Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Holkens friluftsled i Borgå är stängd till december

Borgå stad fortsätter restaurera Holkens friluftsled från och med den 11 september fram till senast den 3 december.

Holkens friluftsled är i sin helhet ett bygge och det är därför förbjudet att röra sig utan tillstånd på byggarbetsplatsen mellan Rotnäsvägen och vindskyddet vid Gåsgårdsträsket.

Leden restaureras på tre separata ställen. Avsikten är att bygga en ny led och grundligt reparera gamla leder. Fram tills arbetena är klara används friluftsleden för trafik på byggarbetsplatsen.

Mera: Holkens motionsbana i Ebbo i Borgå renoveras med material från Jukola

Mattby simhall hålls stängt i två månader – bassängerna ska undersökas

Mattby simhall i Esbo stänger dörrarna den första november och öppnar dem igen nästa år.

Pausen tas på grund av underhållsarbeten i bassängerna. De töms på vatten och kontrolleras, och möjliga brister åtgärdas.

Staden meddelar senare om reparationsarbetena påverkar till exempel gymmets öppettider.

Mattby simhall stod klar i januari år 2022, med en prislapp på 33 miljoner euro.

I framtiden ska staden försöka fixa underhållsarbetet under sommarpausen, då simhallen ändå är stängd. I år gick sommaren åt till att reparera bland annat dusch- och bastuutrymmen.

Fennia arena

Fennia Arena i Vasa har sålts

Wasa Footballcup Ab har sålt övertryckshallen Fennia Arena i Vasa till Kamratvallen rf.

I affären ingår också Lilla Ehnvallen med tillhörande byggnader.

Både Kamratvallens nya konstgräsplan och Fennia Arena kommer att kunna dra nytta av synergieffekterna som uppstår genom ägarbytet, skriver de båda parterna.

Som en följd av försäljningen kommer Wasa Footballcup att kunna fokusera ännu mer på att arrangera sin årliga juniorfotbollsturnering. Det var också en av orsakerna till att man ville sälja arenan.

Föreningen Kamratvallen har grundats av Vasa IFK.

Träläktaren vid fotbollsstadion i Vasa får rivas

Träläktaren vid Sandvikens fotbollsstadion i Vasa får rivas. Det slog byggnads- och miljönämnden fast på onsdagen.

Enligt nämndens ordförande Johan Ångerman (SFP) var beslutet enhälligt.

Beslutet innebär att man beviljar ett undantag från detaljplanen, där träläktaren är skyddad. Det var Vasa stads idrottsservice som ansökte om undantaget.

Läktaren är byggd 1936. Sedan 2022 har den varit belagd med användningsförbud på grund av säkerhetsrisker.

Mera: Vasa stad vill riva träläktaren vid Sandviksstadion

Karleby går in med knappa 28 miljoner euro i Karleby idrottspark

Karleby stad går in med extra medel till det stora idrottsparkprojektet. På måndagskvällen beslöt stadsfullmäktige gå in med 27,5 miljoner euro som extra kapital i Karleby idrottspark Ab. Pengarna sprids ut över åren 2024-2026.

Idrottsparken ägs till sin helhet av Karleby stad. Hybridarenan som är en del av projektet ska börja byggas senast i månadsskiftet september-oktober.

Pengarna ska stärka idrottsparksbolagets kapital och kommer inte att påverka helhetsbudgeten på 74,9 miljoner euro. Staden går in med tilläggsmedel då parken inte lyckats hitta utomstående investerare.

Från början hette det att staden inte skulle gå in med egna medel, men nu finansierar staden 40 procent av projektet. Resten täcks med lån.

Texten är en förkortad översättning av Kokkolan Urheilupuisto Oy saa kaupungilta liki 28 miljoonan euron pääomituksen jättihankkeeseen.

Reparationen av Impivaara ishall har börjat

Renoveringsarbetena av Impivaara ishall i Åbo har påbörjats, berättar Åbo stad i ett pressmeddelande.

Inomhusluften i hallen förbättras och mikrobiellt skadade strukturer repareras.

En omfattande undersökning av Impivaara ishallens skick genomfördes under sommaren.

Då mättes luftfuktigheten i byggnaden, ventilationens funktion kontrollerades och konstruktionernas täthet mättes.

Renoveringsarbetet kommer inte att påverka den normala användningen av hallen. Staden kommer att fatta beslut om ishallens framtid senare.

Karleby reserverar 30 miljoner för byggandet av idrottsparken

27,5 miljoner euro – så mycket föreslås Karleby stad reservera för byggandet av den nya idrottsparken under de kommande tre åren.

Pengarna ska stärka idrottsparksbolagets eget kapital. Karleby Idrottspark Ab ägs till hundra procent av staden. Den totala budgeten för projektet är 74,9 miljoner euro.

Om förslaget godkänns kan staden fatta beslut om att inleda byggnadsfasen av projektet. Planen är att byggandet påbörjas i höst och arbetet beräknas räcka ungefär två år.

Stadsstyrelsen behandlar ärendet på sitt möte i kväll, på måndag.

Byggstart för ny arena i Karleby senast i oktober

Bygget av den nya hybridarenan i Karleby inleds senast i oktober. Före det ska planerna via stadsstyrelsen och den här veckan behandlas arenan i styrelsen för Karleby idrottspark.

Hybridarenan ska bland annat innehålla idrottshall, evenemangs- och fotbollsarena.

Arenabygget sker i sju olika skeden. Prislappen väntas landa på omkring 56 miljoner euro. Den nya arenan väntas stå klar i slutet av år 2025.

Andra våningen i Sjundeås idrottshall förnyas

Behovet av idrottslokaler i Sjundeå är stort och därför kommer den kommunala idrottshallen i centrala Sjundeå att byggas om.

För att kunna bjuda till exempel föreningar för arbetslösa och pensionärer möjlighet till motion byggs nu den andra våningen av idrottshallen om så att huset får flera motionssalar.

Flera salar skulle också innebära att mindre grupper inte behöver konkurrera som utrymme med lagsporterna.

Tekniska nämnden i Sjundeå får nu i uppdrag att ansöka om investeringsanslag för att slutföra projektet.

En  idrottsarena.

Planen och prislappen för hybridarenan i Karleby är klara: ”Det här blir Karlebybornas gemensamma arena”

Nu är planen för hybridarenan i Karleby klappad och klar. Arenan som ska rymma maximalt 4500 personer har i dagsläget en prislapp på 56 485 000 euro, det är 15 000 euro under den satta budgeten.

Sotkamon Jymyn Konsta Kurikka esittelee baseball palloa ja pesäpalloa vierekkäin.

Lojo redo att investera knappt två miljoner i ny idrottshall

Staden saknar lämplig träningslokal vintertid.

Nu är det klart hur Korsholm använder sin första invånarbudget – Helsingby får utegym

Summan på 15 000 euro som har reserverats för Korsholms första invånarbudget går till ett utegym på Helsingby idrottsområde. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Kommunens invånare fick först komma med förslag på hur pengarna skulle användas. Närmare 80 förslag lämnades in, varav de flesta berörde utveckling av utrustningen på grönområden och idrottsanläggningar. Tio förslag valdes sedan ut till en omröstning.

Totalt lämnades 827 röster in. Av dem gick flest röster, eller 155 stycken, till just ett utegym till Helsingby idrottsområde. Gymmet ska alltså färdigställas redan i år.

Alla förslag som inte gick vidare i omröstningen skickas vidare till sektorerna som ansvarar för dem.

"Ju snabbare desto bättre" säger VPS ordförande om rivningen av träläktaren

Vasa stads idrottschef och VPS ordförande hoppas att rivandet av den gamla träläktaren vid fotbollsstadion i Sandviken kan börja redan i år.

Staden vill avvika från den ikraftvarande detaljplanen för att få riva läktaren.

Stadens idrottschef Mika Lehtonen och VPS ordförande Timo Harri är båda av åsikten att stadion i dagsläget inte går att använda fullt ut.

– Det behöver inte byggas något stort och maffigt i stället för läktaren. Det räcker med något praktiskt, säger Timo Harri.

Träläktaren är byggd 1936 och sedan cirka ett år tillbaka är det förbjudet att använda den på grund av säkerhetsrisker.

Sandvikens gamla träläktare.

Vasa stad vill riva träläktaren vid Sandviksstadion

Läktaren är en säkerhetsrisk och svår att reparera.

Skissbild över idrottshall och ett planerat tillbygge.

BK-46 vill att Raseborgs stad förstorar idrottshallen i Karis

Planerna presenterades för stadsstyrelsen på måndagen.

En tennishall baddar i solsken.

Det behövs mera pengar för den nya konstgräsplanen i Hangö

Blir dyrare än planerat att bygga nya konstgräsplanen.

Karleby gör försök med inkluderande budgetering

I Karleby pågår ett försök med inkluderande budgetering vid enheten parker och idrottsanläggningar.

Det här innebär att invånarna beslutar om användningen av en viss penningsumma. Målet är att öka invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan samt att utnyttja deras kunnande och expertis i utvecklingen av staden.

För inkluderande budgetering har i år reserverats 30 000 euro och summan kan användas på hela stadens område.

Projektet Wasa station krymper

En ny plan för Wasa Station har presenterats. Tanken är nu att genomföra projektet så att idrottshallen och kongress- och musiksalen bildar en enhet, och hotell- och bostadstornet en annan.

De här två bitarna sammanlänkas av kommersiella utrymmen, som nu planeras bli betydligt mindre till ytan än vad man tidigare planerat.

Samtidigt föreslår staden en annan ägarmodell för den del av huset som ska inhysa de offentliga funktionerna, alltså idrottshallen och kongresscentret. Staden vill nu vara hyresgäst och inte ägare. Staden vill heller inte driva verksamheten utan lägga ut det på entreprenad.

Stadsstyrelsen i Vasa tar på måndag ställning till den nya planen. Uppdatering: Förslaget godkändes.

Före hösten ska staden och byggföretaget YIT komma överens om och i så fall hur man går vidare med Wasa station.

Fennia Arena i Vasa kan få en ny ägare

Det är föreningen Kamratvallen rf som vill köpa arenan, fotbollsplanen Lilla Ehnvallen och de byggnader som finns på tomten på Högbacken i Vasa. Föreningen har grundats av Vasa IFK. Nu ber föreningen staden om borgen för ett lån på 300 000 euro.

I dags ägs fotbollsplanen och byggnaderna av Wasa Football Cup Ab, som tidigare i år försökte sälja arenan till staden. Nu har man i stället kommit överens om ett köpeavtal med Kamratvallen.

Stadsstyrelsen i Vasa tar ställning till borgensfrågan på sitt möte på måndag. Samtidigt föreslås också att arrendetiden för tomten förlängs till 2046. Uppdatering: Förslaget godkändes.

Pedersöre vill ha åsikter om lekparker

Det finns cirka 50 kommunala lekparker i Pedersöre och kommunen kartlägger som bäst vilka som ska utvecklas eller avvecklas.

Pedersöre ska också på sikt skapa en större aktivitetspark utomhus där alla åldrar ska kunna mötas, och invånarna får gärna ge förslag på var den ska finnas.

Parken är ett led i Pedersöres arbete som Barnvänlig kommun enligt Unicefs modell.

Enkäten finns på Pedersöres hemsida.

Skiss över fotbollsstadion.

Förvaltningsdomstolen ger grönt ljus för Jeppis Stadion

Project Liv Arena kan börja byggas i höst.

Kuppis fotbollsstadion. På bilden syns en konstgräsplan, ett mål och i bakgrunden en läktare.

Kuppisstadion har renoverats klart – första matchen spelas på måndag

Åbos borgmästare inviger stadion med en öppningsspark.

Ishallen på Matokallio går vidare, trots Helsingforsbornas protester

Ishallen på Matokallio invid Kvarnbäcken i Helsingfors tog igår ett steg framåt. Stadsstyrelsen beslöt att fortsätta planeringen av ishallen, som väckt mycket kritik bland Helsingforsborna.

Många tycker att Matokallio och skogen på klippan borde lämnas orörd, då det inte finns mycket natur kvar i närheten.

Stadsstyrelsen beslöt därför också att leta efter ett annat ställe för ishallen, till exempel i Nordsjös idrottspark.

Simhallen i Sjundeå öppnar i mitten av april

Nu är det klart att simhallen och gymmet i tidigare Sjundeå bad öppnar 17.4 klockan 13.

Simhallen och gymmet har öppet alla dagar i veckan.

Öppettider och biljettpriser finns på Sjundeå kommuns webbplats.

I februari i år köpte ett familjeföretag bolaget Siuntion kylpyläkiinteistöt som upprätthöll bad och hotell i Sjundeå. De ska öppna hotell i byggnaden, men simhallen och gymmet ska drivas av kommunen.

Kommunen hyr också ut gymnastiksalen i Sjundeå bad till invånarna.

Skiss över en planerad idrotts- och evenemangspark i Karleby.

Karleby hybridarena får statligt bidrag på 1,2 miljoner euro

Undervisnings- och kulturministeriet och Regionförvaltningsverket ger Karleby idrottspark ett stort bidrag.

Bidraget på 1,2 miljoner euro ges för byggandet av hybridarenan i Karleby.

Timo Sivula som är vd för Karleby Idrottspark är förstås glad över beskedet. Hybridarenan beviljades understöd med förhöjning för den koldioxidsnåla energilösning som kommer att användas i arenan.

Karleby hybridarena blir en stor idrottshall med möjligheter för såväl issport, bollspel och friidrott. Budgeten för projektet uppgår till 50 miljoner euro.

Närpes köper idrottshall för en miljon

Närpes stad ger sina skolelever mera utrymme för idrott.

Stadsfullmäktige godkände på sitt möte på måndag kväll köpet av en idrottshall som ursprungligen byggts för padel, men staden ska alltså bygga om den till ett slags allaktivitetshall för skolgymnastik och idrott.

Säljare är fastighetsbolaget Rusk och staden fick köpa hallen för en miljon euro. De ändringsarbeten som behövs kan kosta staden ungefär lika mycket till, uppger fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP).

Ekenäs sim- och bollhall.

Raseborg reserverar pengar för solpaneler på bollhallens tak i Ekenäs

Raseborgs stad installerar solpaneler på bollhallens tak i Ekenäs. Tekniska nämnden reserverade 80 000 euro för det här. Pengarna tas från ett anslag som reserverats för energieffektivitetsåtgärder i stadens budget för år 2023.

Saneringen av taket på Höjdens skola i Tenala är inte aktuell nu och därför föreslår stadens så kallade Hinkuarbetsgrupp 80 000 euro för solpaneler till bollhallens tak i stället.

Installeringen av solpanelerna på bollhallens tak inverkar inte på den planerade renoveringen av simhallen.

Tekniska nämnden fattade beslutet om solpanelerna på sitt möte den 21 februari. Ärendet delges stadsstyrelsen.

Gummigranulat flyger i luften under fotbollsmatch.

Vasa vill bli av med gummigranulatet som skräpar ner miljön

Inga nya planer med gummigranulat ska anläggas.

En grå hallbyggnad, kväll, byggnaden är upplyst. Bilar står parkerade framför byggnaden, barn på väg in i hallen. Raseborgs ishall.

Förslag: Karis ishall fördubblar hyran för skolor och daghem i Raseborg

Kan att bli dyrare för skolor och daghem att hyra ishallen.

Nya höghus får byggas vid Barkplan – Åbo förvaltningsdomstol avslog besvär

Det är möjligt att bygga nya höghus vid Barkplan i enlighet med Åbo fullmäktiges beslut.

i februari i fjol godkände fullmäktige en detaljplanändring som tillåter nybyggen vid Barkplan, men ett husbolag i grannskapet lämnade in ett besvär mot beslutet.

Åbo förvaltningsdomstol ansåg ändå att fullmäktiges beslut var lagenligt och avslog därför besväret. Enligt förvaltningsdomstolen stör inte detaljplanändringen närrekreationsområdet.

Området för idrott och rekreation förblir nästan lika stort som det är nu och man har strävat efter att utsikten till domkyrkan skulle bevaras.

Ishallen i Pedersöre får ny belysning

Belysningen i AW Arena i Pedersöre ska bli energisnålare. Pedersöre Ishall anhöll om bidrag från kommunen för att byta till LED-belysning och kommunstyrelsen beslöt på måndagen att ge ett bidrag på 10 000 euro.

Genom att byta lamporna räknar Pedersöre Ishall med att spara nästan 5 000 euro i belysningskostnader per år.

Kommunstyrelsen beslöt också på sitt möte att den så kallade Zorrokiosken i Sandsund ska rivas i vår. Byggnaden har stått tom i flera år.

Publik på evenemang.

Pargas nya idrottshall ska stå klar i juni 2024 – de senaste planerna presenterades på välbesökt invånartillfälle

Arbetet med den nya idrottshallen i Pargas framskrider enligt planerna och senast i mars ska konkurrensutsättningen av bygget inledas.

Botniahallen i Korsholm.

Botniahallen behöver ett ansiktslyft – ny konstgräsmatta och löpbanor finns på önskelistan

I år ska taket på Botniahallen i Korsholm renoveras. Men hallen behöver också en ny konstgräsmatta och nya löpbanor. Det konstaterar direktör Michael Lyyski.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida