Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En läkare som sprutar in vaccin, genom en spruta, in i armen på en patient.

Tyskland: Daghem ska anmäla vaccinvägrare

Antalet fall av mässling ökar.

Astrea servicehus i Hangö.

Vården i Hangö granskas noggrant

Grundtryggheten ser svåra år framför sig.

Raseborgs sjukhus.

Utebliven vårdreform inget problem i Västnyland

Bättre att göra arbetet grundligt i stället för ett hastverk som inte håller. Att social- och hälsovårdsreformen inte blir av nu är ingen fara i och med att vården ändå fungerar nu. Så låter det i Västnyland.

Jukka-Pekka Ujula

Ujula om utlåtande om vårdreform: ”Nära kaos”

Borgå har inte ens fått regeringens egentliga förslag till vårdreform – bara ett pressmeddelande. Det är omöjligt för en kommun att ge utlåtande om reformen på mindre än två dagar, säger Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör i Borgå.

FN-arbetare vaccinerar ett barn mot mässling i Kongo-Kinshasa

Finland går i bräschen för att förebygga epidemier

Från och med nästa år är Finland ordförandeland för det globala räddningsprojektet Global Health Security Agenda som har som mål att förstärka länders beredskap mot smittsamma sjukdomar.

Stor oro för svenskan i remissrunda

En rad svensk- och tvåspråkiga kommuner utdömer skrivningarna om de språkliga rättigheterna i förslaget till social- och hälsovårdsreform. De tryggas inte.

Ingen ska tvingas ut för att föda

Regeringens planer på att införa en utgiftsram för den offentliga social- och hälsovården väcker tankar. Regeringen vill försäkra sig om att det faktiskt sparas pengar, men på kommunfältet oroar man sig för hurudan vård som ska kunna ges i framtiden.

Thomas Blomqvist hemma i Raseborg.

Blomqvist risar vårdreformen

Thomas Blomqvist ser fram emot en livlig politisk höst. Högt uppe på agendan finns bland annat den så kallade sote-reformen - en reform som inte alls faller Blomqvist i smaken.

Karis hälsostation

Låt läkaren välja!

Skräddarsy läkartjänsterna för att locka flera läkare till hälsocentralen i Raseborg! Det receptet ger överläkare Åsa A Westerlund, som också vill ha tid för mera administrativt arbete för att hinna rekrytera läkare till regionen.

Läkare och patient

Företag hjälper Karleby att rekrytera läkare

Ungefär tusen personer köade för en läkartid i Karleby i februari. Social- och hälsovårdsnämnden anser att det är alldeles för många och nu ska ett företag rekrytera läkare till Karleby, Kronoby och en rad mindre kommuner norr om Karleby.

kymmenedalens centralsjukhus

Pyttis säljer ut sin hälsovård

Pyttis kommun säljer ut hela den kommunala social- och hälsovården.

Pojo hälsovårdscentral

Dags att kommentera reformförslaget

Kommunerna har nu tio veckor på sig att ge synpunkter om förslaget till servicestrukturreformen inom social- och hälsovården, den såkallade sote-reformen.

Helt sjukt intresse för Sibbos hälsovård

Vid årsskiftet möjligt att byta hälsostation.

borgå sjukhus

Lang: ”Det verkar storebrorsaktigt”

Nu finns det förlag på hur metropolområdet skall ordna sin social – och hälsovård. Det alternativ som får mest stöd av arbetsgruppen tilltalar inte Borgå sjukvårdsdistrikt.

Få men nöjda Hangöbor deltog i hvc-diskussion

Endast ett tjugotal Hangöbor deltog i det diskussionstillfälle Hangö hvc:s ledning hade sammankallat på torsdagskvällen (6.6). Under diskussionen fick hvc både ris och ros.

Egon Blomqvist och Birger Blomqvist är måndagssnackare den 25.3.2013.

25.3 Leder sänkt skatt till flera jobb?

Birger Blomqvist och Egon Blomqvist från Karis undrar om företagen i Västnyland verkligen satsar på att skapa nya jobb då samfundsskatten sänks.