Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Antalet arbetslösa fortsätter öka i Östterbotten och Mellersta Österbotten

Arbetslösheten fortsätter öka i Österbotten och Mellersta Österbotten, det visar färska siffror från Närings-, trafik- och miljöcentralen.

I slutet av oktober fanns det drygt 6 900 arbetslösa i Österbotten och Mellersta Österbotten, det är drygt 750 fler än för ett år sedan. Jämfört med månaden innan ökade också antalet arbetslösa. Mest ökade arbetslösheten i Jakobstadsregionen och Vasaregionen.

Arbetslösheten ökade mest i gruppen byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare. Samtidigt minskade antalet arbetslösa bland jordbrukare och skogsarbetare.

Andelen arbetslösa arbetssökande i Österbotten och Mellersta Österbotten är 6,1 procent och är därmed fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland. Motsvarande andel i hela landet är 9,7 procent.

Arbetslösheten har ökat i Österbotten

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med året innan. Dock var antalet arbetslösa i september färre än i augusti.

Antalet arbetslösa ökade på de flesta utbildningsnivåerna samt i de flesta yrkesgrupperna jämfört med förra året, men mest ökade arbetslösheten hos personer med utbildning på andra stadiet,

Inom de ekonomiska regionerna ökade arbetslösheten kvantitativt sett mest i Jakobstadsregionen.

Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den lägsta arbetslöshetsgraden

Antalet arbetslösa har stigit lite

Antalet arbetslösa arbetssökande steg med nästan 17 000 personer i september, jämfört med motsvarande tid i fjol.

Det uppger Arbets- och näringsministeriet. Det fanns nästan 250 000 arbetslösa arbetssökande i september.

Också enligt Statistikcentralens siffror var andelen arbetslösa av arbetskraften aningen högre i september jämfört med i fjol.

Arbetslöshetsgraden bland 15-74 åringarna var sju procent, enligt Statistikcentralen.

Källor: Arbets- och näringsministeriet, Statistikcentralen

Byggarbetare i en kran arbetar med fasaden på ett nybyggt hus.

Prognos: Finland på väg in i en recession – arbetslösheten ökar nästa år

Ekonomin förväntas krympa med 0,5 procent i år.

Mansantagen person tittar på broschyrer vid arbetskraftsbyrån.

Arbetslösheten ökar i svenska Österbotten

Antalet lediga jobb minskar.

Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa.

Elina Pylkkänen: Orpos mål om 100 000 nya jobb inte omöjligt

Antalet långtidsarbetslösa väntas stiga.

Sysselsättningsgraden fortsatte stiga i november

Sysselsättningsgraden fortsatte stiga under november månad, till 74,7 procent. Motsvarande siffra i oktober var 74,4 procent.

Jämfört med förra året var 63 000 fler personer sysselsatta i november.

Det här trots prognoser om att höga elpriser och inflation kommer att ledsaga Finland in i en mild recession.

Också om sysselsättningsgraden har ökat syns redan en minskning i antalet lediga arbetsplatser, enligt Arbets- och näringsministeriet. De lediga arbetsplatserna var i november drygt 73 000 färre än samma tid förra året.

Källa: STT

bild på blankett från TE-centralen

Färre arbetslösa och fler lediga jobb i de västnyländska kommunerna

Läget med nya jobb är redan bättre än före pandemin.

Byggarbetare.

Sysselsättningsgraden ökar – färre arbetslösa nu än före coronapandemin

65 000 fler sysselsatta i oktober än året innan.

TE-byråns skylt.

Rekordhögt antal långtidsarbetslösa: "Arbetslösheten har blivit strukturell"

Regeringens sysselsättningsmål uppfylls nästan.

Människor går längs Alexandersgatan i Helsingfors.

Finlands Bank och Etla: Ansvaret för den ekonomiska tillväxten ligger hos konsumenterna

Coronapandemin tär på företagens mod att investera.

Tre personer står framför talarpodier under en presskonferens.

Snabb kris – långsam återväxt, förutspår Finansministeriet

Bnp sjunker med 5,5 procent i år, förutspår ministeriet.

Spirit of Tasmania skissbild

Raumovarvet bygger två nya passagerarfartyg för australiskt rederi

RMC uppskattar att projektet innebär 3500 nya årsverken.

Regeringen Marin, företagarna, Finlands företagare

Företagarna misstror regeringen - ger den uselt betyg

"Regeringen kommer knappast att klara sitt mål".

Sanna Marin står i Ständerhusets aula omringad av journalister.

Nu ska sysselsättningsgraden upp - regeringen dryftar åtgärder i aftonskolan

Statsministern övertygad om att regeringen är på rätt spår.

Finlands bank

Finlands Bank förutspår sämre tider och problem att nå sysselsättningsmålet

Tillväxten mattas av, arbetslösheten slutar sjunka.

Slaget-uppställningen.

Hur ska fler börja jobba? Uppmuntra, utbilda eller tvinga - tre experter tycker olika

Är tvång eller stöd rätt sätt att få fler i jobb?

Arbetslös söker jobb via tidning

Allt färre arbetslösa, allt fler nya lediga jobb

Arbetslöshetsgraden 6,2 procent i oktober.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida