Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Tre pojkar leker med ett piratskepp.

Natursköna och havsnära Hangö lockar dagispersonal som vill stanna: "Vi har det bra i Hangö"

Hör till toppen vad gäller behörig personal i Svenskfinland.

Eftisbarn i Jakobstad.

Eftis i Svenskfinland: Bristfälliga utrymmen och för lite utbildning största problemen

Eftis är pop: Sju av tio i de första klasserna deltar.

pyssel med hamapärlor på daghem

Behöriga barnträdgårdslärare ofta bristvara i Östnyland

Läget är sämst i Sibbo, bäst i Lovisa.

Tre skolelever med en läsplatta sitter vid ett bord. Den kvinnliga läraren lutar sig över eleverna.

Bildningsdirektören i Esbo: Besvärligare än tidigare att hitta behöriga lärare

Besvärligt också i Kyrkslätt, men lättare i Helsingfors.

Havtornen vid Åbo Akademi i Vasa.

Utvecklingspsykologerna behöriga igen

Kraven på utbildning luckras upp.

Ämbetshus i Esbo centrum.

Storm kring chefsutnämning i Esbo – direktörens ex-flickvän valdes

Olli Isotalos ex-flickvän fick chefsjobb i Esbo.

Böcker i hylla

Bibliotekslagen förnyas: "Riskerna störst för små kommuner"

Kraven på bibliotekspersonalen luckras upp enligt ny lag.

Ett barn på daghem målar.

Hård konkurrens om kompetent dagvårdspersonal

Situationen har förbättrats under senare år.

skolklocka

Försvinnande få behöriga bland de som söker klasslärartjänster i Helsingfors

Bara 13 % av sökandena till klasslärartjänst har behörighet.

Svenskaundervisning, Bjärnå skola

Tidigare svenska kan innebära problem i glesbygden

Både behörighet och motivation behövs.

Skärmdump av en google-karta

Nyland: Här finns obehöriga klasslärare

Kolla din kommun i Nyland - var finns mest obehöriga lärare?

Yrkeslärare Pontus Johansson med en grupp blivande elmontörer vid Yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors

Bristen på behöriga yrkeslärare oroar

Endast 62 procent av lärarna vid de finlandssvenska yrkesskolorna är behöriga, jämfört med 81 procent på finskt håll. Vid undervisnings- och kulturministeriet väcker den låga behörighetsgraden oro för yrkesskolornas framtid i Svenskfinland.

Peggy Kusénius Mattliden Esbo

HBL: Facket driver ÅA:s sak, anser lärare

En handfull lärare överväger att lämna det finlandssvenska lärarfacket FSL, rapporterar Hufvudstadsbladet. De anser att facket har drivit Åbo Akademis sak när det gäller att tillgodogöra behovet av kompetenta lärare i södra Finland. Slaget efter 12 i Radio Vega behandlar frågan!

Peggy Kusénius Mattliden Esbo

Snäv tidtabell påverkade den kompletterande klasslärarutbildningen

Orsakerna till att alla utbildningsplatser vid den kompletterande lärarutbildningen inte fylldes var att tidtabellen var för snäv och marknadsföringen haltade. Men kraven på de sökande är också orimligt höga, tycker till exempel rektorn för Mattlidens skola. Bara hälften av klasslärarplatserna fylldes

Behörig ämneslärare är lika med obehörig klasslärare

Trots brist på behöriga lärare i huvudstadsregionen behandlas ändå ämneslärare som helt obehöriga när klasslärare ska anställas.

Laserborr.

Tandläkare vill inte till Hangö

Hangö har fortfarande problem med att hitta behöriga tandläkare. Grundtrygghetsnämnden beslöt i går (14.8) att inte anställa någon av de två som sökte tjänsten.

I hallen i Villa Familia

Klagomål om barnskydd och utkomststöd

De flesta klagomål till socialombudsmannen i Vasaregionen handlar om barnskydd och utkomststöd. Enligt socialombudsmannen är det svårt att hitta behörig personal inom socialvården. Arbetstagarna byts ofta och de har inte alltid tillräckligt med erfarenhet för svåra fall.

I klassen

Hundratals vill bli lärare i Helsingfors

Då staden lediganslog 44 ordinarietjänster i början av året slogs man av häpnad då det dimpade ner över 400 ansökningar. Kvantitet garanterar ändå inte alltid kvalitet.

kvinnor

"Föräldrar måste kräva behörig dagispersonal"

Bristen på behörig personal på de svenskspråkiga daghemmen i Helsingfors är stor. I år utexamineras den första kullen barnträdgårdslärare som studerat på svenska i Helsingfors och förhoppningarna är stora.

Elevvårdsutrymmena i Borgå gymnasium är inte ändamålsenliga.

Behörighetskrav för kuratorer "inget misstag"

Det är inget misstag att skolkuratorer som studerat utvecklingspsykologi blir obehöriga när den nya elevvårdslagen träder i kraft i augusti, säger överinspektör Marjaana Pelkonen från Social- och hälsovårdsministeriet. Läs också: Oro för framtiden bland utvecklingspsykologer

”Fler behöriga lärare behövs snabbt i södra Finland”

Fortfarande brist enligt Utbildningsstyrelsen.

Depression och vantrivsel i skolan

Många minns sin högstadietid som en av de jobbigaste perioderna i livet. Måste det vara så?

Hjärtkirurg Kari Teittinen

Hjärtkirurgen Kari Teittinen återvänder inte till Vasa

Hjärtkirurgen Kari Teittinen kommer inte att återvända till Vasa centralsjukhus. Det finns för många olösta frågor vid sjukhuset och han vill avsluta det han påbörjat i Israel.

Nya möjligheter för distansstudier skapas i syd

Snart blir det enklare för studerande och företagare i Sydösterbotten att ta del av förläsningar och konferenser på distans. Tre nya inlärningsmiljöer skapas som bäst i projektet Inno-Kompetens.

Så byggs Swanbåten

Många vill ha den - men få har möjlighet att förverkliga drömmen om en Swanbåt. De byggs ute vid Nautor-Swans stora anläggning i Alholmens hamn i Jakobstad. Markus Jungell är försäljningsdirektör och visar upp det som händer när jag besöker anläggningen i november 2012.

Randell efterlyser större satsningar på marinindustrin

Åbos stadsdirektör Aleksi Randell efterlyser både en nationell havsstrategi och ett internationellt varumärke för den finländska marinindustrin. Utan dem fördröjs marinindustrins tillväxt, menar Randell.

räddningsverket

Ambulansen ska iväg inom en minut

Ambulansen ska komma fram snabbare och dessutom blir ambulanserna fler. Det är några av följderna när ambulansverksamheten förnyas i Karlebyregionen och Mellersta Österbotten.

En man står på en gårdsplan, grönt gräs, fixa-logo

Dyrt språkprov krävs för att bevisa kunskaper i finska

Universitetsstudier på finska räcker inte för att ge utmärkta kunskaper i finska. Det fick Jon Lindström erfara. Istället måste han nu göra ett språkprov vid Utbildningsstyrelsen som kostar 220 euro.

Osäkert för vikarier på VCS

Vårdpersonalen på Vasa centralsjukhus befarar att kommunernas sparkkrav på sjukhuset ska drabba vikarierna. 25 procent av de som jobbar på centralsjukhuset är vikarier.

Mika Hietanen universitetslektor

Retorikexpert: Tre råd till föreläsare

Föreläsare på högskolor är oftast väldigt bra på sina ämnen men kanske inte så pedagogisk skickliga. Det krävs väldigt mycket av en god forskare som dessutom ska lyckas vara en bra lärare. Retorikexperten Mika Hietanen ger tre råd till föreläsare.

Kim Hautaviita

Mångsidighet ny trend bland småföretagare

I dag ser vi en trend med små företag som erbjuder ett bredare utbud av kompletterande tjänster. Åtminstone i Kristinestad har man märkt att det är den typen av nya företag som dyker upp snarare än traditionella hantverkare. En stor trend är exempelvis företag inom hälsa och wellness.

Citec i Vasa.

Citec köper norskt företag

Citec köper det norska företaget M7 Offshore AS. Med köpet vill Citec ytterligare stärka sin kompetens och sitt tjänsteutbud inom olje- och gasindustrin.

Ett ensamt barn

Pedofiloffer kan få långa resor till förundersökning

I framtiden kan små barn bli tvungna att resa långa vägar i samband med polisens förundersökningsarbete av misstänkta pedofilifall. I dag görs intervjuerna med barnen antingen i Karleby eller Vasa men nu har också Uleåborgs universitet visat intresse för att ta över intervjuerna på finska.

Stadshuset i Karleby.

Karleby efterlyser hjälp med strategi

Nu vill Karleby stad att invånarna ska fylla i en enkät om hurudan strategi de vill att staden ska ha för åren 2013-2016. Huvudpunkterna i strategin är som tidigare en livskraftig och konkurrenskraftig stad, välmående kommuninvånare, fungerande tjänsteproducering och koncernstyrning.

Dörren till en TE-byrå.

Arbetsbyrån i Borgå kritiseras för att vara passiv

Arbetsbyrån har inte verktyg att hjälpa dagens arbetslösa, anser Pernilla som varit arbetslös i ett år. Hon tycker att byrån ska ha mer att ge, än en hänvisning till sin hemsida.

Bo Kronqvist

Utmaning för ny vårdnämnd i Jakobstad

Det är för skarpa gränser mellan socialvården och hälsovården. Nu vill man ta modell av Nykarleby där man lyckades integrera social- och hälsovården. Det blev inte bara bra, det blev kostnadseffektivt också.

Datorer på skrivbord

När alla andra vet mer än jag

Pia och Peter funderar på vad man skall göra när teknik och trender flyger förbi en? När telefoner är prylar som man också kan ringa med, förutom att ta fotografier, surfa på nätet, läsa böcker och tidningar, se på filmer, navigera i främmande städer med och samla appar till.