Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Två personer jobbar med att rengöra en brunn, en på bottnen och en vid kanten.

Lågt grundvatten på många håll – varmare klimat ökar risken för låga grundvattennivåer

Grundvattnennivåerna sjunker i stora delar av landet. Det är normalt för årstiden, men när medeltemperaturerna stiger kommer brunnarna att sina allt oftare.

Boliden i Karlebys nuvarande avfallsplats för farliga ämnen.

Boliden vill utvidga sin avfallslagring i Karleby

Gränsar till grundvattenområden samt Natura 2000-områden.

En skrothög bakom väggar i Koverhar hamn, skrotet ska skeppas vidare ut ur landet.

Hangö hamn vill hantera avfall i Koverhar

Miljönämnden ska ge utlåtande till Regionförvaltningsverket.

Ingarskila å som rinner mellan åkrar i Ingå.

Statliga pengar att hämta för natur- och byggprojekt i Östnyland

Understöd betalas för både kommunala och privata projekt.

Grävmaskinsskopa.

Företagare i Raseborg inte skyldig till grov miljöförstöring i Vichtis

Vichtisföretagare dömdes till fängelse och böter.

Mätäjärvi gamla soptipp i Borgå

Borgås miljöchef: “Ytterst viktigt att sanera Mätäjärvi”

Den gamla avstjälpningsplatsen är en risk för grundvattnet.

Trafikmärke som anger motorfordon förbjudet.

Olovlig motorsportbana stör grannar i Vörå

Markägaren Destia sannolikt omedveten om banan.

Vatten i ett glas.

Vattnet i Borgå smakar fortfarande klor

Vattentaget i Sannäs kloras sedan augusti.

Vatten rinner ut i en avloppsbrunn

Många bristfälliga avloppssystem i Österbotten

Samtidigt lindras avloppsbestämmelserna ytterligare.

Frontmuseet i Lappvik i Hangö.

Frontmuseet i Lappvik får egen borrbrunn

Frontmuseum i Hangö får egen brunn.

En grävmaskin jobbar med sandvallar som omger en gräsplätt och ett gjutet område.

Försvaret fixar skjutbanorna i Ekenäs och Hangö

De gamla banorna uppfyllde inte dagens krav.

Boliden i Karlebys nuvarande avfallsplats för farliga ämnen.

Boliden Karleby vill utvidga avfallsanläggning

Utvidgning i havet ett starkt alternativ.

Flaggor utanför en bensinstation.

Stadsstyrelsen i Hangö: Ingen fara med bränslemack på grundvattenområde

Tekniken är så bra att man kan sälja bensin i Lappvik.

Koverhars stålverk syns vid horisonten från Hangös vattentorn.

Hangöbor vill köra motorcykel i Koverhar

Förening ansöker om tillstånd av staden.

I väntan på att ridlektionen börjar

Nej kan bli ja för häststall i Pedersöre

Grundvattnet förorenas inte anser byggnadsnämnden.

Tankning av bensin.

Teboil i Lappvik måste flytta eller stänga

Bränslestationen i Hangö fick miljölov fem år framåt.

På Fageräng trivs många olika djur tillsammans

Stenbrottet nära Esbo gård skulle störa omgivningen

Stadens miljörapport är mjäkig, tycker stallägare i trakten.

Fortums kolkraftverk i Ingå som stängts.

Ingå: Grundvattnet borde kontrolleras vid oljelagren

Det finns fyra bergslager med olja i Ingå.

Kallmack på Tynnismalmen i Lojo.

Lojo mister två bränslemackar

De hotar grundvattnet.

Vatten i ett glas.

Virttaavattnet togs i bruk i Pargas

Nu rinner konstgjort grundvatten från Virttaa ås i Pargasbornas kranar. Vattentjänstverket i Pargas bytte vattenleverantör från Pargas Vatten till Turun Seudun Vesi i onsdags.

Vatten sprutar ur rör

Vasabor får dricka Kurikkavatten

I framtiden kommer det att rinna vatten från Kurikka ur Vasabornas vattenkranar. Ett stort grundvattenområde har hittats i Kurikka.

Pupmstationer i Hangö där man testar konstgjort grundvatten.

Hangö vill fortsätta testet med konstgjort grundvatten

Vatten- och avloppsverket i Hangö ansöker om tillstånd att få fortsätta sitt test med konstgjort grundvatten. Miljönämnden förordar försöket, men uppmanar vattenverket att noga följa med hur vattenkvaliteten påverkas då processen pågår under en längre tid.

Den plats där en ny brandstation kunde byggas i Karis.

Karis nya brandstation fick undantagslov

Raseborgs stad har beviljats undantagslov för att bygga den nya brandstationen vid Bangatan i Karis. Planläggningsnämnden ställer som villkor att grundvattnet inte får förorenas.

Erkki Virtanen och Pekka Jutila mäter grundvattenförhållanden i Ingå.

Billigare miljöskydd tack vare ny grundvattenmätning

Jordbrukarna i Ingå kan i framtiden komma billigare undan när det gäller miljöskyddet. Grundvattnet på Storgårdsområdet i Ingå kartläggs nämligen som bäst och det kan innebära att de odlingsområden som måste skyddas blir mindre.

Sträcka där vägarbeten utförs i Lojo.

Grundvatten skyddas vid riksväg 25 i Lojo

Närings- trafik och miljöcentralen (NTM) skyddar grundvattnet vid riksväg 25 på en sträcka på 700 meter vid den planskilda anslutningen till Harju idrottscenter i Lojo. Arbetet inleds i maj och orsakar ändringar i trafikarrangemangen.

Grundvattet granskas i Sibbo

Nu inleds terrängundersökningar på grundvattenområden i Sibbo. Terrängarbetet ska vara avklarat i slutet av oktober och hela utredningen bli klar i december.

Gamla slamtippen vid Oriongatan i Hangö

Orionsgatans gamla slamtipp saneras

I Hangö har det i flera år funnits planer på att sanera slamtippen vid Orionsgatan, som har varit stängd sedan 1977. Snart ska det äntligen hända något.

dricksglas med vatten

Inte lätt få tillstånd för energiborrbrunn

Det är inte helt lätt att få tillstånd att bygga en energiborrbrunn på ett viktigt grundvattenområde.

Värre med sopor än gravar

Den forna avstjälningsplatsen Mätäjärvi är en betydligt större riskfaktor för grundvattnet i Borgå än Näsebackens begravningsplats. Mätäjärvi borde renas å det snaraste, säger en geolog vid NTM-centralen.

Nej till ABC-stationen i Näse

Bensinstationen i Näse i Borgå måste bort. På ett grundvattenområde får det inte finnas sådan verksamhet.

bensinpumpar

Flera servicestationer står på grundvattenområde

Servicestationen ABC i Näse i Borgå kan bli utan miljötillstånd eftersom den står på ett grundvattenområde. Stationen är en av många i samma situation i Östnyland.

Bensintankning

ABC-stationen i Näse kan tvingas stänga

Vara eller inte vara - det är frågan för ABC-stationen i Näse i Borgå. Bensinstationen behöver nytt miljölov, men den ligger på grundvattenområde.

Motorvägen mellan Åbo och Helsingfors.

Motorvägssaltet i grundvattnet ska granskas bättre

Salthalten i grundvattnet i närheten av Åbo motorväg ska börja undersökas noggrannare i Lojo. Läget är ganska allvarligt i och med att vissa mätningar har visat på mycket höga salthalter i grundvattnet, enligt Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Grundvattnet synas i Sibbo

Geologiska forskningscentralen har i samarbete med Nylands förbund inlett grundvattensutredningar i bland annat Sibbo.

YLE/ Vindkraftverket Olaus Magnus på Tahkoluoto

Betongfundament ingen risk vid vindkraftsbygge

KRS-Vatten var det enda vattenandelslag som gav utlåtande angående vindkraftsverkens betongfundament och risken för att skadliga ämnen kan komma i grundvattenområden. Enligt vattenadelslaget medför vindkraftsprojektet i Bötom inga negativa följder för grundvattentäkten i Korsbäck i Kristinestad.

Miljövårdschef Saija Kaijala, geolog Esko Nylander, Projektchef Maija Aittola och Vatten och avloppsverkets chef Sanna Varjus.

Hangö: Svårt flytta mackarna från grundvattenområden

Det borde inte finnas bensinmackar på grundvattenområden i Hangö men de är svåra att flytta då nästan hela Hangö udd är grundvattenområde, säger vattenverkschefen. Planen för att skydda grundvattnet har åter uppdaterats i Hangö.

Flicka dricker ur ett vattenglas.

Grundvattnet i Raseborg är bra

En skyddsplan för Raseborgs grundvattenområden är nu gjord. Skyddsplanen är inte bindande utan riktgivande.

lastbilar inne i kalkgruva

Säkerheten vid gruvorna utreds

Miljöministeriet ska stresstesta gruvorna i Finland. Det att ministeriet vill ha svar på hur förberedda gruvorna är på plötsliga olyckor som kan skada miljön.

Förkörsrätt kan ändras i Hangö

Hangö stad planerar ändra på förkörsrätten i korsningen mellan Appelgrensvägen och Korsmansgatan.

Storindustrin på grundvattenområde i Karleby?

Karleby stad befarar att ett nytt grundvattenområde ska orsaka problem för storindustrin ute vid havet. Om NTM-centralens planer blir av kommer till exempel delar av Bolidens zinkfabrik snart att stå på grundvattenområde.

Liljendal shell

Framtiden igen hotad för Liljendal Shell

Om miljövårdssekreteraren i Lovisa får som hon vill så beviljar Lovisa inte Liljendalstationen miljölov. Byggnads- och miljönämnden i Lovisa tar ställning till frågan på sitt möte 13 december.

Liljendal Shell

Servicestationen i Liljendal får fortsätta?

Man har misstänkt att servicestationen står på grundvattenområde. De tester som ägarna till stationen gjort visar ändå att inga grundvattensområden av första klass ligger på servicestationens mark.