Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En hand håller i en annan hand som håller i en kniv.

Minderåriga i fängelse har stor återfallsrisk

Få minderåriga döms till ovillkorligt fängelse.

Färre elever börjar skolan i höst

Hösten 2023 börjar drygt 55 000 elever på grundskolans första klass, berättar Utbildningsstyrelsen. Det här är ett par tusen färre än året innan.

Antalet elever som börjar i grundskolan har minskat redan under flera års tid. År 2020 började över 60 000 barn i grundskolan.

I och med att läroplikten har blivit längre är det ändå många som fortsätter att studera efter årskurs nio. Nästan hundra procent av dem som har gått ut grundskolan på våren fortsätter sina studier innan året tar slut.

Källa: STT

En yrkesstuderande håller handskar i händerna

Nästan hundra procent fortsätter studera efter årskurs nio

Bara en halv procent fortsätter inte att studera i höst.

En illustrerande bild om hur ukrainska flyktingar kan välja hemkommun i Finland, med en ritad bild av fem hus i blått och gult och två människor. Texten #kotikunta finns på finska och ukrainska.

Nu kan de ukrainska flyktingarna i Finland skaffa sig en hemkommun – men hittills har intresset varit rätt svalt

Flyktingar i Finland har efter ett år i landet rätt att registrera sig som invånare i en hemkommun. Det börjar nu vara aktuellt för många av ukrainarna som kom till Finland förra våren.

En elev med ryggsäck går längs Fredsgatan i Borgå.

Borgåföräldrar som tvingats skjutsa barnen till skolan kan få pengar för mödan

På grund av transportbranschens strejk har många elever inte kunnat ta sig till skolan med buss som vanligt. I Borgå berörs ungefär 750 elever i grundskolan som har rätt till avgiftsfri bussbiljett i vanliga fall.

För de elever som inte kan använda buss för sina skolresor inom rimliga väntetider, kan vårdnadshavaren efter strejken ansöka om understöd via Wilma.

Understödet beräknas per familj som kilometerersättning för användning av egen bil mellan hemmet och skolan, och ligger på 0,33 euro per kilometer.

”Enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att ordna skolreseförmån och denna skyldighet upphör inte till följd av strejken,” konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson i ett pressmeddelande som kan läsas på Borgå stads webbsida.

teckning i skolklass

Tionde klassen läggs ned i höst – Västra Nylands folkhögskola satsar på Slussen

Möjlighet att höja vitsord i samarbete med Raseborgs stad.

ungdomar i skolklass

Folkhögskoleåret för läropliktiga rymmer mycket konst och kreativitet på VNF i Karis

Läropliktiga studerar konst och dans på folkhögskola.

Åbo Akademi i Vasa

Åbo Akademi startar utbildning för studiehandledare i Vasa

Utbildningen ska motverka bristen på behöriga handledare.

Oppilas opiskelee etäyhteyden avulla.

Raseborgs stad är beredd på snabba beslut om distansundervisning

Bildningsdirektören har beslutanderätt.

Hyppyruudukko asfaltilla.

Grundskolequizet: Tjugo plus en frågor om dinosaurier, Kalevala och Pythagoras sats

Gör testet och se hur du skulle klara av dagens grundskola.

Borgå Folkakademi

Gratis utbildning på andra stadiet kan ge folkhögskolor en ny nisch

Efterlyser mer samarbete bland finlandssvenska folkhögskolor

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida