Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Stadsdirektören: Raseborg borde inte gå med i Apotti i det här skedet

Apotti uppe i Raseborgs och Hangös stadsstyrelser.

Vasa centralsjukhus firade omfattande jour – Yle sände direkt

Hundratals gäster firade sjukhuset med kaffe och tårta.

Alla sa ja till ny vårdsamkommun i Österbotten – nu ska ekonomin utredas

För att övertyga de som tvekar ska ekonomin utredas.

Arbetsgrupp enig om HUS roll i Nylands vårdlösning

Vårdlösningen i Nyland tog ett steg framåt.

Ny palliativ vårdenhet planeras vid ÅUCS – cancerläkare välkomnar initiativet

Efter att Karinahemmet läggs ner behövs en ny vårdenhet.

Ingen omfattande jour för Vasa centralsjukhus

Rösterna i utskottet föll 9-7.

Bättre svenskspråkig service krävs på sjukhusen i Åbo

Patienternas språkliga rättigheter måste tryggas.

Samarbete kan rädda ortopedin vid MÖCS

"Vi tror klart och tydligt på vår framtid."

Plan tas fram för att rädda specialsjukvården i Jakobstad

Tjänstemän gör upp strategier för specialsjukvården.

HNS befarar att jourer drabbas om kundsedlarna blir vanligare

Bland annat hotas jourerna i Raseborg och Borgå sjukhus.

Henriksson: Lägg sjukhuscentraliseringen på is

SFP får stöd av andra oppositionspartier.

Honga: Lång väg till gemensamt universitetssjukhus

Egentliga Finland vill utreda möjligheten.

Unga cancerpatienter hotar att glömmas i den stora vårdreformen

Experter befarar att vården nu blir ojämlikare och dyrare.

Han vill blåsa liv i vårdsamarbetet över Kvarken

Kunde axeln Umeå - Vasa - Seinäjoki samarbeta?

Vårdreformen i Egentliga Finland - så här ska det gå till

Ett massivt förberedande arbete pågår - detaljerna klarnar.

Lojo stad tar över dagjouren och jouravdelningen

Sjukhuset har skött verksamheten i drygt ett år.

Vasa Andelsbank demonstrerar för VCS

Bankens ledning går med i manifestation.

Vasa sjukvårdsdistrikt planerar enligt full jour

All långtidsplanering utgår från att VCS ges full jour.

Borgå bra läge för ögonsjukhus

HNS styrelse reserverade pengar i budgeten för sjukhuset.

K5 vill bevara fulljouren vid Vasa centralsjukhus

"Språkkonsekvensbedömningen bör göras om."

Sannolikt sämre vårdservice i Österbotten efter reform

Servicenivån i Österbotten blir som i övriga Finland.

Hösten kommer med spar inom Vasa sjukvårdsdistrikt

Sparmålet ligger på elva procent under fyra år.

Vasapolitiker: Regeringen bör tänka om i sjukhusfrågan

Juristbedömning av jourstrukturen anses hoppingivande.

Centraliseringsivern väcker oro inom psykiatrin

"Stort behov av utredningar som sker på svenska".

”Borgå bb borde ge rum åt jour och psykiatri”

Andra tjänster viktiga att ha nära, anser Tapani Eskola.

Vasa sjukvårdsdistrikt klarar budgeten

Överskott på 3,9 miljoner under årets första månader.

Flytt till Esbo ledde till personalbrist i nytt brännskadecenter

Sjukskötarna sökte nya jobb när centret flyttade från Tölö.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida