Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Korsholm koncentrerar vård till Smedsby

Akutvården och mödrarådgivningen i byarna i Korsholm koncentreras till Smedsby, föreslår en arbetsgrupp. Det blir längre resväg för många men förslaget sparar pengar och ger smidigare vård, säger vårddirektör Mikael Gädda.

Vasa andelsbanks kontor i Munsala

"Inget gehör för vår vädjan"

Beskedet att Vasa Andelsbank lägger ner fyra kontor i Österbotten i sommar har tagits emot med bestörtning, inte minst i Jeppo och Munsala där ortsborna genast aktiverade sig i frågan. På fredagen möttes bybor och bankledning, men ingen gemensam melodi uppstod.

Närpes friar till grannkommuner

Närpes vill att K5 kommunerna ska utreda en framtida kommunsammanslagning, nu väntar man på de andra kommunernas svar.

K-extra i Pojo

Pojo kyrkoby byförening vill skapa en levande by

Pojo kyrkoby byförening är drygt en månad gammal och har redan över 100 medlemar. Föreningen vill satsa på närdemokrati genom att bland annat ordna invånarkvällar.

Centern 28.1.2010

Centern vill få lag om närservice

Centern föreslår en lag om närservice i sitt utkast till kommunalvalsprogram som partiet presenterade idag. Det är meningen att lagen ska garantera kommunal service tillräckligt nära och inom rimlig tid.