Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Översvämmad väg i Strömfors avstängd

Översvämningar fortsätter ställa till med problem på vägarna.

Lovisa meddelade på onsdagen att man stängt vägen mellan Skolvägen och Riitalagränd i Strömfors kyrkby. Det här eftersom diket svämmar över vägen och orsakar en säkerhetsrisk för användarna. Vägbelysningen har också kopplats av. Det är den smältande snön och de rikliga regnen som får vattnet att stiga.

Korsning

Nu blir hela stamväg 51 till Karis upplyst

Staten har beviljat 500 000 euro för avsnittet Ingå-Karis.

Lokki katulampun päällä alhaaltapäin kuvattuna.

Kyrkvägen i Sjundeå får ny vägbelysning

Arbetet inleds i augusti och pågår till oktober.

Gatlykta, strax innan den slocknar i morgonljuset.

För lite sol för gatulampor med solceller i Närpes

Bra tanke, men soltimmarna räcker inte enligt politiker.

hängande gatubelysning

Körfiler stängda nattetid på Tammerfors riksväg i Åbo

Stängningen gäller sträckan Vahtovägen och Norra Bågen

väglampa med Nyfiken-på-Östnyland-logo

Anmäl mörka väglyktor till kommunen - annars förblir de mörka

Kommuntekniken kan inte åka runt stup i kvarten.

Vägbelysningen släcks i Österbotten

Släckningen sparar 70 000 euro per år.

gatulampa i mörker

Isnäsvägen blev utan ny vägbelysning

Vägar i Lovisa får ny belysning i år.

bil i mörker

En utmaning att tända ljuset på Borgåleden

Felaktig jordkabel har slagit ut vägbelysningen.

Fotgängare på trottoar novembermorgon

Varannan saknar reflex

Olyckor med dödlig utgång hade kunnat undvikas med reflex.

Elledningar.

Mörkret i Vasa är en risk

Polisen liknar lampsläckningen med trafiksäkerhet.

Det lyser från kommunhusets kafe i Ingå. Här ska biblioteket också flytta in.

Energisnålare gatubelysning efterlyses i Borgå

Det handlar om mycket mer än ekonomi säger elbolaget

En bil närmar sig på snöig väg i bäcmörker.

Vägavsnitt mörklagt på Hirvensalo

Vägbelysningen på Kakskertavägen mellan Kaistarniemi och Harlax har drabbats av ett fel och hela vägavsnittet är mörklagt. Bilister samt andra trafikanter ska ta det försiktigt för att undvika olyckor.

Stadsparken i Borgå har fått modern led-belysning

"Häftig lampbytesruljans nästa år"

Borgå Energi byter i rask takt ut belysningsarmaturen i Borgå centrum till modern led-belysning.

Vägbelysning

Vägbelysningen är släckt i sommar

I sommar kommer vägbelysningen i Österbotten att vara släckt i sex veckor från och med början av juni. Det här görs för att spara energi och pengar.

Cykeldäck med reflex

Ny väg för fotgängare i Hirvensalo

Fotgängare och cyklister får en ny väg i Hirvensalo. Vägen byggs mellan Harlax och Kukola.

Kristinestad höjer tomthyror

Det blir en rejäl hyreshöjning för bland andra Kurt Backlund i Kristinestad, då fullmäktige i går slog fast de nya principerna för villaarrende. Fullmäktige beslöt göra skillnad på tomter som ligger inom deltaljplanerat område och bedöma deras arrende enligt strängare principer.

Opålitlig belysning

Vägbelysningsnätet och lampornas armatur i Östnyland är från 60- och 70-talet och borde ersättas med nya. Tills dess kan olika långa sträckor av vägar och gator ibland bli mörka utan klara orsaker.

Rörliga polisen övervakar trafik

Trafiksäkerheten runt skolorna i fokus

Trafiksäkerhetsveckan inleds i dag. Avsikten är framför allt att uppmärksamma trafikkunskaperna bland skolelever och skolskjutsarnas säkerhet landet runt.

Gatlampa

TS: felinstallerade ledlampor i Åbo

En stor del av de nya ledlamporna som tagits i bruk längs gatorna i Åbo är felinstallerade. Upp till en tredjedel av lyskraften går till spillo, skriver Turun sanomat i dag.

Ön Keistiö vill bli självlysande

Byalaget planerar att sätta upp ett litet vindkraftverk som ska ge ström åt öns vägbelysning.

Polisen i arbete

Bilist smet från olycka i Vasa

Polisen söker en person som smet från en olycka i Vasa på torsdag kväll. Två personbilar krockade i korsningen av Vasaesplanaden och Handelsesplanaden vid 21-tiden. I Karleby söker polisen tips om en bränslestöld.