Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kaskö budgeterar för ett minusresultat på nästan 700 000 nästa år

Den budget som stadsstyrelsen i Kaskö godkände på tisdagskvällen visar ett underskott på närmare 700 000 euro.

Styrelsens ordförande Jan-Anders Lundenius (SFP) säger att stadens ekonomiska läge inte ser värst bra ut.

Nu hoppas Kaskö dels på att staten inte ska minska statsandelarna som planerat, få tillbaka en del av de negativa statsandelarna, och dels på att Metsä Board ska fatta ett finansieringsbeslut om sin fabriksetablering.

Budgetförslaget går vidare till stadsfullmäktige som behandlar ärendet på sitt möte den 12 december.

Ingången till ett gult hus i snön.

Lappträsk siktar på nollbudget trots minskade statsandelar – stor investering i nytt reningsverk

Svårt att få ihop en budget då statsandelarna varit osäkra.

Larsmo bygger ungdomsgård och gör nästan en nollbudget 2024

Nästa års budget i Larsmo visar minus 40 000 euro.

Enligt fullmäktiges ordförande Andreas Hjulfors (KD) var det mycket utmanande att få ihop en budget. Orsakerna är bland annat stigande räntekostnader, löner och att verksamheten växer.

Larsmoborna blir enligt prognoserna 120 fler i år, nästa år väntas ökningen vara 80 personer.

Larsmo investerar nästa år 5,2 miljoner, bland annat i Storströmmens daghem och ett nytt ungdomshus i centrum. Det ska ersätta det så kallade Larsmohuset som finns i anslutning till idrottsparken.

- Vi fick en budget där vi egentligen inte har prutat på någon service och lägger fokus på barn och unga.

Larsmo beslöt tidigare att höja inkomstskatten från 7,36 till 8,3 procent.

- Det torde fortfarande vara lägst i Österbotten men skillnaden är marginell, säger Hjulfors.

Porträttfoto av man som står nära vatten med en grå t-skjorta

Enat fullmäktige godkände positiv budget i Kristinestad

Trots kärva ekonomiska tider landar Kristinestads budget för 2024 på ett litet plus. Stadsfullmäktige godkände på måndagen en budget där man också avrundade inkomstskattesatsen till 8,9 procent.

Barn gör sandkakor i en sandlåda.

Inkomstskattesatsen kan sänkas aningen i Raseborg

De som vill sänka skattesatsen vann i omröstning.

Det här var bara andra gången som Joe Biden höll ett tv-tal från Ovala rummet under sin presidentperiod.

Biden jämställde Hamas med Putin då han argumenterade för nytt stöd till Israel och Ukraina

Ett budgetförslag överlämnas till kongressen på fredag.

Åbo stad drar åt svångremmen – men vill inte höja kommunalskatten

Åbo stad måste fortsättningsvis hitta sätt att spara pengar och öka inkomsterna. Samtidigt har staden stora investeringsplaner.

Det meddelar staden, som på onsdagen presenterade budgetförslaget för 2024 och den ekonomiska planen fram till 2026. Meningen är att anpassa ekonomin med ungefär 31 miljoner euro fram till 2026.

Trots att staden försöker hitta sätt att spara vill Åbo stad inte att höja inkomstskatten för 2024. Däremot planerar staden att höja den allmänna fastighetsskatten.

Samtidigt finns ett stort investeringsbehov och år 2024 ska staden investera för cirka 250 miljoner euro.

Budgeten ska godkännas i stadsfullmäktige i mitten av november.

Dyr el försämrar resultatet i Larsmo

Höga räntor och dyr el gör att Larsmos resultat försämras med drygt 600 000 euro. Efter en budgetändring som godkändes i kommunfullmäktige på måndagen visar budgeten för 2023 ett underskott på nästan en halv miljon.

Fullmäktigeordförande Andreas Hjulfors (KD) är ändå inte orolig.

– Vi kan fortfarande nå ett nollresultat eller till och med ett litet plus, säger Hjulfors.

Fullmäktige beviljade också kommunens dotterbolag Rönnliden Invest borgen för ett lån på en miljon euro. Lånet ska finansiera byggandet av Storströmmens campingområde.

Välfärdsområdets minus blir 61 miljoner

Österbottens välfärdsområde går på minus mer än väntat i år.

Enligt budgeten är underskottet mer än 23 miljoner euro, men det kan i slutändan bli mer än 60 miljoner på minus.

Orsaker är bland annat lönejusteringar, dyra köptjänster och stigande hyror och priser på material.

Välfärdsområdet ska spara 10 miljoner euro ännu i år. Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner en budgetändring som betyder att underskottet netto blir 38 miljoner större än beräknat.

Budgetunderskottet i Egentliga Finlands välfärdsområde steg med 66 miljoner euro – orsaken är personalbrist

Personalbristen inom sjukvården speglas av i Egentliga Finlands välfärdsområdes budget.

Budgetunderskott stiger till ungefär 123 miljoner euro. Det är ungefär 66 miljoner euro mer än välfärdsområdet uppskattade tidigare.

Det här beror delvis på ökade personalkostnader. Välfärdsområdets utgifter har stigit på grund av övertid och utryckningsersättningar för att kompensera personalbristen.

Enligt välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen var det svårt att förutsäga ekonomin i välfärdsområdets första budget, det vill säga budgeten för 2023. Nu har man en tydligare bild av välfärdsområdets ekonomiska läge.

Anne Rintamäki valokuvassa.

Några tusenlappar räckte till plats i riksdagen för Anne Rintamäki

Antti Kurvinen (C) hade störst valbudget av de riksdagsvalskandidater som blev invalda i Vasa valkrets. Minst hade Anne Rintamäki (Sannf).

Det går dåligt för välfärdsområdets ekonomi – men just nu bara så dåligt som planerat

Årets första kvartalsrapport för välfärdsområdets första minus.

Enligt rapporten har välfärdsområdet under årets första tre månader gjort ett underskott på knappt fem miljoner euro.

Välfärdsområdets budget för i år är samtidigt en minusbudget – man har planerat för ett underskott på drygt 23 miljoner i år – så att första kvartalet visar minus fem miljoner är i linje med planen.

Styrelsen konstaterade ändå att det är nödvändigt att börja spara, det vill säga det framtids- och anpassningsprogram som välfärdsområdet har börjat utforma redan tidigare i år behövs verkligen.

Att spara kommer samtidigt att bli tufft. Befolkningens behov av välfärdsområdets tjänster minskar inte, men priserna stiger och dessutom sker en lönejustering den första juni som inte var känd när budgeten fastställdes.

Man i glasögon på en trottoar.

Sönderkörda och förfallna vägar i Österbotten: "Det är katastrofalt dåligt ställt"

115 kilometer väg får ny beläggning i Österbotten i år.

Vasa gav daghem 5 000 euro till leksaker

I höstas fick Vasaborna rösta om vad den inkluderande budgeteringen på 5 000 euro skulle användas till. Resultatet av omröstningen blev att man har skaffat nya leksaker till daghem i Vasa.

Pengarna delades mellan 20 daghem, och då fick varje enhet 250 euro att använda på leksaker samt på utrustning som behövs för att bygga lekar och skapa stämning.

Av budgeten för Vasa stads småbarnspedagogik har årligen reserverats ett visst anslag för leksaker och annan utrustning för olika aktiviteter. Anslaget beror på antalet barn inom småbarnspedagogiken. I år är summan cirka 78 000 euro.

Pumpviken i Karis i granna röda, gröna och gula höstfärger.

Dags att lämna in idéer på hur Raseborg och Lojo kunde förbättras

Nu kan du lämna in idéer på vad Raseborgs stad kunde använda 100 000 euro till.

Medborgarbudgeten kör i gång nu och raseborgarna kan ge förslag ända till den 26 mars klockan 23.59.

Det kan man till exempel göra på stadens webbplats. Om man inte har tillgång till en dator kan man också gå till biblioteken för att få hjälp med att fylla i blanketten.

Staden hoppas att invånarna kan rösta om förslagen i maj.

I fjol röstade raseborgarnan på åtta förslag i Pojo, Karis och Ekenäs. Då vann förslaget om att förbättra parken i Pumpviken i Karis. Där ska byggas en lekplats och kanske också utegym och en grillplats. Medborgarbudgeten var 50 000 euro i fjol.

I Lojo har staden nu för första gången en medborgarbudget. Lojoborna får komma med förslag fram till den 26 mars. Medborgarbudgeten i Lojo är 20 000 euro.

Artikeln uppdaterad kl 14.02 med Lojos medborgarbudget.

En skallig man med glasögon sitter vid ett bord och bläddrar i papper.

Kaskö fullmäktige godkände budget i positiv anda: ”Ser bättre ut än på flera år”

Trots ett underskott på 200 000 euro, var det glada miner i Kaskö fullmäktige då nästa års budget godkändes. Ordförande Kari Häggblom kommer inte ihåg när ett budgetmöte senast skulle varit så här kort.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida