Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Namnen på Helsingfors stads hobbyverksamheter strider mot lagen, enligt JO

Namnen på Helsingfors stads hobbyverksamheter ”EasySport” och ”FunAction” strider mot lagen.

Det här enligt biträdande justitieombudsmannen, JO.

Staden har enbart gett engelskspråkiga namn på verksamheterna som erbjuds avgiftsfritt till barn och unga.

JO påpekar att det här strider mot både grundlagen och språklagens paragrafer eftersom nationalspråken är finska och svenska.

Verksamheternas webbplatser finns i nuläget på finska och engelska men inte på svenska.

”EasySport” är för barn i lågstadieåldern och ”FunAction” för ungdomar i åldern 13–17 år.

Staden har nu tid på sig till årsskiftet att vidta åtgärder.

Borgås stadsdirektör intervjuas för jobbet som kanslichef i Helsingfors

Två sökande har gått vidare till intervjuskedet i rekryteringsprocessen av en ny kanslichef i Helsingfors.

Det är den nuvarande kanslichefen Sami Sarvilinna och Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Intervjuerna skedde i samband med gårdagens fullmäktigemöte i Helsingfors.

Frågan tas till följande upp i stadsstyrelsen (28.8). Fullmäktige väljer ny kanslichef på sitt möte den 13 september.

Nio personer sökte jobbet som kanslichef. Följande tjänsteperiod som kanslichef börjar den 15 oktober.

Borgås stadsdirektör Ujula har sökt jobbet som kanslichef i Helsingfors

Jukka-Pekka Ujula, som är stadsdirektör i Borgå, har sökt jobbet som kanslichef vid Helsingfors stad.

Kanslichefen är Helsingfors stads högsta tjänsteinnehavare, som leder stadens centralförvaltning och är chef för stadskansliet, som lyder under stadsstyrelsen.

Kanslichefen är också föredragande för stadsstyrelsen, dess sektioner och borgmästaren och är chef för stadens fyra sektorchefer.

Tjänsteperioden är sju år. Allt som allt nio personer sökte tjänsten.

Ujula intervjuas som bäst också för jobbet som stadsdirektör i Vanda.

Helsingfors stad säljer Palmia till investeringsbolag

Helsingfors har beslutat att sälja affärsverket Palmia till investeringsbolaget Mutares. Nu äger staden hela Palmia.

Palmia erbjuder bespisning, städning, fastighetstjänster och säkerhetstjänster i södra Finland.

Helsingfors har som mål att bara äga verksamhet som har koppling till stadens strategi. Enligt stadens pressmeddelande gäller det inte längre Palmia.

Ägarbytet påverkar inte nuvarande avtal och all personal får enligt staden fortsätta.

Kirsti Laine-Hendolin utanför Helsingfors ekonomiförvaltningstjänst (Talpa).

Helsingfors lönestrul: Fortfarande uppstår fel då uppgifterna skrivs in i systemet – arbetsfördelningen ska ses över

Kirsti Laine-Hendolin har tagit över ansvaret för att reda ut stadens löneproblem. Hon ska lösa problemen genom tydligare prioritering, utbildning, stöd och ny arbetsfördelning.

Coronaintyget visas på en mobiltelefon.

Helsingfors stad "provkörde" coronapass: Det var enkelt och smidigt

Finland utreder om coronaintyg kunde tas i bruk.

Stefan Fröberg.

Finlands enda skidhall kan nå besökarrekord tack vare den snöfria vintern

Hittills har redan 17 000 skidåkare besökt hallen i vinter.

Metrostation i Helsingfors.

Helsingforsfullmäktige vill ha nattmetro - när västmetron startar

En motion om nattmetro stöds av majoriteten i fullmäktige.

Väntrummet vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors.

Rekordtidig influensaepidemi - jourerna överbelastade

Om du är frisk i grunden kan du stanna hemma.

Tiggare på gatan

Stadsstyrelsen grälar om att neka romer natthärbärge

Vad staden ska svara till JO är ännu oklart.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida