Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Oklart vem som ska anlita avfallstransport i Vasaregionen

Det är fortfarande oklart om det är fastighetsägarna eller kommunerna i Vasaregionen som ska anlita avfallstransport.

Den sista januari skickade Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) ett brev till Vasaregionens avfallsnämnd där de som övervakande myndighet krävde att nämnden rev upp det ett år gamla beslutet som ger fastighetsägarna rätt att själva anlita transport för brännbart avfall och slamavfall.

Enligt brevet stipulerar den nya avfallslagen att det är kommunerna som ska anlita avfallstransporterna och inte de enskilda fastighetsägarna.

Nämndens ordförande Johan Håkans (SFP) säger att enligt det beslut avfallsnämnden fattade för ett år sedan finns det en klausul i avfallslagen som säger att fastighetsägarna själva kan få anlita avfallstransport.

Därför begär nu nämnden tilläggstid och ett förtydligande från NTM-centralen.

Brevet som skickades den 30 januari krävde ett svar av avfallsnämnden inom februari månad.

Frågan om avfallstransporterna har diskuterats sedan 2014.

Pargas och LSJH satsar tre miljoner euro på Korpo reningsverk

Sydvästra Finlands avfallsservice LSJH och Pargas stad investerar tre miljoner euro för att utveckla avfalls- och avloppshanteringen i skärgården.

I anslutning till Korpo reningsverk ska man bygga en mottagningsstation för slam som ska förbättra reningskapaciteten vid reningsverket.

Områdets sorteringsstation ska också byggas ut så att det blir lättare att lämna av brännbart avfall och glas-, och metallförpackningar.

Byggarbetet ska vara klart i början av år 2024.

Lietettä imetään harmaalla putkella saostuskaivosta.

Domstol: Kommunerna får ta över slamtransporterna i västra och östra Nyland

Ärendet kan föras till HFD om besvärstillstånd ges.

En slang suger upp slam ur en slambrunn.

Avfallsnämnden: Slutna tankar ska tömmas på slam då de är fulla

Nämnden ville inte ha bestämd tidsintervall för tömning.

Morotsskal, äppelskal, rester av en lime

Avfall ska sorteras ännu noggrannare – så här påverkas du

Reglerna gäller från den 1 maj i Västnyland och Östnyland.

En man i arbetskläder arbetar vid en slambil.

Nylands företagare: Servicen försämras och blir dyrare av kommunal slamtransport

Föreningen vill att avfallsnämnden behandlar ärendet igen.

En sugtömningsbil med grön tank och en grön ihoprullad slang bredvid säg.

Chockhöjningen av priserna på slamtransporter uteblev – "Lösningen är kosmetisk" säger Nagubo

Taxan för slamtransport fick lindrigare höjning än planerat.

Stenkross

Hangö får ett nytt återvinningsfält nära avloppsreningsverket

Miljölovet kommer definiera hur fältet kan användas.

Slam som runnit ut på väg.

Slam på väg 111 i Tenala - vägen avstängd i många timmar

En vägsträcka på drygt tre kilometer smutsades ner av slam.

Ohrantähkiä elokuussa

Polisen utreder toalettslammet på åker i Raseborg

Raseborgs miljöbyrå anmälde det misstänkta brottet.

Kvinna vid bakdel av avloppsbil med slangar.

Isabelle Rio älskar sitt arbete med att tömma kloaker: "Jag skulle kunna äta samtidigt"

26-åriga Isabelle Rio hoppas på fler kvinnor i branschen.

detalj på slangar och slamtransportsbil.

HFD kräver nytt beslut om slamtransporter i Västnyland

Nu ansvarar fastighetsägarna för att slambrunnen töms.

Tömning av skräp ur vattenbrunn

Borgånämnd fattade olagligt beslut - nu tar stadsdirektören fallet till domstol

Slamtransporterna har redan tidigare behandlats i domstol.

Slambassänger i reningsverket i Kakola.

Expert: Mer forskning krävs innan avloppsslam kan utnyttjas i större skala

Det behövs en grundlig riskbedömning, säger ÅA-professor.

Avloppsbrunn i Solf.

Slamtransporterna i Vasaregionen fortsätter som förr

Fastighetsägaren ska få välja, menar avfallsnämnden.

Avloppsbrunn i Solf.

Slamtransporterna i Vasaregionen diskuteras igen

Avfallsnämnden vill se kommunalt ordnade slamtransporter.

Tömning av skräp ur vattenbrunn

Nej till kommunal tömning av slambrunnar

Kommunerna bryter mot den nya avfallslagen.

Tömning av skräp ur vattenbrunn

Tvist om slamtransporter i Vasaregionen

Skötas kommunalt eller fastighetsvis?

Sopptip för bioavfall.

Västnyländskt bioavfall ska återvinnas i Åbo

Väst- och östnyländskt bioavfall återvinns i Åbo

Slammet från reningsverket blandas med torv och sand och används bland annat för grönarbeten. Teija Paavola är utvecklingschef vid företaget Biovakka.

Är slam från reningsverk en fosforbomb?

Jordbruket står för den största delen av fosforutsläppen längs med kusterna i Finland. Men många jordbrukare misstänker att det finns en dold näringsbelastning i slammet från reningsverk. Slammet blir till jord som används i grönarbeten, hur mycket fosfor läcker den jorden?

Avloppsreningsverk.

Avloppsslam från reningsverk borde granskas bättre

Varje år sprids tiotusentals ton slam från Åbos avloppsreningsverk ut i parker och på åkrar där det används som gödsel. Näringsämnena som finns i det slam som skapas vid reningen bör återanvändas, anser myndigheterna både i Finland och i Sverige.

Fortsatt nej till centraliserad slamtransport

Fastighetsägarna i Västnyland ska fortsättningsvis själva sköta om att slambrunnar och slambehållare töms. Västra Nylands avfallsnämnd beslöt på sitt möte i dag (4.9) att hålla fast vid sitt beslut från förra året.

Tömning av skräp ur vattenbrunn

Kommunerna föreslås igen ta över slamtransporter

I fjol ville Västra Nylands avfallsnämnd inte att slamtransporterna skulle centraliseras. Men efter ett domstolsbeslut är avfallsnämnden nu tvungen att behandla frågan på nytt och förslaget lyder nu att systemet borde ändras och att en centralisering är nödvändig.

Slambil vid Toppå avfallsstation.

Slarv med slamavskiljare

Det är oklart vart och av vem 10 procent av slammet från hushållens slamavskiljare förs bort inom Ekorosk-området. Jag hade inte i min vildaste fantasi kunnat tro att läget är så här, säger avfallshanteringsdirektör Johan Hassel.

Gamla slamtippen vid Oriongatan i Hangö

Orionsgatans gamla slamtipp saneras

I Hangö har det i flera år funnits planer på att sanera slamtippen vid Orionsgatan, som har varit stängd sedan 1977. Snart ska det äntligen hända något.

Rötningssilona vid Jeppo Biogas Ab

Mäsk blir till biogas i Jeppo

Jeppo Biogas Ab i Nykarleby breddar råvarubasen för biogasproduktionen. Framöver kan bland annat mäsk från bioetanolproduktion användas som bränsle.

Vad har du spolat ner i toaletten i dag? Bild: YLE/Smältpunkt/Linda Grönqvist

Oklarheter kring slamlagring i Lovisa

Lovisa vatten vill lagra slam vid Dödensdals komposteringsområde. Men det finns inget miljötillstånd för Dödensdal.

Nej till kommunala slamtransporter

Fastighetsinnehavarna i Västnyland ska också i fortsättningen själva ordna sin slamtransport. Västra Nylands avfallsnämnd har röstat emot förslaget om att transporterna borde centraliseras.

Avfall ger pengar

Börsbolaget Taaleritehdas vill satsa på ett nytt metangasverk i Lojo. Taaleritehdas har väl tänkt sig att avfallshanteringen är en stor framtidsbransch som ger avkastning, bedömer vd:n för det västnyländska sopbolaget Rosk'n Roll.

Yle/Sharif El Bouari

Experter: Avloppsslammet sköts fel i Västnyland

En stor del av avloppsslammet från glesbygdens fastigheter i Västnyland körs inte till reningsverk som det borde. Bristerna i systemet utgör en risk för systemet, anser experter.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida