Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Välfärdsområdet gick vidare med planerna gällande Åbolands sjukhus – ska bli tvåspråkig vårdcentral

Planerna på att omvandla Åbolands sjukhus till en tvåspråkig vårdcentral går framåt. Planerna presenterades i våras.

Men före det måste byggnaden totalsaneras.

Tanken är att välfärdsområdet i Egentliga Finland säljer fastigheten till ett fastighetsbolag, som ska grundas av stiftelserna Eschnerska Frilasarettet och Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse.

Fastighetsbolaget ska sedan sanera huset och efter det ska välfärdsområdet hyra in sig i fastigheten. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet planerar också ett seniorboende intill Åbolands sjukhus.

Välfärdsområdets styrelse godkände ett preliminärt avtal för projektplaneringen för Åbolands sjukhus på sitt möte på tisdagen.

Artikeln uppdaterades 7.6.2023 klockan 10:28 med en precisering kring bygg- och renoveringsprojektet.

Välfärdsområdet har fortfarande problem med faktureringen

Egentliga Finlands välfärdsområde Varha har fortfarande problem med kundfaktureringen.

Det här gäller speciellt faktureringen inom handikappservicen, måltidsfaktureringen och faktureringen för boendetjänster inom mentalvården och missbrukarvården.

Orsaken till fördröjningarna är de tekniska problem, som är kopplade till arbetet med att förenhetliga kund- och patientdatasystemen, meddelar Varha i ett pressutskick.

Enligt Varha siktar man på att lösa problemen fram till sommaren.

Över tusen sommarjobbsvikarier behövs inom vården den här sommaren

Egentliga Finlands välfärdsområde kommer att anställa över tusen sommarjobbsvikarier den här sommaren.

Det handlar främst om arbeten inom vården.

Det finns fortfarande lediga sommarjobbsplatser inom äldrevården, både inom hemtjänst och inom boendeservice.

På sommaren kommer en del enheter inom välfärdsområdet att stänga eller ha kortare öppettider.

Tiderna för stängningarna och platserna som ska stängas kommer att diskuteras av välfärdsområdets styrelse innan de offentliggörs.

500 barn inom barnskyddet i Egentliga Finland saknar socialarbetare

I Egentliga Finland finns just nu nästan 500 barn inom barnskyddet som saknar socialarbetare.

Barnskyddet ska ge hjälp i ett tillräckligt tidigt skede, för att stoppa större problem.

Men nu är det många barn som saknar en socialarbetare som borde sköta deras ärenden.

Egentliga Finlands välfärdsområde har anmält sig själv till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland om att man har misslyckats i det här.

På onsdag ordnas ett extra styrelsemöte, där en mängd olika åtgärder presenteras.

Det är ändå svårt att snabbt åtgärda problemen eftersom det råder nationell brist på socialarbetare inom barnskyddet.

Talterapi som hembesök hos äldre blir gratis i Egentliga Finland

I Egentliga Finland har kundavgifterna för talterapi justerats – neråt!

I höstas beslutade Egentliga Finlands välfärdsområdes styrelse om en besöksavgift på 12,20 euro då terapeuter och vårdpersonal inom hemrehabilitering gör hembesök hos kunder som behöver regelbunden och fortlöpande hemvård.

Men på onsdagens möte ändrade man beslutet, och beslutade att hembesöken inte ska kosta något för kunden.

Genom att ta bort kundavgiften säkerställs att äldre kunder tar emot servicen för hemrehabilitering.

Problem med barnskyddsanmälan i Egentliga Finlands välfärdsområde

Problem med att behandla elektroniska barnskyddsanmälningar har uppdagats vid Egentliga Finlands välfärdsområde. Enligt välfärdsområdet är det frågan om mänskliga misstag i samband med att anmälningarna registreras i patientdatasystemet.

Det har varit problem med att registrera fem anmälningar sedan mitten av mars. Välfärdsområdet började utreda felet så fort det uppdagades och utredningen pågår fortfarande.

Personer som har gjort barnskyddsanmälningar uppmanas att ta kontakt med välfärdsområdet om man misstänker att anmälan inte har lett till åtgärder.

I Egentliga Finland görs i medeltal 600 barnskyddsanmälningar varje månad, skriver välfärdsområdet i ett pressmeddelande.

Välfärdsområdet har problem med betalningar till företag

Det förekommer förseningar i utbetalningar mellan Egentliga Finlands välfärdsområde och företag som producerar vårdtjänster för välfärdsområdet.

Välfärdsområdet strävar efter att lösa problemen så fort som möjligt, enligt ett pressmeddelande.

De försenade utbetalningarna har lett till ekonomiska problem och besvär för en del av serviceproducenterna. Välfärdsområdet har tusentals tjänsteleverantörer så det är en stor uppgift att åtgärda.

I vissa fall har utbetalningarna dröjt med flera veckor.

Elavbrott har lett till störningar inom välfärdsområdets tjänster – påverkar tidsbokningen och patientdatasystemet

Ett strömavbrott har orsakat problem i flera patientsystem runt om i Egentliga Finlands välfärdsområde. Problemet är åtgärdat, men det påverkar verksamheten åtminstone idag, tisdag.

Tidsbesök på hälsostationer och mottagningar kommer att skötas som vanligt, men tekniska problem kan bromsa verksamheten.

Akuta medicinska fall behandlas oavsett problem.

Även om problemen för det mesta är över, kan det bli en fördröjning i bilddiagnostiken och laboratorieundersökningar. Om man har en tid till mottagningen gäller den fortfarande.

Fortfarande fördröjningar i en del av välfärdsområdets kundfakturor

Orsaken är tekniska problem med kund- och patientdatasystemen. Förseningen gäller fakturor till de kunder som utfört ärenden vid välfärdsområdet under början av året.

Kundfaktureringen vid Egentliga Finlands välfärdsområde utvidgas ett system och ett område åt gången. Målet är att kundfaktureringen börjar fungera normalt under vårens lopp.

Välfärdsområdet beklagar i ett pressmeddelande den möda och besvär som fördröjningarna orsakar kunderna, och tillägger att man vid behov kommer att vara flexibla med kundernas betalningstidtabeller.

Marevan-paketti ja lääkedosetti.

Vad hände när välfärdsområdena tog över? Berätta om dina erfarenheter

Snart två månader av erfarenhet av välfärdsområden.

Pargas brandstations fasad.

Pargas stad och välfärdsområdet äntligen överens om hyror

Pargas stad och Egentliga Finlands välfärdsområde har äntligen kommit överens om hurdana hyror välfärdsområdet ska betala för de fastigheter de använder i staden.

Problem med andra lönekörningen vid Egentliga Finlands välfärdsområde

Första lönekörning för separattillägg har gjorts i Egentliga Finlands välfärdsområde. Separattillägg innebär arbetstidsersättningar, övertidsarbete och utryckningspenning samt löner till dem som har ett tidsbundet arbetsavtal. Nu meddelar välfärdsområdet att man har upptäckt en del fel i lönekörningen som man inte har hunnit korrigera.

Felen har främst att göra med felaktiga uppgifter om tjänsteförhållandet, semestrar eller ledigheter och inskrivning av olika deltidsarbeten. De tillägg som fattas betalas mestadels ut nästa lönekörning, den 15 februari.

Den sista dagen i månaden görs utbetalningar till cirka 17 500 anställda inom välfärdsområdet.

Första fullmäktigemötet i Egentliga Finlands välfärdsområde den 2.3.2022 i Åbo.

Välfärdsområdena står inför en tuff debatt om var man kan spara i vården

Finansministeriet uppmanar välfärdsområdena att genast börja pressa ner utgifterna. Enligt politiker i Egentliga Finlands välfärdsområde kommer diskussionen om det framtida servicenätet att bli kämpig.

Den första lönekörningen har gjorts inom Egentliga Finlands välfärdsområde – bland annat en del tillägg fattas

Den första lönekörningen för de nästan 19 000 fast anställda i Egentliga Finlands välfärdsområde har gjorts, meddelar välfärdsområdet i ett pressmeddelande. Lönespecifikationen syns i den egna nätbanken innan den första löneutbetalningsdagen den 13 januari.

I den interna granskningen har man hittat brister som har att göra med tillägg och uppgifter om frånvaro, vilket också påverkar löneutbetalningen. Till exempel fattas semestrarna i januari i systemet, vilket innebär att semestertilläggen inte hann med i löneutbetalningen. Det här korrigeras i fortsättningen.

TS: Problem med it-system vid stadssjukhuset i Åbo

Det har varit en del problem med it-systemen i det nya välfärdsområdet, Mikko Pietilä, konstaterar chef för sjukhustjänsterna, för Turun Sanomat.

Vårdavdelningen vid Åbo stadssjukhus blev en del av välfärdsområdet vid årsskiftet. I samband med det uppdaterades också patientdatasystemet.

Systemuppdateringen har nu orsakat oklarheter gällande exempelvis patienters medicinering.

Problemen utreds som bäst med högsta prioritet, säger Pietilä.

Ungefär 140 patienter vårdas vid stadssjukhuset. Just nu använder man ett reservsystem för att dela ut medicin åt patienterna.

Bild från ett utrymme i ett sjukhus.

Välfärdsområdena har klarat av den första vardagen utan större vånda

Dagen har börjat lugnt, säger Ahonen vid finansministeriet.

En man bredvid ett tegelhus.

Fortfarande många frågetecken kring vad som händer med Kårkullas experttjänster: ”Nu måste vi se till att vi gör det bästa av situationen”

I samband med vårdreformen upplöses Kårkulla samkommun vid årsskiftet. På boendena fortsätter verksamheten som förut, men personalen på Expert- och utvecklingscentret splittras.

bild på fasaden av åbolands sjukhus

Historiens första budget godkändes i välfärdsområdesfullmäktige – Åbolands sjukhus ingår i investeringarna

Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige höll årets sista möte under onsdagen. Historiens första budget godkändes tillsammans med investeringsplanen för de kommande åren.

sjukskötare flyttar på maskin i fyrsjukhuset

Personalen på Fyrsjukhuset om övergången till välfärdsområdet: ”Vi har ju inte fått någon information alls, så det fortsätter som vanligt”

Det har snart gått ett år som verksamheten har varit igång vid ÅUCS nya Fyrsjukhus. Snart övergår sjukhuset också till välfärdsområdets sköte. Yle Åboland talade med personalen om det som varit och det som komma skall.

åbolands sjukhus

Välfärdsområdet ser över investeringarna – just nu vill styrelsen inte binda sig till att göra Åbolands sjukhus till tvåspråkig hälsocentral

Det är viktigare att få igång välfärdsområdet och göra noggrannare utredningar om investeringarna i ett senare skede. Så lyder styrelsens budskap då investeringsplanen skickas vidare till fullmäktige.

Fingrar på ett tangentbord.

Välfärdsområdet står inför massiv it-sammanslagning – femtio datasystem ska ner till två eller tre

Egentliga Finlands välfärdsområde lär få nysta i härvan av patientdatasystem ett bra tag till, bedömer välfärdsområdets it-direktör.

åbolands sjukhus

Fem febrila veckor tills välfärdsområdena tar över – välfärdspolitiker: ”Ingen idé att måla fan på väggen”.

Massor med förberedande jobb återstår i Egentliga Finlands välfärdsområde. Meningen är att patienterna inte ska märka någon förändring vid årsskiftet men frågan är om det är realistiskt eller helt enkelt utopistiskt önsketänkande?

bild på fasaden av åbolands sjukhus

SFP:s representant i välfärdsområdets styrelse tror på tvåspråkig hälsocentral vid Åbolands sjukhus: ”Vi har ett ljusgrönt ljus”

Ombyggnaden av Åbolands sjukhus för social- och hälsovårdens behov nämns i beredningen av investeringsplanen för de kommande åren i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Mikko Pietilä, Eeva-Sirkku Pöyhönen och Mikko Pakarinen i Åbo den 17.11.2022. Foto: Mikael Piippo/Yle

Utmaning nummer ett för Egentliga Finlands välfärdsområde: Brist på yrkeskunnig personal

Det saknas redan nu personal både vid sjukhusen och inom äldreomsorgen. När det gäller äldreomsorg spökar dessutom regeringens vårdardimensionering i bakgrunden.

Tarmo Matikainen presenterar välfärdsområdets strategi.

Egentliga Finlands välfärdsområde presenterar ambitiös strategi – utmaningar finns det ändå gott om

Vill vara på topp när det kommer till bemötandet av kunder, ekonomisk och miljömässig effektivitet och ha ett gott rykte inom vårdbranschen.

Tarmo Martikainen.

Tarmo Martikainen föreslås bli välfärdsområdesdirektör i Egentliga Finland

Fullmäktige fattar beslut om tjänsten i slutet av april.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida