Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Eftisbarn i Jakobstad.

Eftis i Svenskfinland: Bristfälliga utrymmen och för lite utbildning största problemen

Eftis är pop: Sju av tio i de första klasserna deltar.

pyssel med hamapärlor på daghem

Behöriga barnträdgårdslärare ofta bristvara i Östnyland

Läget är sämst i Sibbo, bäst i Lovisa.

Tre skolelever med en läsplatta sitter vid ett bord. Den kvinnliga läraren lutar sig över eleverna.

Bildningsdirektören i Esbo: Besvärligare än tidigare att hitta behöriga lärare

Besvärligt också i Kyrkslätt, men lättare i Helsingfors.

Havtornen vid Åbo Akademi i Vasa.

Utvecklingspsykologerna behöriga igen

Kraven på utbildning luckras upp.

Ämbetshus i Esbo centrum.

Storm kring chefsutnämning i Esbo – direktörens ex-flickvän valdes

Olli Isotalos ex-flickvän fick chefsjobb i Esbo.

Böcker i hylla

Bibliotekslagen förnyas: "Riskerna störst för små kommuner"

Kraven på bibliotekspersonalen luckras upp enligt ny lag.

Ett barn på daghem målar.

Hård konkurrens om kompetent dagvårdspersonal

Situationen har förbättrats under senare år.

skolklocka

Försvinnande få behöriga bland de som söker klasslärartjänster i Helsingfors

Bara 13 % av sökandena till klasslärartjänst har behörighet.

Svenskaundervisning, Bjärnå skola

Tidigare svenska kan innebära problem i glesbygden

Både behörighet och motivation behövs.

Skärmdump av en google-karta

Nyland: Här finns obehöriga klasslärare

Kolla din kommun i Nyland - var finns mest obehöriga lärare?

”Fler behöriga lärare behövs snabbt i södra Finland”

Fortfarande brist enligt Utbildningsstyrelsen.