Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Björnstammen fortsätter krympa

Naturresursinstitutet bedömer att björnstammen fortsätter minska.

Innan jaktsäsongen inleds i augusti beräknas den finska björnstammen bestå av 1 740–1 925 individer. Det här är en minskning på 20 procent från den beräknade stammen år 2022.

Förändringen är störst i östra Finland vilket hänger ihop med att 85 procent av alla fällda björnar sköts mindre än hundra kilometer från östgränsen. Variationen i väst är mindre.

Björnen har jagats intensivt de senaste fyra åren. Stammen började minska år 2020.

Porotokan keskellä ihmisiä. Lumi pöllyää vastavalossa.

Finlands Naturpanel: Vi kan inte rädda naturens mångfald om vi inte förändrar våra värderingar – pengar är inte allt

Hur olika vi ser på naturen förstår vi redan av begreppet skog. Dit räknas allt från orörda områden med träd som är hundratals år gamla till kalhyggen, så länge planen är att nya träd ska växa där.

Solsken som syns genom en gles snöig skog. Många av träden är granar.

Raseborg konkurrensutsatte tioårsplanen för sina skogar – fick bara en offert

Tre företag gav ingen offert. Vi frågade dem varför.

Joensuun kaupungin Valkeasuon entinen turvetuotantoalue ilmakuvassa. Aluetta on muokattu lintuvesikosteikoksi.

Vad är biodiversiteten egentligen värd? Experter vill beskatta skadlig inverkan på miljön

Den finska versionen av Dasgupta-rapporten har publicerats.

Riksdagen röstade igenom ny naturvårdslag

Riksdagen har godkänt en ändring av naturvårdslagen. Den nya naturvårdslagen träder i kraft den 1 juni.

Ändringarna i lagen har väckt starka reaktioner inom regeringen och riksdagen. Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo säger att hon är glad över att riksdagen antog naturvårdslagen.

”Vi har fått en mängd ny information om hur förlusten av biologisk mångfald framskrider och vilka fungerande sätt det finns att stärka den biologiska mångfalden. Resultatet kan vi se i den här omfattande lagreformen”, säger hon i ett pressmeddelande.

Några människor i en trappa intill en skylt som förkunnar att det här är FN:s toppmöte om biodiversitet.

FN-toppmötet om biodiversitet inleddes i Kanada

Toppmötet i Montreal sägs vara naturens ”sista bästa chans”.

Naalinpentu seisoo tunturissa.

Nu inleds följande toppmöte – den här gången för att rädda naturens mångfald

Samma dag som Finlands riksdag ska rösta om en ny miljölag, som har anklagats för att vara urvattnad, samlas 196 länders representanter till den 15:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald i Montreal.

En avverkad skog, tallar står kvar glest. Marken är bearbetad. Solen skiner

Stadsstyrelsen: Alla ska få kommentera Raseborgs nya skogsplan

Tioårsplanen för Raseborgs kommunägda skogar utarbetas nu.

Sofia Olsson framför banderoll med texten rädda Hammarbyskogen

Skogsbruket het fråga också i Sverige – Sofia Olsson vill rädda den svenska skogen

Kan vi både bruka skogen och ha den kvar? En lösning kunde vara att skapa en marknad som gör det lönsamt för skogsägare att satsa på biologisk mångfald. För nu minskar skogens tillväxt.

Ekologiprofessor Janne Kotiaho, i kortärmad skjorta bland träd på en gräsmatta.

Naturpanelens Janne Kotiaho: Vid ett kalhygge dör största delen av alla levande organismer

Allt inom skogsbruket drabbar skogsnaturen, säger Kotiaho.

Tre styckten vita Pekingankor.

Fiskars museum tar hjälp av ankan i kampen mot mördarsnigeln

Fiskars museum har skaffat ankor som ska äta mördarsniglar.