Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Helena Maijala tvingas ge bort sin stuga till kärnkraftsbolaget Fennovoima.

Stora vägmaskiner och sorgearbete i Pyhäjoki

Förväntan och sorg i Pyhäjoki i väntan på kärnkraftverket.

Bostadsområde i Böle, Vasa.

Ingen ny skola i Böle

Vasa stad hade planera på att börja bygga en finskspråkig skola på det nya bostadsområdet Böle II. Nu har staden skjutit upp skolbygget på framtiden.

Byggavtal kan rädda tomtägare i Vasa från tvångsinlösen

Varje tomtägare i Vasa som hotas av tvångsinlösen av tomten kan skriva enskilt avtal med staden där man förbinder sig att bebygga tomten inom tre år. Avtalsbrott ger 50 000 euro i böter. Det motsvarar ungefär gängse pris på tomten.

Vasa tvångsinlöser obebyggda tomter

Nu planerar Vasa stad att lösa in 11 småhustomter som finns i Impivaara, Hemstrand och Skogsberget. Det handlar om obebyggda småhustomter.

Bostadsområde i Böle, Vasa.

Vasa stad tvångsinlöser mark i Böle II

Trots flera år av förhandlingar har Vasa stad och de privata markägarna inte lyckats komma överens om en försäljning och nu ansöker staden om att få tvångsinlösa mark för att kunna planera bostadsområdet Böle II.

Karin Dahlström.

Markägare i Korsholm motsätter sig tvångsinlösen av skogsmark

Skogsmark i Björkö i Korsholm kan komma att tvångsinlösas. Närings- trafik- och miljöcentralen vill freda området, men markägarna säger nej.