Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Detektorn CMS i Large Hadron Collider.

Förnyad partikelkrossare varvar upp för nya upptäckter

Världens största maskin startar upp igen efter vinterpausen.

Tony Kuusiniemi, en av grundarna till företaget Certum.

"Vasa går miste om 200 miljoner euro"

Vasa är en av Finlands mest exporttunga städer. Men staden får väldigt litet tillbaka i form av bidrag för forskning och utveckling. Enligt en beräkning går Vasa miste om flera hundra miljoner euro varje år.

Jakten på den mörka materian

En grupp fysikstuderande från Borgå gymnasium har nyligen besökt partikelfysiklaboratoriet Cern i Schweiz.

I Higgs fotspår

Årets nobelpris i fysik gick till Peter Higgs och François Englert för teorin om Higgspartikeln. Partikelns existens bevisades ifjol vid den europeiska organisationen för kärnforskning, CERN. Sex fysikintresserade abiturienter har fått besöka platsen för upptäckten.

Lärande utöver läroboken

I Topeliusgymnasiet i Nykarleby har studerande möjlighet att vidga sina kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen, företagskunskap och internationalism. Detta förverkligas genom en speciallinje vars kurser innefattar lärande både på teoretisk och praktisk nivå.