Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Gäddor i en sump inför julfirande i Öja.

Studie: Gäddorna blir färre i Östersjön

Gäddan är definitivt på nedgång i Östersjön, visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Beståndet har minskat med mellan 15 och 100 procent på flera mätplatser i åtta Östersjöländer.

Fortsätter den negativa trenden får det allvarliga konsekvenser, säger forskaren Jens Olsson till nyhetsbyrån TT.

Minskar antalet gäddor ökar i stället antalet mindre fiskar, som spigg. Ökar antalet spigg minskar antalet bottendjur och djurplankton, vilket i sin tur leder till en utbredning av trådalger – vilket i längden skapar en syrefattig, död havsbotten.

Men det är inte bara miljön som blir lidande, enligt Jens Olsson.

– Yrkesfisket fiskar väldigt lite gädda i dag, för att det finns för lite. För fritidsfisket är det väldigt negativt, gädda är en av de populäraste arterna längs kusten att fiska, säger han.

Källa: TT

Larsmo

Surt vatten leder till fiskdöd i Larsmosjön

Vattnet leds ut i havet tills surheten minskat.

Döda fiskar i Hallisforsen i Åbo.

TS: Hundratals döda fiskar nära Hallisforsen vid Aura å

Fiskeribiolog: Sånt kan hända under fiskens lektid.

svartmunnad smörbult

De döda smörbultarna i Borgå skärgård fortfarande ett olöst mysterium

Nu har det slutat dyka upp döda smörbultar på Pörtö.

Vähäjoki och Korois udde i Åbo.

Sophögsbranden i Åbo kan ha förorenat vattendrag

Vatten från Lillån ska tillsvidare inte användas.

Kanalen i Raumo.

Rapport: Kanalen i Raumo återhämtade sig snabbt efter avloppsläckan

10 000 kubikmeter orenat avloppsvatten rann ut i kanalen.

Vattenrör som sprungit läck.

Avloppsrör brast i Raumo - nu rinner smutsvattnet genom staden

Experter tror att vattenkvaliteten i havet kan försämras.

Döda fiskar från Ersösundet i Snappertuna

Giftig alg orsakade fiskdöden i Snappertuna

Första gången algen dödat fisk i Finland.

Döda fiskar från Ersösundet i Snappertuna

Två möjliga orsaker till fiskdöden i Snappertuna

Fiskarna kvävdes sannolikt till döds.

Döda fiskar från Ersösundet i Snappertuna

Syrebrist dödade inte fiskarna i Snappertuna

Det är ännu oklart vad som förorsakade fiskdöden.

alger i en å

Algerna har försvunnit från Tessjö å

För en dryg vecka sedan var ån alldeles grön.

döda fiskar

Tessjö ås fiskar dog av syrebrist

Alldeles för lite syre dödade fiskarna i Tessjö å, men vad som orsakade syrebristen håller NTM- centralen ännu på att utreda. Resultatet från vattenproverna väntas stå klara i veckan.

Tusentals döda fiskar hittades i Södra Österbotten

Tusentals döda fiskar hittades under helgen i Välijoki, som ligger mellan Lappajärvi och Evijärvi. NTM-centralen i Södra Österbotten misstänker att orsaken till massdöden är syrebrist, som orsakats av blågröna alger.

Döda regnbågslaxar påträffades i Vanda å

Död fisk i Vanda å

En stor mängd död fisk har påträffats i övre loppet av Vanda å. Nylands NTM-central har inte fått kännedom om några utsläpp i ån.

Avloppsvatten från Talvivaara gruva

Maskoån svårt förorenad

Uppskattningen är att det rann ut 5 200 kubikmeter avloppsvatten i Maskoån förra veckan. Följden var massiv fiskdöd i ån.

Döda fiskar i Rutiån i Vanda/Helsingfors.

Fiskdöden i Tessjö å förblir en gåta

Det finns ingenting i vatten- eller fiskproverna som skulle förklara fiskdöden - inte bekämpningsmedel och inte heller skadliga ämnen.

”Vi får kanske aldrig veta orsaken till fiskdöden”

Fiskdöden i Tessjö å är fortfarande ett mysterium. Biolog Magnus Östman säger att någon form av förgiftning troligen ligger bakom massdöden, men ibland får man aldrig veta vad som ligger bakom.

Näckrosor i Forsby å

Tessjö å är simduglig

Det går igen att simma i Tessjö å i Lappträsk och Lovisa. Vattnet i ån fyller de hygienska kraven på badvatten.

Fiskdöd i Tessjö å

Mystik fiskdöd förbryllar nu invånarna längs med Tessjö å i Lappträsk och Lovisa. Hundratals döda fiskar påträffades under veckoslutet i ån från Hindersby i norr ner till Labby i söder.

Nej tack till aska, säger Chrstina Bodbacka. Bakom snötyngda träd skymtar golfbanan

Namninsamling mot aska på golfbana

Över 250 namn har hittills samlats in mot planerna på att använda flygaska som utfyllnadsmaterial vid Pirilö golfbana i Jakobstad. Motståndarna kommer också att lämna in en anmärkning mot miljötillståndsansökan, säger Christina Bodbacka som bor alldeles intill golfbanan.

"Kalkning kan förebygga större fiskdöd"

Om det sura vattnet kalkas kan en större fiskdöd undvikas, säger docenten i miljövetenskap Martin Lodenius vid Helsingfors universitet. Myndigheterna meddelade i går att fiskdöd är att vänta i vattendragen kring Talvivaara.

Fiskdöd att vänta vid Talvivaara

Miljöcentralen har påträffat så stora halter av skadliga metaller i utsläppen från Talvivaara gruvan att det kan leda till lokal fiskdöd. Det är framförallt fråga om aluminium som skadar fiskarnas gälar. Myndigheterna informerade om nya värden på tisdag kväll.

Lovisa kärnkraftverk, 1976

När kärnkraften kom till Finland

Lovisa kärnkraftverk i sovjetisk stil började byggas 1971.