Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Tillfälliga trafikändringar vid Konstfabriken i Borgå

Nästa vecka blir det ändringar i trafiken vid Konstfabriken i Borgå. Från och med den 13 november flyttar och förnyar Borgå Vatten ledningar i området. Arbetet hänger ihop med Västra Åstrandens K-Citymarketprojekt.

Konstfabrikens strandgata stängs delvis av på måndag (13.11) och öppnas igen en vecka senare.

Allt som allt tar ledningsarbetet 4–5 veckor. Arbetet förorsakar ändringar i inkörningen till Alexanderskvären och en del parkeringsplatser är ur bruk. Trafikmärken visar hur man ska köra.

Vägarbete stänger körfil i Vasa

Asfalteringsarbeten pågår vid korsningen mellan Smedsbyvägen och Kvarngatan i Vasa 18-19 oktober. Av säkerhetsskäl stängs den ena körfilen vid platsen för vägarbetet från Karlebyhållet.

För gång- och cykeltrafik försöker man ordna passage bredvid byggarbetsplatsen. Det kan uppstå köer vid byggarbetsplatsen på Smedsbyvägen, särskilt på vardagsmorgnar.

Asfalteringen har samband med saneringsarbetet på Kvarngatan. Kvarngatan har varit stängd mellan Verkstadsgatan och Smedsbyvägen sedan början av augusti.

Kustö brobygge i S:t Karins.

Nu ska bilister köra över Kustösundet på en reservbro – i nästan ett år

Hastighetsbegränsningen är 30 km/h på reservbron.

Drönarbild av Fiskehamnens skyskrapor i Helsingfors.

HS: Brändö bro måste rivas och byggas om

År 2021 påbörjade Helsingfors stad markundersökningar som visade att det inte är lönsamt att reparera Brändö bro. Den måste monteras ner.

Trafiken på Östra strandgatan i Åbo är enkelriktad fram till december

Fordonstrafiken kommer att fortsätta vara enkelriktad på Östra Strandgatan i Åbo fram till december, meddelar Åbo trafikcentral. Det gäller vägavsnittet mellan Kvarnbron och Aurabron i färdriktning mot Domkyrkan från Martinsbacken. Orsaken är att staden bygger nya cykelvägar.

Bilister som kör i motsatt riktning måste använda sig av alternativa rutter, exempelvis åka via Österlånggatan.

I slutet av augusti blev trafiken enkelriktad på gatuavsnittet, och det var ursprungligen meningen att trafiken skulle återgå till två körfält redan i början av oktober.

Vägavsnittet mellan Martinsbron och Kvarnbron kommer också att vara enkelriktad i samma färdriktning fram till oktober.

Vägarbeten stänger korsningen mellan Sandögatan och Bangatan i Vasa – försenar busstrafiken på linje 1 och 7

Byggandet av cykelbanan längs Sandögatan orsakar förändringar i trafiken i Vasa. Från och med tisdagen stängs korsningen mellan Sandögatan och Bangatan och det här påverkar i synnerhet kollektivtrafiken.

Vasa stad uppmanar passagerarna att förbereda sig på förseningar på linje 1 och 7. Övriga trafikanter uppmanas att vara extra uppmärksamma på trafikregleringen under byggtiden.

Linje 7 körs via Vöråstan under stängningen av korsningen vilket kommer att leda till stora förseningar. De här förseningarna påverkar i sin tur även linje 1:s avgång från Liselund och Västervik.

Undantagsrutten för linje 7 från Västerängen till centrum: Verkstadsgatan – Vörågatan – Berggatan – Storalånggatan – Bangatan – Handelsesplanaden – Sandögatan.

Rutten för linje 7 från centrum till Västerängen: Rådhusgatan – Sandögatan – Storalånggatan – Berggatan – Vörågatan – Verkstadsgatan.

Borgå stad bygger parkeringsområden på Majberget

Borgå stad bygger två parkeringsområden och en parkgång på Majberget från den 11 september.

Parkeringsområdet i korsningen av Tarkmansvägen och Solbackavägen blir klart. Staden anlägger också ett nytt vid Uljasvägen.

Dessutom bygger staden en parkgång från Majbergsbrinken till Uljasvägen. Arbetena beräknas bli färdiga under hösten.

Medan arbetet pågår är parkeringsområdet vid korsningen av Tarkmansvägen och Solbackavägen inte i användning och tung trafik rör sig till och från arbetsplatserna.

Helsingforsgatans tunnel i Åbo är avstängd för trafik på torsdag

Tunneln på Helsingforsgatan, på sträckan mellan Tavastrampen och Kalevarampen, stängs av för trafik på grund av underhållsarbeten på torsdag.

Vägavsnittet är avstängt för trafik mellan klockan 8.30 och 14.30.

Det finns en omväg på rutten: Tavastrampen- Tavastvägen - Keramikfabriksgatan- Kalevavägen - Kalevarampen. Bilister rekommenderas att använda andra vägar, eftersom omvägssträckan kommer att bli överbelastad. Som alternativ väg kan man till exempel använda väg 110, alltså gamla riksettan.

HS: Regeringens byggprojekt inleds tidigast nästa år

Också om regeringens planerade bygg- och reparationsprojekt påskyndas kommer de i gång tidigast nästa år, säger sannfinländska trafik- och kommunikationsministern Lulu Ranne till Helsingin Sanomat.

Statsminister Petteri Orpo uppgav förra veckan för tidningen Turun Sanomat att regeringen utreder om dess kommande investeringar i infrastruktur kunde genomföras med försnabbad tidtabell, för att underlätta den svåra situationen inom byggbranschen.

Bland annat finns förhoppningar om att slutföra den föregående regeringens vägprojekt så snabbt som möjligt. Dessutom kunde vägarbeten på stambanan inledas inom kort.

Enligt Ranne blir större satsningar, så som det så kallade entimmeståget till Åbo och flygbanan – en ny tågförbindelse till Helsingfors-Vanda flygplats – ändå aktuella först senare.

Grävarbeten stänger körfält i Vasa centrum

Den här veckan inleds grävarbeten i korsningen mellan Sandögatan och Skolhusgatan i Vasa. Det här gör att körfält kommer att stängas av.

Arbetet hör ihop med byggandet av cykelbanan på Sandögatan. Staden ber trafikanter att beakta trafikarrangemangen, i synnerhet under arbetstid.

Man kommer också att utföra sprängningsarbeten mellan klockan sju på morgonen och sex på kvällen, vilket orsakar buller.

Östra Strandgatan i Åbo avstängd för fordon fram till 25 augusti

Östra Strandgatan i Åbo fortsätter vara avstängd mellan Kvarnbrinken och Kaskisgatan fram till den 25 augusti. Vägarbetet och trafikarrangemangen kommer nu också att påverka området mellan Sotalaisgatan och Kvarnbrinken.

Östra Strandgatan har varit stängd för fordonstrafik sedan början av juli eftersom man ska bygga en ny cykelväg. Det görs också arkeologiska utgrävningar i samband med vägarbetet.

Tanken var att vägen skulle öppna upp för trafik igen den 4 augusti, men arbetet förlängdes med tre veckor.

Kvinna med reflexväst står på skyddsväg. Skolbarn går i bakgrunden.

Trafiken snurrar nu i Smedsbys nya rondell – öppnades till skolstarten

Rondellbygget ska vara helt klart i september.

Trafik vid vägbygge

Knappt om tid att få rondellbygge i Korsholm klart till skolstart

Just nu pågår ett rondellbygge i korsningen av Korsholmsvägen och Källängsvägen i Smedsby i Korsholm. Målet är att rondellen ska vara asfalterad och kantstenar på plats till skolstarten den 15 augusti, men det kan bli knappt om tid.

Korvmästargränden i Vasa saneras – sprängarbeten möjliga

Korvmästargränden i Sandviken i Vasa börjar saneras på måndagen.

Kommuntekniken bygger nya dagvattensystem under gränden. Vasa Elnät förnyar även stomlinjen för fjärrvärme på hela gatuavsnittet. På grund av den bergiga marken, är det möjligt att det behöver sprängas på byggplatsen. Fastigheterna i närområdet granskas innan eventuella sprängningar.

Arbetena bedöms vara klara senast 10 november. Trafiken på Korvmästargränden kommer att hållas avstängd under arbetets gång, men i övrigt innebär inte arbetena några stora förändringar i trafiken.

Det är viktigt att ta det extra försiktigt i kring byggplatsområdet. Efter arbetena kommer gränden att asfalteras och ny gatubelysning installeras.

Pålningar på Helsingforsgatan i Åbo drar ut på tiden

Pålningarna som görs på Helsingforsgatan i Åbo dröjer ett par veckor längre än tänkt.

Pålningarna som började för en dryg vecka sedan beräknades ursprungligen vara klara den 1 augusti, men arbetet dröjer istället fram till den 15 augusti.

Hastighetsbegränsningen på området har sänkts till 30 kilometer i timmen

Körfilen i riktning mot Helsingfors är dubbelriktad, medan körfilen i riktning mot Åbo centrum är stängd.

Östra Strandgatan i Åbo är stängd för trafik ett par veckor längre än tänkt

Östra Strandgatan i Åbo kommer att vara stängd för fordonstrafik längre än Åbo stad tidigare meddelade.

Gatan skulle öppna för trafik igen den 4 augusti, men enligt den nya tidtabellen kan gatan vara stängd fram till och med den 18 augusti.

Östra Strandgatan har varit stängd mellan Kvarnbron och Kaskisbacken sedan början av juli eftersom man ska bygga en ny cykelväg.

För tillfället får ingen fordonstrafik, med undantag för utryckningsfordon, köra på gatan på grund av vägarbetet.

Just nu håller man på att göra arkeologiska utgrävningar och arbeten som har att göra med vattenledningarna.

Olycka vid vägarbete på Borgå motorväg – långtradare körde in i personbil

En mindre trafikolycka inträffade på riksväg 7 i Borgå vid halv åttatiden på onsdagskvällen.

En långtradare på väg mot Helsingforshållet körde då in i en personbil bakifrån.

Olyckan skedde på ett motorvägsavsnitt i närheten av Järnböle, där omfattande vägarbeten pågår.

På grund av vägarbetena var hastigheten sänkt och olyckan orsakade varken personskador eller stora skador på fordonen, uppger räddningsverket.

Byggandet av gång- och cykelbana mellan Höstves och Martois inleds i juli

För att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister på Lillkyrovägen inleds byggandet av en gång- och cykelbana.

Byggplatsen finns längs landsväg 717 i Korsholm och Vasa. Byggarbetet inleds vecka 29.

Planen omfattar i sin helhet ett cirka 7 kilometer långt avsnitt mellan Höstves och Golkas bro. Men med den nu tillgängliga finansieringen byggs först ett cirka 2,5 kilometer långt avsnitt mellan Höstves och Martois.

Projektet finansieras av NTM-centralen, Korsholms kommun och Vasa stad. De totala kostnaderna för bygget uppgår till cirka 0,8 miljoner euro.

Vägarbetet kommer tidvis att orsaka en del störningar i trafiken på landsväg 717.

Arbetet förväntas bli färdigt i slutet av juli 2024.

Nu startar sommarens vägarbeten i Österbotten

I dag påbörjas sommarens beläggningsarbeten på de österbottniska vägarna. Först ut är väg 718 i Vörå.

Sammanlagt ska omkring 100 kilometer väg i de österbottniska landskapen få ny beläggning. Bland de största projekten finns arbeten på riksväg 8 i Lappfjärd och Nykarleby. På båda platserna handlar det om sträckor på cirka 20 kilometer.

Den här veckan inleds också arbetet med att lappa stadsbron i Kristinestad. Entreprenören hoppas vara klar med arbetet innan sommarmarknaden börjar den 13 juli. Under arbetets gång är endast en körfil på bron i bruk.

På NTM-centralen säger man att arbetet kommer att störa trafiken en aning. På de livligast trafikerade vägarna kommer man att jobba utanför rusningstid eller på natten.

Beläggningsarbetena pågår till slutet av september.

En lappad asfaltväg med gropar

Riksväg 25 i Formanshagen i Ekenäs asfalteras den här veckan

Vägavsnittet ska asfalteras på torsdag och fredag (6–7.7).

Reparationen av Mannerheimvägens bro fortsätter

Helsingfors stad fortsätter arbetet med att reparera Mannerheimvägens bro.

Arbetet inleds måndagen den 3 juli. Då stängs gång- och cykelvägen Banan av från trafik under Mannerheimvägen, av säkerhetsskäl.

Cyklister och fotgängare får ta en liten omväg så länge arbetet pågår.

Renoveringen av bron stoppades i maj på grund av att en naturskyddsförening krävde att bron skulle skyddas. Kravet togs tillbaka i slutet av juni, och nu fortsätter staden förnya bron.

Betongvalvet kommer att bytas ut, men brons stenvalv kommer att restaureras så att stenfasaden bevaras.

Staden övervägde att restaurera bron så att det gamla betongvalvet bevarades, men konstruktionen ansågs vara i för dåligt skick.

Byggandet av Nummisbackens underfartsbro i Åbo inleds på torsdag – påverkar trafiken på Helsingforsgatan

På torsdag påbörjas arbetet för att bygga den nya underfartsbron i stadsdelen Nummisbacken i Åbo.

Under det förberedande arbetet måste trafiken på Helsingforsgatan då och då stoppas i cirka fem minuter åt gången i båda riktningarna. Trafikstoppen sker utanför rusningstid.

Ett körfält är också ibland avstängt för trafik från båda hållen. Det här kan orsaka trafikstockningar.

Det förberedande arbetet kommer att pågå ungefär till slutet av juli.

Bron beräknas vara klar i maj 2024.

Vägarbete stänger Östra Strandgatan för bilar från och med måndag

Åbo stad påbörjar ett vägarbete på Östra Strandgatan. Arbetet kommer att medföra förändringar i trafiken.

Östra Strandgatan kommer att stängas för personbilar mellan Kvarnbron och Kaskisgatan från 3 juli till 4 augusti.

Personbilar och bussar omdirigeras till Österlånggatan.

Fotgängare och cyklister kan fortfarande röra sig längs åstranden medan arbetet pågår.

Syftet är att göra trafiken på Östra Strandgatan smidigare och bland annat bygga cykelvägar.

Helsingforsgatan i Åbo har öppnats för trafik igen

Nu kan man köra som vanligt igen på Helsingforsgatan, meddelar Åbo trafikcentral.

Trafiken på Helsingforsgatan mellan Assistentvägen och Kyrkvärdsvägen var avstängd från tisdagen fram till fredagseftermiddagen på grund av att Nummis underfartsbro revs.

En gul vägskylt, i bakgrunden ett grönskande landskap och en bil som kör längs vägen

Borgåby fick fel namn – skylt uppmanar bilister att ta omväg via Vanda

Skylten innehåller sakfel, språkfel och översättningsmissar.

Pålningsarbete vid Hessundsbron inleds nästa vecka – körfältet mot Pargas och Korpo stängs av

Pålningsarbete vid Hessundsbron orsakar buller och trafikarrangemang i närmiljön. Trafikarrangemangen tas i bruk när arbetet startar på kvällen den 5 juni.

Gång- och cykelleden söder om Hessundsbron flyttas på en cirka 200 meter lång sträcka till en separat rutt under arbetet.

På Skärgårdsvägen stängs körfältet mot Pargas/Korpo av och trafiken dirigeras med hjälp av trafikledare.

Källa: Trafikledsverket.

Väg 170 stängs för trafik i Illby i Borgå

På måndag börjar arbetet med att reparera sättningarna i landsvägen vid Illby å.

Det betyder att landsväg 170 stängs av för trafik vid Illbyåns bro.

Arbetet väntas pågå till slutet av oktober och under den tiden dirigeras fordonstrafiken till en omväg via Borgå och Sannäs.

Man kan däremot cykla och gå som vanligt längs landsväg 170 också medan vägarbetet pågår.

Arbeten på Skatudden rör till trafiken ytterligare

Skatuddsborna kommer att få en besvärligare bilsommar i år. Orsaken är omfattande arbeten som pågår och de för med sig en del specialarrangemang.

Infrastrukturen kommer att förnyas, bland annat spårtrafiken, tele- och belysningsnätet ska förnyas.

Det här kommer att påverka fotgängare och bilister men också spårvagnstrafiken kommer delvis att vara på undantagsrutter.

Helsingforsgatan i Åbo stängs i en vecka – trafikstockning att vänta

Exceptionellt stora trafikstockningar är att vänta nära Åbo centrum från och med i dag, måndag, klockan 21 på kvällen.

Delar av Helsingforsgatan stängs nämligen av för trafik på grund av järnvägsarbeten. Det här gäller vid Studentbyn, mellan Assistentvägen och Kyrkvärdsvägen.

Trafiken omdirigeras till andra gator, och det orsakar också köer på andra håll. De som kör mot Åbo från Helsingforshållet ska köra till centrum via väg 110 och ta infarten till Kurkela. Bilister kan också välja att vika av vid Kalevarampen eller Tavastgatans ramp.

De som kör från Resohållet mot Åbo centrum eller mot Helsingfors ska köra en omväg via Aningaisgatan eller Allegatan.

Arbetet pågår till och med fredag, den 2 juni.

Artikeln uppdaterad klockan 13.16: Uppdatering kring vilken tid vägen stängs av.

Sjösängsvägen i Raseborg stängd i tre dagar

Sjösängsvägen i Karis stängs på torsdag den 27 april klockan 9 och öppnas för trafik senast den 29 april klockan 15.30.

Vägen stängs eftersom vägtrumman ska förnyas. Det finns inga omvägsarrangemang på platsen.

Proinfra Oy ansvarar för trafikarrangemangen på platsen.

Gång- och cykelväg byggs i Sagu, kapar Kimitovägen

I Sagu byggs en helt ny gång- och cykelväg längs väg 181, alltså Kimitovägen.

Cykelleden ska förbättra trafiksäkerheten och göra det smidigare för cyklister och fotgängare i Sagu. Arbetet kommer att påverka trafiken under våren.

På måndagen började man röja bort buskar och träd, men bilförare kommer att märka av arbetet mera först från 15 maj då man spränger bort berg längs vägen.

Sprängarbetena pågår i fyra veckor och kan leda till upp till 8 minuters väntetid.

Den 5 juni måste bilar ta en omväg då en bro byts ut. Det arbetet pågår i fyra dagar.

Bilar kör på en väg som är täcks med slask. Snön yr.

Gropar i riksvägen i Ekenäs ska repareras

NTM-centralen: Oklart ännu när reparationerna inleds.

Bilar som kör på en väg i en stad.

Vasa förbättrar utebelysning och trafikljus – betydande investeringar under de närmaste åren

Vasa satsar betydande summor på utebelysning, trafikljus, kameraövervakning och datakommunikation under de närmaste åren. Destia kommer att utföra arbetet.

Nybyggt viltstängsel

Nytt viltstängsel gör motorvägen tryggare väster om Borgå

Det nya viltstängslet är fyra kilometer långt.

De första gatorna på batterifabriksområdet blev klara

De första gatorna på batterifabriksområdet i Långskogen har blivit klara, skriver Vasa stad i ett pressmeddelande.

Under gatorna finns en stor mängd rör, kablar och annan infrastruktur nedsänkta, vilket möjliggör en enkel anslutning av tomterna för batterifabriksaktörerna.

Först stod Produktionsvägen och dess sidoväg Kurirvägen klara. Produktionsvägen är cirka 2,5 kilometer lång och skär genom området. Den är samtidigt huvudgata på hela området. Båda gatorna anlades som ett gemensamt projekt mellan Vasa och Korsholms kommun. Utöver dessa anlades på Korsholms sida en 420 meter lång logistikled.

GigaVasa-området har en total areal på cirka tusen hektar och på området finns det rum för flera tomter och områden av olika storlekar. En fungerande infrastruktur har en avgörande betydelse för aktörernas vilja att investera.

Anläggandet av gatunätet har hittills kostat cirka 8,6 miljoner euro för Vasa stad. Av den summan är Vasa Vattens andel cirka 2,1 miljoner.

Tre kvinnor cyklar i Nagu på Skärgårdens ringväg.

Pargas ska få ny rondell och bro och Finnuddsvägen i Kimitoön får ny asfalt – nu har riksdagens julklappspengar fördelats

Nu har det blivit klart att det beviljas så kallade julklappspengar till flera olika vägförbättringsprojekt i Åboland. 150 000 euro går också till att förbättra Skärgårdshavet.

Den nya trafikrondellen i Kallbäck är klar

Den nya trafikrondellen mellan Nya Borgåvägen, Söderkullavägen och Eriksnäsvägen är nu klar för trafik.

Rondellen invigs officiellt om en vecka.

I planeringsarbetet har man beaktat att den nya rondellen ska vara så rymlig som möjligt och ha klar sikt åt alla håll.

I motsats till de flesta andra nya rondeller i Sibbo kommer rondellen i Kallbäck inte att prydas av en staty.

Istället byggs ett stenmönster föreställande i kompass i mitten av rondellen.

Trafikskylt varnar för beläggningsskador

Raseborgs stad: Fiskarsvägen behöver ny beläggning omedelbart

Landsväg 104 behöver förbättras så snabbt som möjligt.

En spricka längs ett tjockt metallrör.

Ökad trafik kan ha orsakat vattenläckan på Flemingsgatan i Helsingfors

Vibrationer från trafiken kan ha påskyndat slitaget av det stamrör för färskvatten som sprack på Flemingsgatan i Berghäll på söndagen.

Trafiken har styrts om från Sturegatan till Flemingsgatan sedan sommaren på grund av vägarbete.

Det handlar om ett gjutjärnsrör från 1940-talet. Sami Sillstén, direktör med ansvar för vattennätet vid Helsingforsregionens miljötjänster, säger till Yle Uutiset att sådana rör är känsliga för skakningar från trafiken.

Sillstén säger att det gamla röret ändå verkar ha haft en liten spricka redan tidigare.

Läs mer: Flera vattenrörsläckor i Helsingfors – polisen misstänker inte sabotage, stadens miljötjänster talar om kedjereaktion

Gatuarbeten på Mannerheimgatan i Borgå.

Arbeten i korsningen av Mannerheimgatan och Runebergsgatan i Borgå stör trafiken

Båda filerna in mot centrum på Mannerheimgatans bro stängdes av för trafik ungefär klockan 9.45 på tisdag morgon.

Trafiken löpte trögt i nästan en timme medan arbetare hade grävt upp gatan för att komma åt trafikljusens slinga som ska repareras.

Därefter flyttade de sig till Runebergsgatan vid Citymarket för att jobba med kablarna där.

Det handlar om kablarna som känner igen då en bil kommer körande och därmed kan växla trafikljusen.

Kablarna är tunna metalltrådar som måste bytas med några års mellanrum, de kan också gå sönder vid asfaltarbeten.

Under de senaste dagarna har kablarna bytts ut också i andra korsningar i Borgå.

Artikeln uppdaterad klockan 11.05 med information om att trafiken löper utan problem över Mannerheimgatans bro igen.

En karta som visar vart den nya bron ska byggas mellan åbo och pargas.

Oljud oroar invånare då vägen mellan Pargas och Åbo ska bli kortare: ”Vi undrar varför det är så bråttom ut till skärgården”

Vägplanen för en ny omfartsväg från Skärgårdsvägen över Kustö till S:t Karins börjar ta form. Områdets invånare ifrågasätter om de planerade bullerskydden kommer vara tillräckliga för att hålla oljudet borta.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida