Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Framsteg i förhandlingarna om Wasalandia - arrendeavtalet ska sägas upp

Det är möjligt att den sedan länge nedlagda nöjesparken Wasalandia rivs redan i år. Vasa stad, som äger marken, och Puuharyhmä som äger byggnaderna siktar på att kunna häva arrendeavtalet så fort som möjligt. Det här meddelar Vasa stad på måndagen.

Det finns en ny delgeneralplan för Vasklot, där Wasalandia-området ligger, och i den är området märkt för centrumfunktioner. Staden och Puuharyhmä har diskuterat en uppsägning av arrendeavtalet i många år men först nu verkar man närma sig en lösning.

En uppsägning av arrendeavtalet innebär att byggnaderna ska rivas. Någon exakt tidtabell för det finns inte men målet ska enligt staden vara att tömma området så snabbt som möjligt. Rivningen i sig beräknas ta några månader i anspråk.

Industritomt på Hangö Östra industriområde som håller på att slya igen.

Nu ska Hangöpolitikerna på nytt säga ja eller nej till solkraftspark på Östra industriområdet

Förslaget om att reservera ett 49,8 hektar stort område för ett nätsolkraftverk på Östra industriområdet i Hangö går till stadsstyrelsen igen på måndag (10.10).

En påse med bioavfall.

Teknologi för kompostering testas i Hangö

Fiskars Kiertotalous hyr område av avfallshanteringsbolag.

Ole Lillqvist och Tommy Olin, medlemmar i gruppen som förhandlar med vindkraftsbolagen för markägarnas räkning.

Vindkraftsbolagen siktar in sig på Purmo – markägarna organiserar sig

Tre bolag vill bygga på ett område med 240 markägare.

Raseborgs stadshus fotat från luften.

Rosinnes föreståndare: “Ekåsen är perfekt för ett serviceboende”

Stadsstyrelsen i Raseborg remitterade ärendet.

Camilla Juthbacka tittar ut över Nykarleby älv vid Djupsten halvön

Arrendetvist i Nykarleby: ”Första gången jag upplever att man bara kör över människorna”

Höjda arrendeavgifter väcker starka känslor i Nykarleby.

En badstrand.

Plagen i Hangö hyrs ut för 30 år

Kontraktet får överföras till tredje part.

Röda små byggnader på Ekenäs campingplats som ska förnyas.

Ekenäs Camping investerar stort

Investeringen är cirka en halv miljon euro.

Hotell Regatta i Hangö.

Buller stör uteserveringar i Hangö - arrendet kan sänkas

Stadsstyrelsen diskuterar ärendet den 15 maj.

Petri Horttana och Lea Adolfsson i Fredagssnack 18.11.

Fredagssnackare om Östra hamnen: Allt behöver inte vara polerat

Lea Adolfsson och Petri Horttana om Roxx i Hangö.

Närbutiken i Barösund.

Butiksbolaget i Barösund måste betala arrende

Ingå kommun vill behandla alla bolag på lika villkor.

Lars Skog och Johan Stoor, ordförande och vice ordförande i Intresseföreningen för en levande skärgård.

Forststyrelsen glömde höra skärgårdsförening

Höjde stugarrende utan att höra skärgårdsföreningen.

Kirjais i Nagu, april 2014

Hur mycket kan arrendet på en tomt höjas?

Chockhöjningar av arrende upprör

Studerande på väg in genom huvudingången till Vasa yrkeshögskola.

Studerande motsätter sig hyreshöjningar i Vasa

Vasa stad vill höja arrende för studiebostäder.

En korsning, barr ligger på asfalten, det syns gräs och skog, träd i höstfärger, trafikmärken, ett övergångsställe.

Raseborg vill veta priset för daghemstomt i Karis

Ärendet behandlas igen då priset är klart.

Kristinestad

Alla ska ha samma rätt att lösa in tomt i Kristinestad

Arrendatorer bör få lösa in, anser Perjus.

Sommarstuga i Karleby.

Privatperson vann tomtbesvär mot Karleby stad

Inte rätt med olika arrendevagift beroende på ålder.

Sommarstugor i Kristinestad

Kristinestad svarar Högsta förvaltningsdomstolen

Tvisten om villatomternas arrende fortsätter.

Golfboll

Eke Golf får inte lägre arrendeavgift

Golfbolaget betalar nästan 15 000 euro i årsarrende.

Sommarstugor i Kristinestad

Besvär mot villaarrende i Kristinestad

Kan försena försäljning och inlösning av tomter.

Arrendera tomt intresserar i Pargas

Sedan början av maj har Pargas slutit tre arrendeavtal.

Vattenskoter passerar strandbastu.

Kristinestad fick rätt om tomtpriserna

Inte fel att höja arrendet.

Solen skiner på en molnfri himmel.

Billigare arrende önskas för solkraftverksområde i Hangö

Stadsstyrelsen vill inte gå med på billigare arrende.

Sommarstugor i Kristinestad

Besvär mot tomtpriser i Kristinestad

Staden kan just nu inte tvinga någon att betala arrende.

Loppis i Haga parks kiosk i Hangö

En liten loppmarknad ska liva upp kiosken vid Haga park vid Esplanaden i Hangö. Loppiset Tanjan pikku kirppis tar över kiosken som stått tom i flera år.

Väståbolands skärgård sommaren 2014

Villatomter omvärderas i Kristinestad

Kristinestad bör nu rätta sig efter Vasa förvaltningsdomstol och justera värdet på villatomterna jämlikt. Därför föreslår stadsstyrelsen att alla villatomtpriser höjs med 28,47 procent.

rådhuset i lovisa

Lovisa försöker sälja strandtomterna igen

Lovisa stad ska nu göra ett nytt försöka att sälja sina sommarstugtomter. Stadsstyrelsen slog fast priserna på måndagen.

Småbåtshamn i Hangöby i Hangö.

Hangö höjer båthamnsavgifter

Hangö stad höjer avgifter för båthamnar i början av nästa år. Det har tekniska nämnden beslutat.

Sommarstugor i Kristinestad

Stugägare i Kristinestad godtar inte inlösningsbud

Nu sitter stugägarna i Kristinestad och väntar på inlösningsbud för arrendetomterna från staden men flera vet redan att de kommer att bestrida budet. Orsaken stavas orättvis prissättning.

Gammal och tom hall

Beslutet om lagerhallen i Kronvik står fast

Vasa stadsstyrelse förkastade på måndag kväll ett rättelsesyrkande gällande det beslut som togs i april angående utvecklingen av ett båtcentrum i Kronvik i Sundom.

Här skulle den nya idrottshallen i Sjundeå placeras, säger Helena Lönn, Henrik Rehnberg och Frej Karlsson

Snart klart för hallbygget i Sjundeå

Det är nu klart att Sjundeå kommun arrenderar ut marken där allaktivitetshallen ska byggas. Arrendeavgiften för det 3400 kvadratmeter stora området är den symboliska summan en euro per år.

Hus i skärgård.

Stort intresse för tomter i Kristinestad

Det kan löna sig att hålla ögonen öppna om man vill komma åt en sommarstugetomt i Kristinestad just nu. Hos förvaltningschef Dan-Anders Sjökvist går telefonen het och många vill köpa sommarastugetomt.

Östra hamnen i Hangö

Joanna Österlund får köpa magasinen i Östra hamnen?

I Hangö föreslås Joanna Österlund att få köpa magasinen 2-3 i Östra hamnen. Stadsstyrelsen gick emot beredningen som föreslog att magasinen säljs till Jarkko Immonen och Jarmo Kärkkäinen.

Kristinestad höjer tomthyror

Det blir en rejäl hyreshöjning för bland andra Kurt Backlund i Kristinestad, då fullmäktige i går slog fast de nya principerna för villaarrende. Fullmäktige beslöt göra skillnad på tomter som ligger inom deltaljplanerat område och bedöma deras arrende enligt strängare principer.

Hus i skärgård.

Kristinestad vill chockhöja tomthyror

Kristinestad vill höja arrendet för sommarstugetomter tredubbelt. Det innebär att en sommarstuga vars hyra i dag ligger runt 700 euro, får en ny hyra på över 2000 euro. Från stugföreningen säger man att det kan man inte acceptera och det kommer att bli en juridisk process.

Dyra tomter upprör stugägare vid Andra sjön

Nykarleby stad och Föreningen Andra sjön har hamnat på kollisionskurs. Stadens prisnivå på stugtomterna vid Andra sjön är otänkbar, säger Jan-Erik Frostdahl, själv politiker och stugägare.

Bastu

Privat bastu i Kristinestad måste flyttas

En privat bastu som uppförts på stadens mark i Kristinestad måste flyttas. Det är ett dödsbo som äger bastun. Staden har redan tidigare uppmanat dödsboet att avlägsna bastun.

Björnön i Kristinestad.

Villatomter kan snart lösas in i Kristinestad

Kristinestad höjer arrendet på villatomter år 2015. Den årliga grundavgiften blir då 700 euro plus tio cent per kvadratmeter. Samtidigt kan arrendatorerna på vissa tomter få inlösningsrätt.

Strand på midsommar

Andra städer tar lärdom av Karlebys misstag

Karleby är skräckexemplet varken Kristinestad eller Nykarleby vill följa när det gäller strandtomter. I bägge städerna förs en diskussion om att sälja städernas strandtomter som i många år varit på arrende. Prisdiskussionen som länge pågått i Karleby vill Kristinestad och Nykarleby undvika.

190710

Arrendekontrakt i Lålby förlängs

De sex arrendatorerna som skulle vräkas från sina villatomter i Lålby i Kristinestad får förlängt arrendekontrakt på fem år.Däremot får arrendatorerna inte lösa in tomterna, vilket de hade velat göra.

Kristinestad har två representanter på Lålby skifteslags möte

Mikael Perjus och Peter Nygåd utsågs till stadens representanter på Lålby skifteslags extra delägarstämma, som hålls på fredag.

Märta-Lisa Westman och Bjarne Kallis debatterade arrendetomter i måndagsklubben

Måndagsklubben 14.5

Måndagsklubben gick het på arrendetomterna i Karleby: frågan är om de ska arrenderas ut eller säljas, och i så fall till vilket pris. Arrendatorn Märta-Lisa Westman och Karlebys stadsfullmäktiges ordförande Bjarne Kallis drabbade samman.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida