Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nokias huvudkontor i Esbo i juli 2017.

Nokia samarbetsförhandlar - 190 jobb hotade i Finland

Jobb är hotade också i USA och Storbritannien.

Läkare framför dator.

Patientdatasystem försenas - kostar miljoner för skattebetalarna

Apotti kommer att försenas med omkring ett halvt år.

karta

Många Sibbobor nöjda med kommunens hälsotjänster

Läkar- och sjukskötarmottagningarna fungerar bäst.

Korsholm och Vörå sparar på vården

Pengamässigt handlar det om 20 årsverken.

Byggarbetare jobbar med saneringen av Sandvikens hälsostation i Vasa.

Sandvikens HVC i Vasa ska bli friskt igen

Personalen har länge lidit av luftvägsbesvär.

Johan Kjellberg är redaktör på Svenska Yle

Johan Kjellberg: Vårdreformen etablissemangets stora nederlag

När också det senaste förslaget till vårdreform nu begravdes av riksdagens grundlagsutskott står hela det politiska etablissemanget som förlorare. Endast grundlagsutskottet klarade sig med hedern i behåll, skriver politiska redaktören Johan Kjellberg.

En kurs i empati

Studier nära döden

I början av läsåret samlas en grupp studerande i The Harley School in Rochester i New York till en kurs som kort och gott heter "Hospice". Många har aldrig tidigare kommit i kontakt med döden, än mindre skött patienter i livets slutskede. Men det skall det bli ändring på.

Jämn kamp om vem som ska leda Helsingfors största verk

Kampen om vem som ska bli ny verkschef vid social- och hälsovårdsverket i Helsingfors hårdnar. Social- och hälsovårdsnämnden och stadsstyrelsen är av olika åsikt, men i slutändan blir det fullmäktige som avgör.

Saknas empatin i vården?

Är större vårdenheter synonymt med mindre empati och mänsklighet? Eller ger större enheter tvärtom möjlighet till personlig vård och medicinisk trygghet?

Åsa A Westerlund undersöker en fot.

"Alla dagar bjuder på överraskningar"

Även en lugn dag på hälsostationen i Karis är det fullt upp. Yle Västnyland följde med en arbetsdag, som bjöd på en del överraskningar.

HVC i Ekenäs

EVA vill avreglera hälsovårdssektorn

Näringslivets lobbyorganisation EVA vill öppna hela social- och hälsovårdssektorn för privat serviceproduktion. I en rapport som EVA publicerar i dag förespråkar Näringslivsdelegationen en modell för den stora social- och hälsovårdsreformen där det offentliga fungerar närmast som beställare av service.

spargris gjord av glas

"Esbo bjuder på rågbröd"

Esbo inleder spartalkon. På fyra år ska staden spara in 140 miljoner euro, av den här summan ska 25 miljoner euro sparas redan i år. Nu gäller det för beslutsfattarna att bland annat avgöra om pengarna räcker till för att erbjuda tjänster som inte ingår i stadens lagstadgade uppgifter.

En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor.

Social- och hälsovården i Vasa behöver mera pengar

Social- och hälsovårdssektorn i Vasa håller på att överskrida sin budget i år, och det rejält. Enligt färska uppskattningar från social- och hälsovårdsnämnden behövs omkring 1,5 miljon euro i tilläggsmedel enbart för basservicen.

Karleby.

Karleby behåller nuvarande skattesats

Inkomstskatten stannar på 20,5 procent i Karleby. Det beslöt stadsfullmäktige på måndag kväll. Däremot får Karlebyborna betala en aning mer i fastighetsskatt nästa år.

En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor.

Rådgivningarna minskar i antal i Karleby

Antalet rådgivningsbyråer minskar i antal i Karleby. Sparkraven på social-och hälsovårdssektorn har lett till beslutet som Social-och hälsovårdsnämnden tog på onsdag kväll.

En lång tom sjukhuskorridor.

Hårda sparkrav på social- och hälsovården i Karleby

Läget för social- och hälsovården i Karleby är sämre än under lågkonjunkturen på 1990-talet. Social- och hälsovårdssektorn måste spara mellan 7 och 10 miljoner euro nästa år.

En lång tom sjukhuskorridor.

Budgetförslag prövas i social - och hälsovårdsnämnden

Borgå social- och hälsovårdsnämnds budgetförslag överskrider stadsstyrelsens budgetram för 2014.

"Situationen allvarligare än man trott"

Finansminister Jutta Urpilainen (SDP) kräver beslut om stora strukturella reformer redan denna höst. Urpilainen motiverar kravet på strukturella reformer med att den ekonomiska situationen är mer allvarlig än man tidigare hade trott.

Hälsogården i Houtskär

Svåra sparbeslut i Pargas sköts fram

Social- och hälsovårdsnämnden i Pargas fattade ännu inga beslut om var och hur staden måste spara. Ärendet bordlades till augustimötet.

Skugga av kvinna som visar mittfingret åt man.

Vanligt att dementa slår och sparkar vårdare

De som jobbar inom social- och hälsovården i Esbo råkar allt oftare ut för våld. Hela 50 procent av alla som jobbar inom äldrevården har fått ta emot hot, slag eller sparkar på jobbet.

Kommungården i Lappträsk

Lappträskstyrelsen vill utreda Storöstnyland

Lappträsk kommunstyrelse vill göra en utredning om Östnyland som en enda kommun. Utredningen skulle också gälla ett social- och hälsovårdsområde i regionen.

Egon Blomqvist och Birger Blomqvist är måndagssnackare den 25.3.2013.

25.3 Leder sänkt skatt till flera jobb?

Birger Blomqvist och Egon Blomqvist från Karis undrar om företagen i Västnyland verkligen satsar på att skapa nya jobb då samfundsskatten sänks.

Ekenäs hälsovårdscentral

Sparförslag: Bara en hvc-enhet i Raseborg?

Det är inte ännu klart om Raseborgs stad lyckas hitta besparingar som motsvarar budgetglappet på sex miljoner euro. Ett förslag är att det i framtiden finns endast en hvc-enhet i Raseborg.

Hälsocentralen i Lovisa

Hälsocentraler på 12 orter får fulla poäng

Det finns 12 hälsocentraler i Finland som inte rapporterar om några som helst problem gällande patienters möjlighet att få vård. På en av orterna har vården ordnats i privat regi. Hälsocentralavgiften verkar inte ha någon inverkan på hur snabbt kommuninvånarna kan få vård.

Fasaden på Munksnäs hälsostation i Helsingfors.

Kamp om hälsovårdsavgiften att vänta

Stadsdirektör Jussi Pajunen anser i sitt budgetförslag att hälsovårdsavgiften ska bestå trots att partierna under budgetramförhandlingarna i våras föreslog att de ska slopas.

Ledande överskötare Arja Tuomaala och projektchef för Botnia work Riitta Lehtisalo

Vasa rekryterar spanska sjukskötare

Sju spanska sjukskötare ska förstärka treskiftsjobbet på stadssjukhusets bäddavdelning i Vasa. Social-och hälsovårdsverket har en längre tid haft 25 sjukskötar- och närvårdarbefattningar lediganslagna - utan att få några sökande.