Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Norrby gård i Snappertuna, Raseborg

Slutet hägrar för omtvistad fasanjakt i Snappertuna

Företagaren flyttar verksamheten till annan ort.

Lohjansaaren koulu på Lojoön.

Förvaltningsdomstolen: Lojoskolor fick stängas

Stängningsbeslutet fattades för över två år sedan.

Korsholms ämbetshus i Smedsby.

Korsholm får göra om val av hälsoinspektör

Vasa förvaltningsdomstol ogiltigförklarade valprocessen

Powergate i Runsor.

Vasa stads borgen går till domstol

Fastighetsinvesteraren Anssi-Jukka Kasi är missnöjd.

Quattrogroups bygge i Hangö

HFD: Hangö hemlighöll inte samarbetsavtal om Fabriksudden

Högsta förvaltningsdomstolen häver tidigare dom mot staden.

Sommarstuga

Fler besvär över tomtförsäljning i Kristinestad

Stadsjurist Niklas Granö är förvånad.

Greger Englund

Besvär mot kommundirektörsval i Kronoby

Greger Englund besvärar sig till Vasa förvaltningsdomstol.

Infjärden

Kemira måste muddra Infjärden i Vasa

Den vita fosforn som finns på bottnen gör muddringen farlig.

Karis brandstations ambulans.

Ambulansbeslutet i Västnyland måste tas på nytt

HNS begick ett formellt fel vid första behandlingen.

Fabriksudden i Hangö.

Hangö ger sig inte i avtalstvist

Hangö missnöjt med domstolsbeslut.

delgeneralplanen för ålön

Ny käftsmäll för Ålöns delgeneralplan

Pargas stad har möjlighet att besvära sig till HD.

Sommarstuga i Karleby.

Privatperson vann tomtbesvär mot Karleby stad

Inte rätt med olika arrendevagift beroende på ålder.

Billnäs bruk.

Billnäs blev domstolsfråga igen

Billnäs bruk har hunnit bli en symbol för långsam byråkrati.

Jonas Isaksson

Isaksson fick rätt i gardingrälet - men gör ändå inget glädjeskutt

Pargas stad får stå för rättegångskostnaderna.

Förbindelsebåten Eivor.

Eivor fortsätter på Utörutten

Ruttens anbudstävlan avgjordes i HFD.

Varg som promenerar i skogen.

Naturskyddsförening förlorade - vargjägare vann

Föreningen hade inte rätt att besvära sig mot vargjakt.

Lagbok i Vasa hovrätt.

Asylärenden tynger förvaltningsdomstolarna

Förvaltningsdomstolarna knäar av arbetsbördan.

patronhylsa som hittats på familjen Munsterhjelms gård

Raseborg hade rätt om fasanjakten

Förvaltningsdomstolen behandlar inte frågan om miljölov.

Fabriksudden i Hangö.

Regatta Resorts beredd börja bygga - bollen hos Hangö stad

Byggstart redan i år möjlig, säger vd Risto Kyhälä.

Hotell regatta, fabriksudden och Östra hamnen i Hangö.

Besvären mot bygget på Fabriksudden i Hangö förkastades

Besvärsställarna hade inte rätt att besvära sig.

Borgå gamla avstjälpningsplats

Saneringen av Mätäjärvi kan kosta Borgå miljoner

Beslutet från förvaltningsdomstolen kom på måndagen.

Aboa Mares gamla utrymmen i Åbo (tömdes 2013),

Högsta förvaltningsdomstolen: Aboa Mare-huset rivs inte

"Det är inte utgången som vi önskade."

Nu är det klart - Bruksbostäderna går till Muurainen

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade alla besvär.

Ax på fältet.

Spannmålslagret i Salo får inte rivas

HD vill att spannmålslagret i Salo ska skyddas.

Domstol besluter om det behövs miljölov för fasanjakt i Snappertuna

Miljölovet för fasanjakt i Norrby i Snappertuna har blivit domstolssak. Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg beslöt i juni i fjol jaktverksamheten kräver miljötillstånd.

Domstol kräver ny utredning om korvlukt i Vanda

En ny utredning ska göras om den illaluktande korvproduktionen vid HK Ruokatalo i Vanda. Det här slår Vasa förvaltningsdomstol fast.

Monica Heikel-Nyberg

Val av kyrkoherde i Petrus församling till domstol

Monica Heikel-Nyberg har överklagat valet av Daniel Björk till kyrkoherde till förvaltningsdomstolen, rapporterar Kyrkpressen.

Den här veckan sker all undervisning utomhus i Våno skola.

HFD: uppsägning av Vånorektor lagstridig

Att sparka Våno-rektor var fel - efter jul ska Pargas ta ställning till hur frågan går vidare.

Brandbil vid Egentliga Finlands räddningsverk i Åbo.

Räddningsnämnd lagstridig

Den regionala räddningsnämnden i Egentliga Finland är fortfarande olaglig. Det anser Åbo förvaltningsdomstol.

Närpes

VBL: Besväret mot Närpes tvåspråkighet avslogs

Vasa förvaltningsdomstol har förkastat besväret mot Närpes ansökan om tvåspråkighet. Det skriver Vasabladet. Domen kommer ändå för sent för att kunna ändra något, Närpes förblir enspråkigt också nästa år.

Livlig trafik på Bangårdsgatan i Åbo.

Höghus får inte byggas på Bangårdsgatan

Höghus får inte byggas i korsningen av Skolgatan och Bangårdsgatan i Åbo. Åbo förvaltningsdomstol har upphävt stadsfullmäktiges beslut gällande detaljplanen för området.

Närpes

Närpes kan bli tvåspråkigt trots besvär

Närpes kan bli tvåspråkigt trots besväret som har lämnats in till förvaltningsdomstolen. Det kan hända att det inte fanns någon besvärsrätt i ärendet.

Drumsö vattentorn

Nu avgör Högsta förvaltningsdomstolen Drumsö vattentorns öde

Beslutet att riva Drumsö vattentorn i Helsingfors har i dag måndag överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Helsingfors förvaltningsdomstol har tidigare avslagit en överklagan mot beslutet att riva tornet.

Cockpiten i ett propellerplan

Kampen mot flygbullret går vidare

Borgå stads kamp mot flygbuller från småplan i Borgå skärgård går vidare. Borgå stad vill reglera flygbullret men förlorade i Helsingfors förvaltningsdomstol. Nu är ärendet på hälft i högsta förvaltningsdomstolen.

Planen för torghörnet gäller

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärsrätt gällande torghörnets planändring. Planändringen möjliggör byggande av ett affärs- och bostadshus på tomten i hörnet av Eriksgatan och Köpmansgatan.

Kaj Lindholm, Mårten Johansson och Jyrki Hakkarainen.

Domstol: Raseborg fick säga upp utvecklingsdirektören

Raseborgs stad gjorde inte fel då man i december år 2012 sade upp utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen. Det har Helsingfors förvaltningsdomstol nu slagit fast, meddelar staden i ett pressmeddelande.

Torghuset i Jakobstad

Museiverket sover i två nätter

Museiverket och arkitektbyrå A-Konsult diskuterade den inflammerade frågan om Torghuset i Jakobstad på måndag. Det är osannolikt att Museiverket drar tillbaka sitt besvär till Vasa förvaltningsdomstol, men man uppger att man ska "sova på saken i två nätter" innan man ger ett slutligt besked.

Fasadritningarna på torgkvarteret, sett från torget.

"Museiverkets argument klarar inte en rättsbehandling"

Museiverket är inte utan vidare berett att dra tillbaka sitt besvär till Vasa förvaltningsdomstol om detaljplanen för Torghuskvarteret i Jakobstad. Villkoret är att byggnadsvolymen mot torget minskar rejält och att politikerna i Jakobstad ger garantier för att så sker.

Hangö: Herlin får bygga i Tvärminne

Allt gick rätt till då Hangö miljönämnd beviljade Ilkka Herlin undantagslov i Tvärminne. Det anser nämnden med anledning av ett besvär till förvaltningsdomstolen.

Valsörarnas sjöbevakningsstation i Korsholm

HFD avgör om Valsörarnas sjöbevakning kan rivas

Får Valsörarnas gamla sjöbevakningsstation rivas eller inte? Den frågan är nu ett fall för Högsta förvaltningsdomstolen att avgöra.

HNS satsar på att noggrant sortera sitt avfall. Bild: YLE/Smältpunkt/Linda Grönqvist

Ekokem får bränna sandpapper i Jeppo

Det är fritt fram för Ekokem att bränna sopor i Jeppo i Nykarleby. Flera potatisodlare har motsatt sig verksamheten men förvaltningdsdomstolen ser ingen orsak att stoppa verksamheten.

Klubba på bord.

Sista fusionsbesväret i Sjundeå förkastat

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat de sista besvären över Sjundeå kommunfullmäktiges fusionsbeslut i slutet av år 2011. HFD anser att det inte fanns någon grund för att ändra beslutet.

Uttern stoppar kraftverksbygge i Jeppo

Det blir inga kraftverk i Lappo å i Nykarleby, åtminstone inte ännu. Uttern behöver forsarna i ån och därför säger förvaltningsdomstolen nej till fyra planerade kraftverk i Jeppo.

Inget höghusområde på Vasklot i Vasa

Vasa förvaltningsdomstol har behandlat de 16 besvär som kom in mot Vasa stads generalplan. Förvaltningsdomstolen förkastade största delen av besvären. Men till exempel besväret mot höghusområdet längs Uddnäsvägen på Vasklot godkändes.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida