Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Pargas och LSJH satsar tre miljoner euro på Korpo reningsverk

Sydvästra Finlands avfallsservice LSJH och Pargas stad investerar tre miljoner euro för att utveckla avfalls- och avloppshanteringen i skärgården.

I anslutning till Korpo reningsverk ska man bygga en mottagningsstation för slam som ska förbättra reningskapaciteten vid reningsverket.

Områdets sorteringsstation ska också byggas ut så att det blir lättare att lämna av brännbart avfall och glas-, och metallförpackningar.

Byggarbetet ska vara klart i början av år 2024.

Manlig polis sitter vid ett bord omgärdat av kontorsstolar.

Radar ska rädda liv i Karlebyhäktet: “Varje dödsfall är ett för mycket”

Pilotprojekt ska övervaka livsfunktioner i cellen.

Vårdare håller äldres hand.

Pargas satsar på intensifierad hemvård - kunderna får så många hembesök de behöver

Med intensifierad hemvård kan kunderna köa hemma istället.

Busstationen i Ingå kyrkby

Kvällsbussarna till Ingå tomma

Kvällsbussar mellan Kyrklätt och Inga kör utan passagerare.

Ralf Koho sitter på ett räcke på¨en bro som går över Hardombäcken i Lovisa.

Pilotprojekt ska göra slut på översvämmade åkrar

Hardombäcken i Lovisa ska dräneras.

Lovisa å rinner genom Gislom

Våtmarker och täckdiken ska ge renare vatten i Lovisaviken

200 000 euro ska minska på näringsbelastningen.

Postutdelar serverar mat.

Nu ska Posten duka bordet och ta ut soporna

Posten testar att erbjuda hemhjälp för äldre inom hemvården.

Kö till läkarmottagningen.

Projekt om kundservice väcker misstro i Jakobstad

Statlig service i kommunal regi, hur låter det? Ännu så länge handlar det bara om ett pilotprojekt i några kommuner, den ursprungliga tanken var att en lag i ärendet skulle träda i kraft redan i år.