Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

S-Banken köper Handelsbankens banktjänster för personkunder

S-Banken köper upp Handelsbankens banktjänster för personkunder i Finland.

Samtidigt köper S-Banken också Handelsbankens kapitalförvaltnings- och investeringstjänstefunktioner.

Handelsbankens banktjänster för små och medelstora företag köps i sin tur upp av Oma Sparbank.

Handelbankens kunder behöver inte vidta några åtgärder i det här skedet, skriver S-Banken i ett pressmeddelande.

Handelsbanken meddelade i oktober 2021 att man strävar efter att sälja sin Finlandsverksamhet.

Handelsbanken säljer också sin livförsäkringsverksamhet till Fennias dotterbolag Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv.

Handelsbanken höjer sin primeränta i mars

Handelsbanken Finland meddelar att primeräntan höjs till 2,70 procent från och med den första mars.

Räntan stiger med 0,70 procentenheter från nuvarande 2,00 procent. Enligt banken görs detta på grund av den allmänt högre räntenivån.

Handelsbanken etablerades i Finland år 1985 och kontorsrörelsen består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp.

Primeränta är en bankspecifik referensränta och det är banken som beslutar om ändringar i den.

Handelsbanken Helsingissä.

Handelsbanken avslutar sin verksamhet i Finland och Danmark

Börjar sälja sin bankverksamhet.