Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Hangö hälsocentral med bäddavdelningen till vänster.

Hangö nöjer sig med straffavgift på 65 000 euro

Köpte läkartjänster utan att konkurrensutsätta dem.

Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell Lappohjan kerrostaloyhtiön pihalla.

Hangö börjar omedelbart leta efter ny stadsdirektör

Denis Strandell kommer att gå i pension.

Generalplanen för spårvägen i Åbo går på utlåtanderunda

Generalplanen för spårvägen i Åbo ska på utlåtanderunda.

Det här bestämdes under stadsstyrelsens möte på måndagen.

Förslaget godkändes med tillägget att utlåtanden inte begärs av någon nämnd i Åbo.

Förutom de aktörer som framkommer i den ursprunliga framställningen begärs utlåtanden av Försvarsmakten, Rakennusteollisuus RT, TVT Asunnot, VASO samt Studentbystiftelsen i Åbo.

Också invånare får komma med synpunkter på planerna. Det här görs via en enkät på Åbo stads webbplats.

Det bestämdes också att servicenätsaspekten ska särskilt uppmärksammas i den fortsatta beredningen av spårvägsärendet.

Generalplanen är på utlåtanderunda fram till den 22 juni.

Raseborgs stadsfullmäktigeordförande Linnéa Henriksson

SFP och SDP möblerade om på ordförandeposter i Raseborg

Fullmäktige slår fast vem som sköter vilken post den 15 maj.

Östra industriområdet i Hangö.

Nu rör planerna för den stora solparken i Hangö på sig

Stadsstyrelsen godkände markavtalet.

Vasas ledande politiker fick fortsatt förtroende

Vasas stadsfullmäktige valde på måndagen nytt presidium och ny stadsstyrelse för de kommande två åren – de flesta som haft posterna de senaste två åren blev omvalda.

Joakim Strand (SFP) fortsätter som fullmäktigeordförande, Maria Tolppanen (SDP) fortsätter som styrelseordförande. I styrelsen blev det några förändringar, till exempel slutar den nyvalda riksdagsledamoten Anne Rintamäki (Sannf) i styrelsen.

Från och med den här fullmäktigeperioden väljs styrelsen och presidierna i Vasa för två år i taget. Flera andra kommuner har liknande system – i Korsholm görs samma val nästa vecka och i Pedersöre i början av juni.

Vasa väljer ny stadsstyrelse

I Vasa ska det väljas en ny stadsstyrelse och nya ordföranden för fullmäktige för de kommande två åren.

Processen sätts igång av stadsstyrelsen på tisdag kväll (2.5) och i slutändan är det fullmäktige som gör valen.

Mandattiden för de som nu sitter på ordförandeposterna i fullmäktige går ut den 31 maj. De är Joakim Strand (SFP), första vice Tommi Mäki (Saml) och andra vice Päivi Karppi (Sannf).

Vad gäller styrelsen ska totalt elva ledamöter väljas.

Karleby energi fortfarande utan ny styrelse

Det blev inga beslut när Karleby stads koncern- stadsutvecklingssektion skulle diskutera nya styrelsemedlemmar till krisande Karleby energi på torsdagskvällen. I stället sköt man upp beslutet till den 8 maj.

Sedan Karleby stad som äger Karleby energi valde att byta ut energibolagets styrelseordförande till stadens styrelseordförande har vd:n samt två styrelseledamöter valt att avgå.

Under koncernsektionens möte meddelade stadsstyrelseordförande Sari Innanen (C) att hon inte längre är tillgänglig för posten som Karleby energis styrelseordförande.

"För att säkerställa att det hela går rätt till anser jag att det är bäst att koncern- och stadsutvecklingssektionen får börja om från tomt bord när nya ledamöter ska föreslås", säger Sari Innanen (C) i ett pressmeddelande.

Ishallen på Matokallio går vidare, trots Helsingforsbornas protester

Ishallen på Matokallio invid Kvarnbäcken i Helsingfors tog igår ett steg framåt. Stadsstyrelsen beslöt att fortsätta planeringen av ishallen, som väckt mycket kritik bland Helsingforsborna.

Många tycker att Matokallio och skogen på klippan borde lämnas orörd, då det inte finns mycket natur kvar i närheten.

Stadsstyrelsen beslöt därför också att leta efter ett annat ställe för ishallen, till exempel i Nordsjös idrottspark.

Demonstration mot ishall i östra Helsingfors – stadsstyrelsen behandlar Matokallios öde

En demonstration mot stadens planerade ishallsbygge på Matokallio äger rum i dag eftermiddag på Senatstorget.

Ett skogsområde invid Kvarnbäcken ska avverkas, och klippan Matokallio som skogen står på ska sprängas och jämnas – allt för att göra plats för en ny ishall.

Planerna har väckt missnöje bland Helsingforsborna. Helsingfors stadsstyrelse behandlar ärendet i kväll under sitt möte, vilket är orsaken till demonstrationen.

Ett stort hus en mörk morgon

Ungdomsfullmäktigemedlemmar kan få politiska faddrar i Raseborg

I Raseborg ska de ungdomar som hör till ungdomsfullmäktige få en fadder i de politiska organ där de har rätt att vara med på möten.

Containrar och ett lastfartyg i Hangö hamn en solig sommardag, folktomt på kajen.

Hangö hamns ledning har fortfarande inte fått ansvarsfrihet för 2020

År 2021 kunde ägaren inte bevilja ansvarsfrihet.

Åbo har utsett sin första kulturdirektör

Anu Laitila blir Åbos första kulturdirektör. Kulturdirektörens uppgift är att leda och utveckla Åbo stads kulturtjänster och se till att de är ändamålsenliga.

Åbo stadsstyrelse inrättade tjänsten i januari för att stärka kulturens ställning i staden tills den nya fullmäktigeperioden 2025. Då ska staden förbereda inför jubileumsåret 2029 då Åbo fyller 800 år.

På måndagen bestämde stadsstyrelsen att Anu Laitila ska bli den första personen på posten. Enligt motiveringen har Laitila en stark och positiv vision för att utveckla kulturen i Åbo.

Laitila inleder jobbet den första juni.

Vinterbadplatsen i Ekenäs med hus för omklädning och bastu.

Pensionärer får inte vinterbada billigare i Raseborg

I fjol lämnades en motion in till fullmäktige i Raseborg där man föreslog att pensionärer skulle få en lägre säsongsavgift för vinterbad. Stadsstyrelsen säger nej och ger ingen rabatt.

Ekonomin i Närpes fortsatt positiv

Närpes stad gjorde ett överskott på 2,2 miljoner euro ifjol samt hade ett årsbidrag på 9,9 miljoner euro. Staden lyckades hålla utgifterna nere samtidigt som skatteintäkterna och statsandelarna ökade.

På tisdag kväll beslöt stadsstyrelsen föreslå för fullmäktige att staden gör en investeringsreservering på sammanlagt fyra miljoner euro för en ny allaktivitetshall i Närpes samt ny skola och daghem i Pjelax.

– Det ser bra ut och det är i samma stil som det varit de senaste åren, säger stadsstyrelsens ordförande Hans-Erik Lindqvist om ekonomin.

Vattemtornet i Hangö och en gatlykta.

Hangö stad inrättar kanal för visselblåsare

En digital kanal där de anställda kan rapportera anonymt.

Kaskö ersätter sjukskötare som sades upp felaktigt

Kaskö stad betalar ut lön till en sjukskötare som sades upp felaktigt för sex år sedan. Därtill betalar staden sjukskötarens rättegångskostnader.

Det var 2017 som grundtrygghetsnämnden i Kaskö beslutade säga upp en sjukskötare med omedelbar verkan efter att nämnden nåtts av anklagelser om att sjukskötaren inte skötte sitt jobb. Sjukskötaren hördes aldrig av nämnden innan beslutet om uppsägning fattades.

Saken har sedan dess behandlats två gånger av förvaltningsdomstolen. När senaste dom föll för ett år sedan beslöt staden Kaskö att inte överklaga. Men först nu betalar Kaskö den löneskillnad på drygt 21 000 euro som staden är skyldig sjukskötaren, samt hens rättegångskostnader på 3 800 euro.

Stadsstyrelsens ordförande Jan-Anders Ludenius (SFP) förklarar att saken fallit mellan stolarna och saken avklarades snabbt när nya stadsdirektören Markku Lumio fick en påminnelse om att betalningen inte har utförts ännu.

Lovisas stadsstyrelse valde nya tjänstemän

Stadsstyrelsen i Lovisa har valt Kenneth Albrecht till tjänsten som lokalchef. Hans uppgiftsrelaterade lön är 4 850 euro per månad.

Albrecht har jobbat som förman för renovering vid Sibbo kommun. Prövotiden är sex månader.

Stadsfullmäktige ska ännu ge sitt godkännande till valet av förvaltningsdirektör, men stadsstyrelsen föreslår att de väljer Elina Amnell-Holzhäuser till tjänsten.

Elina Amnell-Holzhäuser jobbar för stunden som jurist vid Kotka stad. Hennes lön skulle ligga på 6 330 euro i månaden från och med juni.

Solpaneler.

Solkraftsplaner får vänta ett tag till i Hangö – nu gäller det ett område i Koverhar

Kan bli aktuellt för flera bolag att tävla om samma område.

Jakobstadsfullmäktige fick ännu inte säga sitt om skolnätet – frågan drogs bort från listan

Under måndagskvällen var det tänkt att stadsfullmäktige i Jakobstad skulle ta ställning till byggandet av en ny skola.

Men frågan om skolnätet drogs bort från föredragningslistan.

För en vecka sedan gick stadsstyrelsen efter omröstning in för att planera en ny skolbyggnad för de svenskspråkiga eleverna upp till årskurs fem. Det var således förslaget som fullmäktige skulle ta ställning till på måndagskvällen. Men strax före mötet sammankallades stadsstyrelsen till ett extra möte och beslöt då att man behöver mer tid för att hantera frågan.

– Det är ju alltså inte fråga om en återremittering eller bordläggning, utan frågan ligger helt enkelt kvar hos stadsstyrelsen, säger fullmäktigeordförande Annica Haldin (SFP).

Enligt Haldin var styrelsen enig i sitt beslut att dra bort ärendet från listan.

Infjärden i Vasa.

Vasa kräver att Kemira restaurerar hela Infjärden

Kemira vill endast restaurera delar av Infjärden.

Första mötet för nya livskraftsutskottet i Pargas

På tisdagen samlas Pargas nya livskraftsutskott för första gången.

Möteskallelsen syns inte på Pargas stads webbplats på grund av tekniska problem.

Enligt livskraftschef Maria Leppäkari är det första mötet ett konstituerande möte.

Man kommer bland annat diskutera hurdana visioner utskottets medlemmar har för arbetet, hur utskottet ska jobba och hur och när medlemmarna ska träffas.

Pargas stadsfullmäktige valde de 11 ledamöterna till utskottet i december.

Livskraftsutskottet har ingen beslutanderätt, utan själva besluten fattas i stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige.

Stadsplaneringschef Dan Mollberg

Dan Mollgren föreslås bli Borgås första stadsutvecklingsdirektör

Borgå stads organisation ändrades vid årsskiftet. I den nya organisationen finns en sektor för stadsutveckling och sektorn behöver en direktör.

Stadsstyrelsen behandlar valet av direktör på sitt möte på måndag 16 januari och förslaget är att nuvarande stadsplaneringschef Dan Mollgren ska få jobbet.

”Dan Mollgren är den mest meriterade av sökandena och han har de bästa förutsättningarna att framgångsrikt sköta tjänsten som stadsutvecklingsdirektör” säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i ett pressmeddelande.

Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om vem som får jobbet på sitt möte den 25 januari.

Småhustomter planeras på Åldermansgatan i Hangö

Hangö stad har knappt med tomter för småhus att bjuda i stamstaden. Nu vill staden öka antalet tomter för just mindre hus.

Det finns en tomt vid Åldermansgatan i gällande detaljplanen, och ett brett gatuområde på södra sidan av den, där det skulle det vara möjligt att förverkliga några småhustomter.

Stadsstyrelsen beslöt den 19 december att miljönämnden ska påbörja detaljplaneändring för Åldermansgatan. Syfte med planändringen är att planera småhustomter på området.

Kristinestad ska anställa klimatkoordinator

I Kristinestad går man in för att anställa en klimatkoordinator. Det beslöt Kristinestads stadsstyrelse på måndagen.

Det handlar om en projektanställning på två år.

Inga specifika kvalifikationer är fastslagna. Man väntar och ser vad processen ger, säger styrelsens ordförande Patrick Ragnäs (SFP).

Ansökningstiden löper ut i mitten av januari och jobbet påbörjas från och med 1 februari.

Lovisa stad får kanske en vänort i Ukraina

Lovisa ser ut att få en vänort i Ukraina. Stadsstyrelsen föreslår att staden ska ingå vänortsavtal med staden Varash i landets nordvästra delar.

Varash har 41 000 invånare och är likt Lovisa en stad med kärnkraftverk.

Vänortsavtalet med Varash ses som en signal om stöd och samarbete i ekonomiska och politiska frågor, bland annat kring kärnkraft.

Lovisa har för närvarande bara en vänort: staden Paks i Ungern.

Ice Team Raseborgs spelare får priser efter en turnering.

Raseborgs stadsdirektör håller fast vid sin åsikt: Ishallen kan inte beviljas extra stöd på 60 000 euro

Stadsdirektören vill fortfarande inte bevilja stödet på 60 000 euro till ishallen i Karis. Orsaken är begränsande EU-lagar och att alla stadens föreningar måste behandlas jämlikt.

Lovisa stad sa upp sin lokalchef under prövotiden

Lokalchefen tillträdde i maj, men kallades för att bli hörd om arbetssituationen den 26 oktober.

Enligt staden hade hen försummat sitt jobb och visat brister i sin roll som chef och i sitt ledarskap.

Efter konsultation med en advokatbyrå beslöt stadsstyrelsen säga upp arbetsavtalet under prövotiden med omedelbar verkan.

Lokalchefen var sjukledig vid tiden, men enligt ordförande Arja Isotalo (SDP) var sjukdomen varken orsak till eller inverkade på beslutet.

Loviisan Sanomat var först med nyheten.

Kollektivtrafik: Helsingfors stadsstyrelse vill lindra prishöjningarna i AB-zonen

Helsingforsregionens trafik (HRT) har fattat beslut om att höja biljettpriserna efter årsskiftet. Men nu vill Helsingfors stadsstyrelse ingripa.

Under sitt möte i går kväll fattade stadsstyrelsen beslut om att utreda möjligheterna att minska prishöjningarna, eller till och med sänka priserna i kollektivtrafiken.

En möjlighet är direkt stöd från staden.

Stadsstyrelsen vill också utreda om det finns alternativa sätt att finansiera stigande infrastrukturkostnader än att höja biljettpriserna.

Enligt stadsstyrelsen är prishöjningarna speciellt problematiska för Helsingforsborna, eftersom de största höjningarna gäller AB-zonen.

En kvinna i 50-årsåldern med axellångt rödbrunthår ler. I bakgrunden syns träd.

Minna Nikander vill bli stadsdirektör i Fredrikshamn – tävlar om tjänsten med 37 andra sökande

I september sa Minna Nikander upp sig från tjänsten som stadsdirektör i Kaskö. Nu vill hon istället leda Fredrikshamn.

Porträttbild på Markku Lumio i mörkblå kostym och slips.

Markku Lumio är ny stadsdirektör i Kaskö: ”Jag har kommit för att vända den negativa trenden”

Det viktigaste är att få styr på ekonomin så att Kaskö kan fortsätta som en självständig stad säger den nyvalda stadsdirektören Markku Lumio.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida