Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Trottoar på Vasklot

Vasa får lättrafikled ända ut till Vasklot – en ny och bredare bro byggs

Den 900 meter långa delen av lättrafikleden kostar ungefär 2,9 miljoner euro. Hälften av summan finansieras med statligt stöd. Den gamla smala bron kommer också att ersättas av en ny bredare bro.

en cykel på en cykelväg

Gång- och cykelväg planeras mellan Trollböle och Leksvall

Den skulle löpa i nordvästlig riktning längs riksväg 25.

Gång- och cykelväg byggs i Sagu, kapar Kimitovägen

I Sagu byggs en helt ny gång- och cykelväg längs väg 181, alltså Kimitovägen.

Cykelleden ska förbättra trafiksäkerheten och göra det smidigare för cyklister och fotgängare i Sagu. Arbetet kommer att påverka trafiken under våren.

På måndagen började man röja bort buskar och träd, men bilförare kommer att märka av arbetet mera först från 15 maj då man spränger bort berg längs vägen.

Sprängarbetena pågår i fyra veckor och kan leda till upp till 8 minuters väntetid.

Den 5 juni måste bilar ta en omväg då en bro byts ut. Det arbetet pågår i fyra dagar.

Pyörä sepelin päällystämällä tiellä.

Efterlängtad cykel- och gångled i Nagu blir av – ska börja byggas nästa år

På onsdag presenterar Närings- trafik- och miljöcentralen planen för den kommande gång- och cykelleden i Nagu. Den planerade leden är cirka 13 kilometer lång och går mellan Ernholmsvägen och Prostviks färjehamn.

Nagu får en ny cykelväg 2024 – planen presenteras på onsdag

En vägplan för gång- och cykelleden på vägsträckan mellan Ernholmsvägen och Prostviks färjhamn utarbetas. Leden ligger norr om Skärgårdsvägen. Den planerade leden är cirka 13 kilometer lång.

Gång- och cykelleden byggs i huvudsak som en tre meter bred separat led.

Planeringsavsnittet omfattar två broar. Inga nya broar eller breddningar av broar kommer att byggas.

Vägplanen presenteras den 11 januari klockan 17 i Framnäs ungdomslokal. Tillställningen är öppen för alla invånare, markägare och andra intresserade.

Personer cyklar och går genom en tunnel. En skylt verkar visa att cykelvägen blir till gångbana i tunneln.

Har cykling förbjudits mitt på en av Helsingfors huvudleder? Komplicerad skyltning väcker förvirring

En av Helsinfors viktigaste cykelleder går under och genom Kones hus i Munksnäs. Redan tidigare har motortrafik varit förbjuden, men nu finns där också ett trafikmärke för gångbana. Får man inte cykla på cykelbanan längre?

Förslag för cykelleden Östbanan – hastigheterna på Österleden kan sjunka

Cykelleden Östbanan planeras gå mellan Hertonäs och Östra centrum i Helsingfors, och i ett senare skede vidare till Östersundom. Cykelleden börjar längs med Mekanikergatan i Hertonäs och planeras gå delvis intill Österleden.

Samtidigt sjunker hastighetsbegränsningen på Österleden i närheten av cykelbanan från 80 km/h till 60 km/h.

Planen finns till påseende på en invånarkväll den 29 november.

Två cyklister på en krokig, asfalterad, ganska liten väg. Höstlandskap.

Snart kan du cykla mellan Hangö och Kouvola – ny cykelled lanseras före jul

Finlands första bikepacking-cykelled startar från Hangö.

Cykelled på Köpmansgatan i Åbo.

Åbo ska bli attraktivare för cyklister – också bilister gynnas av att fler cyklar

De positiva effekterna av att cykla är nitton gånger större.

Florent Gouachon med sin långfärdscykel

Digital nomad cyklar runt världen

Afrika och Sydamerika är ännu osedda.

Man står bredvid trafikskylt med bild på cyklist.

Serietecknaren Pertti Jarlas skyltar piggar upp Borgås nya cykelvägar

Borgå skyltar med sina cykelvägar i humoristisk stil.

Cykelfilen övergår till cykelväg vid Humlegårdsgatans och Bangårdsgatans hörn.

Humlegårdsgatan i Åbo får nya cykelleder

Trafiklösningen är en kompromiss, men bättre än tidigare.

Helkamas elcykel år 2016.

Elcyklarna rullar in i Finland

I huvudstadsregionen har en del ersatt sin bil med elcykel.

Tre cyklar i rörelseoskärpa (ser ut som att de far hårt framåt) på en gata.

Cyklisten har över 100 olika trafiksituationer att hålla koll på

Här får du koll på några av de viktigaste trafikreglerna.

Flygekorrkull i en sparvuggleholk.

Cykelled i Larsmo riskerar att försenas - "flygekorren viktigare än människoliv"?

Vägen kan försenas på grund av utredning om flygekorren.

Peter Lüttge på sin Maro Special från 1941

Sommaren i city: Genom staden på en 75 år gammal cykel

Vi fick tag på en unik hoj, en Maro Special från 1941.

Cykelvägar i Helsingfors

Cykelvägen Banan får en kusin i norr

Nätet med cykelvägar utvidgas i Helsingfors.

Tre cyklister på gatan

Fortsätt cykla trots att vintern kommer

Att sätta cykeln i vinterförråd har blivit en vanesak.

röd cykelväg i helsingfors

Ny cykelbana vid Brändö bro får farthinder

Cykeltrafiken ska skiljas från bilister och fotgängare.

Fornminnesplats sätter stopp för fler p-platser på Brändö

Seija Muurinens (Saml) motion fick nej i nämnden.

minnesstund för påkörd cyklist

Helsingforsare höll minnesstund för den påkörda cyklisten

Polisen har gripit bilisten och utreder fallet.

Robert Lindberg och Kennet Lindholm i Fredagssnack 26 juni.

"Raseborg är ingen cykelvänlig stad"

Mera cykelvägar till Raseborg, anser fredagssnackarna.

cyklist

Cykelväg planeras mellan Karis och Pojo

Rutten skulle gå mest längs den gamla banvallen.

Cykelväg.

Ingen cykelväg till Tenala

Det blir för dyrt säger samhällstekniska nämnden.

En korsning i vårberga

Ny cykelväg i Vårberga

I parken mellan Sampovägen och Humlavägen byggs vägen.

Cykelled på Köpmansgatan i Åbo.

Humlegårdsgatans cykelfiler på tapeten

Planerna på att anlägga cykelfiler på Humlegårdsgatan i Åbo centrum framskrider. Tanken är att nya cykelfiler mellan Bangårdsgatan och Universitetsgatan kan tas ibruk redan i år.

Barn cyklar längs Veikarsvägen i Korsholm

Farofylld väg äventyrar barnens säkerhet

Veikarsvägen i Korsholm är en livsfarlig väg för barn att röra sig på. Föräldrar längtar efter cykelväg men i kommunens kassa finns inga pengar just nu.

Bild från reklamfilmen om Skärgårdens ringväg

Skärgårdens ringväg - nu på långfilm

Skärgårdens ringväg marknadsförs i en ny engelskspråkig film. "The Archipelago Trail" cyklar Alistair Logan från Åbo mot skärgården.

Kommundirektören i Sibbo - Mikael Grannas - med Sibbovargen

Glada miner då gång- och cykelväg invigdes

Kommundirektören i Sibbo - Mikael Grannas - log ikapp med Sibbovargen och solen då gång- och cykelvägen till Arlas mejeri invigdes på onsdag. I närmare 7 år har Massbyborna väntat. (Se bildspel och videor!)

Här måste cyklisten väja för bilen.

Cyklisten måste också väja för bilisten

Cyklisten är inte alltid kung i trafiken, utan måste stanna för bilar i vissa situationer. Frågan om vem som väjer, cyklisten eller bilisten, har väckt mycket diskussion på svenska.yle.fi. Enligt trafikläraren Michael Grönholm handlar det om roller i trafiken.

Jeanette Kuiru och Ulf Heimberg

Raseborg borde bli en bättre cykelstad

Raseborg borde satsa på cyklisterna i staden och bygga cykelleder bland annat från Ekenäs till Tenala och till Karis. Frågan kommer också upp i en motion till fullmäktige i september.

Cykelväg.

Cykelfiler vid Humlegårdsgatan fortfarande aktuella

Planen på cykelfiler längs Humlegårdsgatan i Åbo framskrider i sakta mak. Det har snart gått två år sedan beslutet om cykelfiler fattades.

jan-Olof östergård, Katja Liljekvist

Lång väntan på cykelbana i Sandsund

Sandsundborna i Pedersöre har länge väntat på en cykelbana mellan Sandsund och Lövö. Vägen är hårt trafikerad och det har skett flera allvarliga olyckor på vägavsnittet. Den senaste bara för några veckor sen när en långtradare körde av vägen men ännu är det osäkert om det blir någon lättrafikled.

Elcykel

Varför trampa i motvind?

Att trampa i motvind och uppförsbackar kan vara jobbigt och svettigt. Då infinner sig tanken: Tänk om man skulle skaffa sig en elcykel..? Elcykeln är utrustad med en elektrisk liten hjälpmotor i det ena hjulnavet. Problemet är att elcykeln är dyr – mycket dyr.

cyklist

Hjärnkirurg: Cykelhjälmar skyddar inte

En brittisk hjärnkirurg har väckt debatt med sitt kontroversiella påstående om att cyklister inte gagnas av att bära cykelhjälm.

Biblioteksbron i Åbo våren 2014

Förbindelserna mellan Biblioteksbron och torget ska förbättras

Snart ska cyklisterna i Åbo få bättre förbindelser mellan Biblioteksbron och Salutorget. Staden planerar flera åtgärder som ska underlätta cyklisternas framfart längs med Köpmansgatan.