Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Personaldimensioneringen inom vården kan skjutas upp till 2028

Riksdagen har under onsdagen fortsatt behandla förslaget om att skjuta upp personaldimensioneringen inom vården. Social- och hälsovårdsutskottet föreslog i tisdags att den träder i kraft först år 2028.

De Gröna har föreslagit att dimensioneringen skjuts upp med bara två år, till 2026, men i onsdagens omröstning stöddes förslaget bara av De Gröna, Vänsterförbundet och Socialdemokraterna.

Personaldimensioneringen handlar om att garantera ett minimiantal på 0,7 vårdare per klient inom äldreomsorgen. Redan den förra riksdagen beslöt att skjuta upp dimensioneringen från april till december i år.

Social- och hälsovårdsutskottet som hört flera experter om ärendet tycker dimensioneringen behöver en övergångsperiod på omkring fyra år till, för att säkerställa att vården har tillräckligt med personal. Om den trädde i kraft i början av december skulle det kräva 1 800 extra arbetstagare.

400 jobbar inom Österbottens välfärdsområdes vikariepool – minskar behovet av köptjänster

Österbottens välfärdsområde meddelar att deras egen vikarieförmedling nu består av fler än 400 fast anställda personer. I fortsättningen ska man endast ta in vårdpersonal via köptjänster om det inte går att ordna på annat sätt.

Att välfärdsområdet har en egen vikariepool innebär att personal snabbt kan förmedlas vidare till både korta och långa vikariat inom vård- och omsorgssektorn. De som jobbar inom poolen är indelade enligt geografiskt område och enligt en viss typ av uppgifter.

Vid tillfällen då vikariat uppstår med kort varsel använder välfärdsområdet sig av en mobilapplikation där de som söker ströjobb kan boka in sig på olika arbetspass. Mer än 500 jobb förmedlas via appen varje månad.

De som står utanför verksamheten är munhälsovården, en del inom socialvården samt räddningsmanskapet.

Sedan våren 2022 har omkring 200 ordinarie vikarier anställts.

Närbild av en sjukskötares händer och en äldre kvinnas händer. Sjukskötaren kollar den äldres värden.

Vårdpersonal med utländsk bakgrund vittnar om ojämlik behandling

Måste åtgärdas för att Finland ska stå sig i konkurrensen.

Uutissuomalainen: Majoriteten av direktörerna skulle slopa strikt dimensionering inom äldreomsorgen

Av välfärdsområdenas 21 direktörer skulle 16 slopa planerna på att höja personaldimensioneringen inom äldreomsorgens dygnetruntvård, rapporterar Uutissuomalainen.

Egentligen skulle dimensioneringen höjas till sju anställda per tio patienter redan i april. Sanna Marins (SDP) regering beslöt ändå att skjuta upp förändringen till december, på grund av vårdkrisen.

Syftet med den striktare dimensioneringen är att förbättra vårdens kvalitet, men beslutet har fått kritik för att det i praktiken skulle leda till att färre beviljas vårdplatser, eftersom bristen på personal är så stor.

Källa: STT

Riksdagen skjuter upp omdebatterad dimensionering av vårdpersonal

Riksdagen beslöt under plenum på onsdag att personaldimensioneringen inom vården höjs till 0,7 i december det här året, inte i april som det ursprungligen var meningen.

En mindre justering till 0,65 träder i stället i kraft i april.

Dimensionering av vårdpersonalen, det vill säga hur mycket vårdpersonal som det ska finnas per klient, var en av de stora frågorna inför det förra riksdagsvalet för fyra år sedan.

Orsaken bakom beslutet uppges vara bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården.

Källa: STT

En person sitter i en rullstol och blickar ut genom fönstret.

THL: Nästa vår behövs tusentals fler vårdanställda till dygnetruntvård inom äldreomsorgen

Det behövs 3 400 fler vårdanställda till äldreomsorgens enheter med dygnetruntvård för att man ska nå den lagstadgade dimensioneringen av vårdpersonal nästa vår, enligt en uppföljning som Institutet för hälsa och välfärd THL gjort.

Attendo-skylt på en husfasad.

Attendo vill förhandla om avtal om vård av äldre – avtal med kommuner har sagts upp, men nuvarande invånarna fördrivs inte, försäkrar vd

Vårdtjänstbolaget Attendo vill förhandla om avtal med kommunerna. Bakom ligger dimensioneringen av vårdpersonal som ska höjas från nuvarande 0,6 vårdare per patient.

ÅUCS huvudförtroendeman Jussi Rantanen.

Tehys uppsägningsbuss står parkerad utanför ÅUCS – huvudförtroendeman: "Ett övergripande ord för hur många känner för tvångslagen är ilska"

I bussen kan man skriva sitt namn på en blankett som uppger att man deltar i massuppsägningarna.

ÅUCS T-sjukhus.

ÅUCS ger 488 personer fast anställning

Anställningarna ska lätta på personalens arbetsbelastning.

Hoitaja auttaa hoivakodin asukasta pyörätuolin kanssa.

Raseborg fortsätter försöka locka vårdpersonal med lönetillägg – Hangö går in för engångsarvode

Raseborg fortsätter försöket med extra lön för att locka vårdpersonal men höjer beloppet. Hangö betalar en engångssumma till dem som stannar kvar till årets slut.

Bild på Vänsterförbundets Jussi Saramo och Li Andersson, i mitten en bildplupp med svartvit bild på reporter Magnus Swanljung som skrivit analysen.

Analys: Vänsterförbundets halvdana kupp öppnar för kaotisk slutspurt i regeringen

De bjuder också på en invit till olydnad som kan sprida sig.

HVC Bäddavdelning

Bädden i Ekenäs får mera personal – staden anställer två närvårdare

Raseborgs vårdavdelning i skriande behov av mera personal.

En person sitter i en rullstol och blickar ut genom fönstret.

THL: Nästa vår behövs tusentals fler vårdanställda till dygnetruntvård inom äldreomsorgen

Det behövs 3 400 fler vårdanställda till äldreomsorgens enheter med dygnetruntvård för att man ska nå den lagstadgade dimensioneringen av vårdpersonal nästa vår, enligt en uppföljning som Institutet för hälsa och välfärd THL gjort.

En rullstol i närbild vid ingången till Kimitoöns hälsostation.

Kimitoön belönar vårdanställda som stannar kvar fram till årsskiftet

Extrapengen gäller bland annat inom hemvården.

Vasa centralsjukhus i vinterskrud.

Rekordantal coronapatienter i Österbotten – endast en får intensivvård

Samtidigt är sjukfrånvaron bland vårdpersonalen hög.

Raseborgs sjukhus med en skylt i förgrunden.

Vårdpersonalen på Raseborgs sjukhus mår bättre

De vårdanställda trivs bättre nu än för två år sedan.

Ambulans utanför Brosjukhuset i Mejlans i Helsingfors. Det finns snö på marken.

Infektionsöverläkare varnar för brist på vårdpersonal – föreslår kortare karantän

Asko Järvinen efterlyser nya grepp i kampen mot viruset.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida