Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En man med glasögon står i en sal.

Kaskö vände åratal av minusresultat – överraskande plus i bokslutet

Det som såg ut att bli minus en miljon blev plus 60 000.

Bild från ett utrymme i ett sjukhus.

Osäkerhet i kommunerna om hur vårdreformen påverkar inkomsterna – ökande räntekostnader kommer att leda till magra år

Ute i kommunerna är osäkerheten stor om hur de nya välfärdsområdena kommer att påverka den kommunala ekonomin. På sikt kommer också de ökande räntekostnaderna att bli ett problem för kommunerna.

Bred gång mellan ljusgula skolbyggnader.

Problem också på Prakticum i Borgå: "Vi har nått botten och måste komma vidare"

Trasig utrustning, utdragen flytt, mindre närundervisning.

Bänk och lusthus framför en stor gammal sjukhusbyggnad. Gräsplan invid.

Ekonomin fortsättningsvis kärv i Raseborg - nu hoppas staden på mer pengar från staten

Staden ansöker om 1,5 miljoner euro i förhöjda statsandelar.

Ingå småbåtshamn från luften fotograferad.

Rekordår för Ingå kommun 2020 - bokslutet landar 3 miljoner på plus

De ekonomiska utsikterna präglas av ovisshet trots plusset.

Kommungården i Ingå.

Coronaepidemin slår hårt mot Ingås ekonomi

Förlorar en dryg miljon i minskade intäkter.

Kommunminister Sirpa Paatero fotograferad i riksdagen.

Vårdreformen gör att statens pengar till kommunerna måste fördelas på nytt

Kommunförbundet vill att kommunerna inte ska gå på minus.

20 sentti kolikko euro raha valuutta talous

Kommunernas ekonomi är fortfarande svag trots regeringens löfte om mer pengar

Ökade uppgifter måste kompenseras till fullo.

Stadshuset i Jakobstad

Rejält minusbokslut i Jakobstad

Tre miljoner euro i underskott för fjolåret i Jakobstad

Avanti sommarmusik.

Kammarorkestern Avantis framtid är hotad – staten återkräver stöd på en halv miljon euro

Flera klassiska musiker är oroliga över orkesterns framtid.

Ett sjukhus med en jourmottagning i ett snöigt vinterlandskap.

Raseborg på plus - sjukhuskostnaderna minskade markant

Raseborgs bokslut visar ett plus på 2,3 miljoner.

Kommunvapen på tak

Lovisa förlorar en miljon i statsandelar

Staden begär inte omprövning av beslutet.

Färjan mellan Pargas och Nagu

Kommuntorget: Snålblåst kring viktiga finlandssvenska frågor

Det blir inga statsandelar för skärgård och tvåspråkighet.

Ett tvåeurosmynt på snedden.

Förslag 117: Slopa kommunalskatten

Skulle innebära betydande inbesparingar i förvaltningen.

Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium, Virkby gymnasium och Hangö gymnasium

Billigast med ett svenskt gymnasium i Västnyland

Färsk rapport skissar upp fyra modeller för gymnasierna.

Närpes

Närpes: Jävspåståendet kan liknas vid förtal

Närpes stad yrkar på att Högsta förvaltningsdomstolen förkastar besvär mot Närpes beslut att bli tvåspråkig.

Lars Erik Gästgivars

Blandade reaktioner på vårdsiffror

Bland riksdagsledamöterna var reaktionerna på vårdreformen och de kommunvisa beräkningarna som offentliggjordes på torsdagen blandade. En del kommuner beräknas vinna och en del förlora på reformen.

Medlemmarna i Radions symfoniorkester (utan instrument) i Musikhuset i Helsingfors

Här är statsandelarna till kulturen

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen har slagit fast statsandelarna för teatrar, orkestrar och museer. Teatrarna får 53,8 miljoner euro för sin verksamhet nästa år. Orkestrarna får drygt 20,8 miljoner euro och museerna ca 35,7 miljoner euro.

Kristinestad

Kristinestad får mera pengar

Kristinestad får nästan en miljon extra i statsbidrag, meddelar statsrådet. Sett till invånarna rör det sig om 140 euro per Kristinestadsbo.

Korsnäs kommungård

Hellre tvåspråkighet än sparpaket i Korsnäs

Korsnäs ansöker om att bli en tvåspråkig kommun. Hellre bli tvåspråkig kommun än säga upp 10-15 anställda, resonerade kommunfullmäktige. - Jag kan inte säga att det här var ett roligt beslut, men vi hade inget val, säger fullmäktiges ordförande Jonas Lindholm.

Kommunhuset i Larsmo.

Larsmo blir tvåspråkigt - Korsnäs näst i tur

Det är olustigt att bli tvingad till tvåspråkighet, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Stenman i Larsmo. Kommunen får över en miljon mindre i statsandel om man inte frivilligt avstår från titeln svenskspråkig kommun. Även Korsnäs kommun tar ställning till att bli tvåspråkig kommun.

Närpes

"Vi måste väl följa med i utvecklingen"

Närpes vill bli tvåspråkig stad. Annars går de miste om över två miljoner euro i statsandelar i och med statsandelsreformen som träder i kraft efter årsskiftet. Det är väl bara att hänga med, säger Närpesborna.

Rainer Bystedt, styrelseordförande i Vörå.

Nytt demensboende prioritet i Vörå

Vörå kommuns ekonomi är stabil just nu men molnen hopar sig i horisonten. Nedskärningarna i statsandelarna kommer nämligen att ge kommunen klart mindre pengar nästa år. Hur de nedskärningarna skall kompenseras är ännu oklart konstaterar styrelseordförande Rainer Bystedt.

Närpes stad.

Minusbudget med framtidstro i Närpes

Närpes kommer att använda 1,3 miljoner euro mer nästa år än vad de har råd med. Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Björklund säger att de vågar göra så här för att de har framtidstro.

Närpes

Närpes budgeterar minusresultat

Närpes stadssyrelse godkände bugdetramarna i går. De landar på 1,3 miljoner minus, trots att de föreslår en skattehöjning på 0,5 procent så att skattesatsen blir 21 procent.

Eurosedlar i en hög.

Raseborg behöver mer statliga pengar

Raseborgs stad ansöker om höjning av statsandel på en miljon euro. Staden räknar med ett minus på drygt två miljoner euro i år.

Skärgården förlorar miljoner när staten omfördelar pengar

Skärgårdstillägg kommer att försvinna.

Aktivitetsparken i Box

Box får inga gräsklipparpengar

Raseborgs stad stöder inte gräsklipparanskaffningen till Box aktivitetspark i Ekenäs skärgård. Föreningen Skärgårdens Vänner i Snappertuna hade ansökt om ett bidrag på 6 000 euro för en gräsklippare.

Vi närmar oss Närpes.

Närpes kan bli tvåspråkig stad

Nu kan det hända att enspråkigt svenska Närpes blir en tvåspråkig stad. Frågan aktualiserades i och med att den enspråkigt svenska staden förlorar språktillägget genom statsandelsreformen.

spargris gjord av glas

Statsandelsreformen kritiseras, men accepteras

Kommunerna i Egentliga Finland är de stora förlorarna i statsandelsreformen. Visserligen har de flesta varit överens om att en reform behövs, men kommunerna förlorar stora pengar med det förslag som nu godkänts.

Regeringsråd Arto Luhtala

No money, no fun!

Kommuner med barn, äldre och broar får mindre pengar av staten när systemet med statsandelar görs om. Kommuner med många sjuka och invandrare kan däremot skatta sig lyckliga.

Regeringsråd Arto Luhtala

Sjuka, utlänningar, och lågt utbildade hämtar pengar till kommunen

Nu börjar riktlinjerna för den nya statsandelsreformen vara klara. Den största förändringen blir att staten inte längre betalar ut statsandelar för friska åldringar. Kommunerna kommer istället att få pengar för invånare som de facto lider av folksjukdomar.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida