfarenheter

Snart två månader av erfarenhet av välfärdsområden.

Kvinna sitter vid skrivbord.

Nytt välfärdsområde ger upphov till frågor: ”Kronobyborna är ganska kritiska nu”

Det är en utmanande situation och frågorna är många. Det säger personal både vid Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite och vårdpersonal i Kronoby som numera hör till Österbottens välfärdsområde.

Fortfarande många virus i farten: ”Vi har inte sett toppen än”

Just nu är många olika virus i farten i Österbotten. För tillfället är det främst influensan som sprids men också coronavirus och RS-virus drabbar österbottningarna.

Peter Nieminen som är chefsöverläkare på Österbottens välfärdsområde säger att influensaepidemin har börjat tidigare än vanligt och att vi ännu inte har sett toppen på den.

Trycket på akuten i Vasa är fortfarande hårt och många sjukskrivningar bland vårdpersonalen försvårar läget. Intresset för influensavaccin har också varit svalt, berättar Nieminen.

Porträtt av Marina Kinnunen.

Vårddirektör: ”Med tålamod, samarbete och invånarnas bästa för ögonen kommer man långt” – en bra men inte så enkel start för Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde hann verka i ett år innan den egentliga vårdreformen. Det var en bra lösning, säger direktör Marina Kinnunen. Men okomplicerat är det aldrig att göra stora organisationsförändringar.

Ingen omfattande coronaprovtagning längre i Österbotten

Nu avslutas den omfattande coronaprovtagningen inom Österbottens välfärdsområde.

I enlighet med nationella riktlinjer tas coronatest i fortsättning endast när det ur vårdsynvinkel är nödvändigt.

Coronaprovtagning med tidsbokning upphör från och med måndagen den 9 januari.

Förutom coronaviruset belastar för tillfället även olika luftvägsinfektioner sjukvården.

– En virussjukdom går oftast över på några dagar och kräver inget besök hos läkare eller skötare. Hostan kan finnas kvar en längre tid, men även den läker vanligen av sig själv med tiden, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida