Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Pysslande barn sitter tillsammans vid bord

Kort och nyckelringar på fars dag

”Vi firar fars dag för att papporna ska ha roligt”.

Utredningen om en finsk skola går vidare i Kronoby

Kronoby kommun fortsätter utreda möjligheterna att uppföra en finskspråkig skola.

En arbetsgrupp föreslår att den i så fall placeras i samma lokaler som Centralskolan, i samband med att en ny byggnad uppförs i centrum.

På måndagen omfattade kommunstyrelsen arbetsgruppens slutsats. Den finskspråkiga verksamheten skulle omfatta förskolan och årskurserna 1–6.

Tidtabellen för Centralskolans nya fastighet är ännu oklar. Men klart är att nybygget av Terjärv skola har förtur.

Finsk skola diskuteras i Kronoby

Kommunstyrelsen i Kronoby diskuterar ikväll grundandet av en finsk skola i kommunen.

En arbetsgrupp föreslår att kommunen ska utreda möjligheten att placera en finsk skola i samma lokaler som Centralskolan i samband med att en ny skolbyggnad uppförs i centrum av Kronoby.

Den finska verksamheten skulle omfatta förskolan och årskurserna 1–6.

De elever från finskspråkiga familjer i Kronoby och Nedervetil som går i skola på finska gör det i dag i Karleby, medan finskspråkiga elever från Terjärv går i skola i Vetil eller Kaustby.

Dagvården i Jakobstad behöver nya lokaler

Chefen för småbarnspedagogik i Jakobstad, Matilda Engström, efterlyser ett nytt daghem med plats för åtta till tio grupper.

Enligt henne är flera daghemsfastigheter i staden i slutet av sin livscykel. I dagens läge har man flera grupper i tillfälliga lokaler.

Långsiktiga lösningar behövs och behovet av nya lokaler är akut, menar Engström.

Stadsstyrelsen diskuterar ärendet ikväll.

Helsingfors förskoleundervisning för barn med specialbehov blir privat

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning i Helsingfors slog fast att daghemmet Plommonet tar över förskoleundervisningen för barn med specialbehov i Helsingfors.

Hittills har förskolan Toini små ansvarat för barn med specialbehov, men i framtiden övergår alltså ansvaret till daghemmet Plommonet.

Orsaken är att Toini har haft väldigt svårt att hitta personal.

Daghemmet Plommonet ansvarar redan för småbarnspedagogik för barn med specialbehov, så därför var de ett lämpligt alternativ för att ta över förskoleundervisningen, skriver tjänstemännen i förslaget som sektionen godkände.

Yle Huvudstadsregionen rapporterade tidigare i höstas om allvarliga brister i förskolan Toini Smås undervisning.

ett barn kramar om en vuxen ute på en snöig gård.

Barnbarometern: Bara 58 procent av barnen känner sig trygga varje dag på förskolan

Resultaten av årets Barnbarometer har publicerats. Barn i åldern 6-7 år har fått tycka till om vad trygghet betyder för dem. Pålitliga vuxna som lyssnar och visar sin kärlek skapar trygghet, enligt barometern.

koulu ulkoa

Stor utrymmesbrist i skolan i Kaskö – elevantalet steg oväntat

En modulskola är den snabbaste lösningen.

Kronobergsstranden i Helsingfors får en ny svenskspråkig skola, ett daghem och en lekplats

Nu står det klart: en ny skola ska byggas på Håkansviksgatan i Kronbergsstranden i Helsingfors.

Helsingfors fostrans- och utbildningsnämnd har godkänt planen för en svenskspråkig och en finskspråkig lågstadieskola enligt förslaget. Planen för bygget av ett finskt daghem och en lekplats godkändes också.

Den nya skolan ska vara klar i augusti 2026 och där ska också finnas fritids- och kulturutrymmen för unga.

I de nya lokalerna kommer lågstadieundervisning och småbarnspedagogik kunna ordnas för 1150 barn. Den svenskspråkiga skolan ska rymma 250 elever i förskolan och årskurserna 1-6.

Degerö grundskola och den finskspråkiga Kronobergsstrandens lågstadieskola verkar i dag i tillfälliga lokaler.

Kostnadsuppskattningen av projektets totala kostnader beräknas vara närmare 69 miljoner euro.

Barn färglägger bilder.

Förskolan på Sagobackens daghem i Borgå kan flytta till Kvarnbackens skola

I år har en del förskolegrupper fungerat i skolan.

Ett gulmålat större hus, ett affärscenter i Sjundeå. På vägen en skylt som berättar att kommunen har sin rådgivning där.

Barn i Sjundeå föreslås gå i förskola i ett affärscenter

Inomhusluften i affärscentret måste först granskas.

En skiss över hur det ska se ut inne i Sjundeås nya bildnings och välfärdscampus

Sjundeås nya skolcenter är för litet – hela förskolan ryms inte in

Planen för förskolans lokaler ska vara klar till påsk.

Alma och John deltar i försöket med tvåårig förskola. Här står de framför en klätterställning och visar tummen upp för sin förskola, Knattebo i Malax.

I Malax ger man tummen upp för tvåårig förskola: "Det här är bra för våra femåringar"

Malax en av omkring hundra kommuner som deltar i försöket.

Mattbergets daghem

22 personer smittade av corona i svenskt daghem i Esbo

Mattbergets daghem har drabbats av coronasmitta.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida