Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Oljespill i Sköldviks hamn i Borgå

Oklart hur mycket olja som har läckt ut.

Ingå tar över ansvaret för oljebekämpningen i Fagerviken - nu återstår efterarbetet

Fastighetsägarna får rapporter om stränderna hemskickade.

Oljebekämpningsövning i Skärgårdshavet utanför Pärnäs

Småbåtstrafiken hindras en kort tid i övningsområdet.

Oljan vid Utö avdunstade - bekämpningsarbetet avslutat

Utsläppet var exceptionellt stort.

Uppsamlingen av olja fortsätter utanför Utö

Arbetet med att samla in olja har pågått genom natten.

Oljeläckan i Hangö: Oljebommar i bruk vid stränderna för säkerhets skull

Hydraulolja läckte ut i Västra hamnen på onsdagen.

Oljespill i Sköldvik hamn - men bara på låtsas

Myndigheter, räddningstjänst och frivilliga övar.

Myndigheter övar för oljeolycka i Kvarkens skärgård

Samnordisk övning pågår i Vasa.

Östnyländsk oljebekämpningskunskap når också Åland

Landskapsregeringen köpte oljeskyddscontainrar från Borgå.

Hangö fortsätter jobba för en oljebekämpningscentral

Fullmäktige vill att tjänstemännen utreder frågan vidare.

Houtskärs brandbåt Maria sjösatt igen

Räddningsbåten var upptagen bara i två månader i år.

Oljebommar och förhöjd beredskap vid behov i Västnyland

Västnyland har beredskap för oljebekämpning.

Den stora oljeolyckan kan vara framme - trots beredskap

I Åboland skulle en större oljeläcka vara svår att bekämpa.

Bogserbåten Lauri sjönk i Pargas

På tisdagen pumpades vatten och olja bort med sugbil.

Oljeläckage i havet intill Hanhikivi

En pråm läckte 300 liter olja.

Borgåföretaget Lamor samarbetsförhandlar

Omorganiseringar på gång inom företaget.

Ny båt sätter fart på Pellinge FBK

Båten flyger lätt fram i över 30 knop.

Bryggras stoppar Hallis Pargasbesök

Oljebekämpningsfartyget skippar Pargasdagarna.

Håll Skärgården Ren föreslås pengar för ny båt

Servicebåten behövs för avfallsservice i skärgården.

Ny brand- och oljebekämpningsbåt döptes i Houtskär

Båten är 14 meter lång och fyra meter bred.

Räddningsverket i östra Nyland fick ny oljebekämpningsenhet

Räddningsverket har byggt utrustningen sedan 2004.

Tung brännolja läckte ut i marken i Åbo

Olyckan skedde vid en asfaltanläggning i Urusberget.

Kajplats för ny oljebekämpningsbåt inte färdig

Båten levereras nästa år - hamnen inte färdigbyggd.

Östnyland får två nya oljebekämpningsfartyg

Oljebekämpningsfartygen placeras på Pellinge och i Pernå.

Oljebälte vid Hirvensalobron i morse

Oljebältet avdunstade under eftermiddagens lopp.

Halli är Pargas fadderfartyg

Oljeuppsamlingsuppdragen är få men viktiga.

Oljespill i Åbo hamn - läcka vid Sverigebåt

Det rör sig om 150 liter lätt brännolja.

Stor oljebekämpningsövning i dagarna två

Räddningsverket övar oljebekämpning till havs och på land.

Räddningsverk övar för oljeolycka

Mera tankfartyg betyder större risker för oljeolyckor

Oljebekämpningsövning i Lovisa och Pyttis

Myndigheterna ordnar en gemensam oljebekämpningsövning.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida