Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Antalet blodförgiftningar fördubblats på tjugo år

I Finland diagnosticeras det numera cirka 20 000 blodförgiftningar per år. Det är dubbelt så många som i början av 2000-talet.

Orsaken är att diagnostiken förbättrats samtidigt som befolkningen åldrats.

De flesta fallen av blodförgiftning uppstår i samband med urinvägsinfektioner bland äldre.

Också dåligt skötta tänder eller sår som inte putsas ordentligt kan leda till blodförgiftning.

Blodförgiftning betyder att bakterier kommer in i blodomloppet och orsakar en svår allmäninfektion.

Källa: STT

Tre händer syns på bilden: två med handskar på tar ett blodprov med ett prick i fingerspetsen på den tredje, icke-handskbeklädda handen.

Anemi är ett globalt problem – nästan var fjärde lider av blodbrist

Flickor och kvinnor är speciellt drabbade.

En laborant håller i två provrör med blod

Allt fler misstänker att de lider av järnbrist – överraskande många har rätt

Anemi är vanligare bland kvinnor än bland män.

Närmare 400 000 människor har flytt undan våld och blödarsjukan ebola i provinsen Ituri under de två senaste veckorna

Över 300 000 flyr undan våld och blödarsjuka i nordöstra Kongo

Minst 160 har dött i våldsamheter under den senaste veckan.

Provrör med blod.

B12-vitaminbrist - orsaker, symptom och diagnos

Neurologiska symptom är vanliga.

Osförgiftning (kolmonoxidförgiftning)

Vad är det som händer i kroppen när man blir osförgiftad?

B12-vitaminbrist – symptom på

Vilka är symptomen på B12-vitaminbrist? Hematologen svarar.

röda blodkroppar

Hereditär sfärocytos

Ung mamma med två barn har blodavvikelsen hereditär sfärocytos och undrar om hon borde ta reda på om barnen också har den? Läs hematologens svar:

Lungemboli (blodpropp i lungan)

En blodpropp i lungan kan vara livshotande.

fullmåne

Porfyri - och vampyrer

Blodsjukdomen bakom myterna?

Provrör med blod

Polycythemia vera

Polycytemi betyder blod med många celler.

Blodpåse

Anemi

Ett tillstånd där blodet innehåller för lite hemoglobin.

Hemolytisk anemi

Röda blodkropparna (erytrocyterna) lever normalt ca 120 dygn. Vid vissa sjukdomar förkortas deras livslängd betydligt, ibland till bara några timmar. Tillståndet kallas hemolys. Vid hemolys rivs röda blodkroppar sönder.

resenärer som går till finnair flygplan

Aspirin vid flygresor

Vad ska man tro om rekommendationen?

EKG

Förmaksflimmer – medicinering vid

Är Marevan den enda medicinen som kan användas vid förmaksflimmer? Läs kardiologens svar.

blodprovstagning

Hb – för högt – orsaker till

Varför får man ett för högt Hb-värde?

Fiskleverolja och acetylsalicylsyra

Kan man ta fiskleverolja om man använder Primaspan? Läs hematologens svar.

Provrör med blod.

Labbprov: Hb

B-Hb = Hemoglobin (Hb) i blodet (B).

Provrör med blod.

B12-vitaminbrist – orsaker till

Varför får man brist på B12-vitamin? Läs hematologens svar:

Näsblod kan vara skrämmande om man är liten. Färsök lugna barnet

Näsblod (epistaxis) hos barn

Vet du hur du bäst hjälper en unge med näsblod?

Fötter

Rastlösa ben – och behovet av järn

Järntillskott kan lindra rastlösa ben.

Blodförgiftning (sepsis)

Vad är blodförgiftning? Doktorn svarar.

INR-värdet – vad anger det?

kontrolleras i samband med Marevanmedicineringen.

INR-värdet – varför varierar det?

Vad är det som höjer och sänker INR-värdet, så att Marevandoseringen ibland måste justeras?

Protein C – brist på och graviditet

Vad innebär brist på protein C för en kvinna, med tanke på framtida graviditeter?

Protein C – brist på

Vad innebär brist på protein C?

Provrör med blod

Järnbristanemi

Varför får man järnbrist?

Folsyrebrist – orsaker till

Ibland behöver vi mera folsyra.

B12 och hemoglobin

Hur hänger B12-vitamin och hemoglobin ihop? Läs hematologens svar:

B12 – för högt – orsaker till

Vad beror ett för högt B12-värde på?

Bara för att en person är blek är det inte säkert att hon lider av anemi. Bild: YLE/Glowimages

Anemi – och blekhet

Stämmer det att man kan se om en person har blodbrist genom att dra ner det undre ögonlocket? Hematologen svarar.

Patient hos tandläkaren.

Tandingrepp och Marevan

Måste man göra ett uppehåll med Marevan före ingrepp hos tandläkaren? Tandläkaren svarar.

Warfarin – att tänka på

Gör att blodet koagulerar långsammare.