Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kostnadsuppskattningen för bygget av Vandas spårväg har stigit med över 50 procent: Kostnaderna estimeras bli 606 miljoner euro

De uppskattade kostnaderna för spårvägen i Vanda har stigit och orsaken är förändringar i planerna och allmänna höjningen av byggkostnader.

Vanda Stad skulle stå för 414 miljoner euro av kostnaderna, 30 procent av kostnader täcks av stöd och Helsingfors stad kommer också betala 15 miljoner euro för den del av spårvägen som finns Helsingfors. Spårvägen medför också intäkter för Vanda stad.

Staden kommer att ta upp frågan i vår, och om beslutet är för spårvägen så kan bygget börja så tidigt som år 2024.

HS: Spårjokern kör redan i sommar

Den nya snabbspårvagnen Spårjokern börjar köra redan i sommar. Det uppger huvudstadsregionens stadstrafiksbolag till tidningen Helsingin sanomat. Tidigare har beskedet varit att spårvägen tas i bruk på hösten.

”Planen är att vi börjar trafikera rutten i augusti”, säger vd:n Juha Hakavuori till Helsingin sanomat.

Stadstrafiken rekryterar som bäst chaufförer till spårvagnarna. Sammanlagt 70 chaufförer ska anställas.

Spårvägsbygget har blivit klart betydligt tidigare än planerat. Ursprunligen skulle spårvägen tas i bruk först 2024.

Bro över Kronbergsfjärden (modell)

Prisökningen för Helsingfors Kronbroar godkändes – budgetökning på 71 miljoner euro

Priset för spårvägen kommer bli betydligt högre än planerat.

Ny snabbspårvagn i Helsingfors, bilden är fotad inne i spårvagnen.

Spårvägens öde i händerna på Åbos nya stadsfullmäktige – kan bli en jämn dragkamp

Ungefär lika många som är för spårvägsplanerna som emot.

En framtidsvision över kollektivtrafiken vid Åbo teknologicentrum med gula snabbspårvagnar, fotgängare och bilar.

Ska en spårväg byggas i Åbo? – frågan delar åsikter bland partierna

Sannfinländarna mest kritiska och De Gröna mest positiva.

Skiss över framtidens spårvägar i Åbo

Oenigt fullmäktige skjuter upp spårvägsbeslut i Åbo

Spårvägsplanerna bordlades på måndagen.

Spårvagn i Hagnäs i Helsingfors.

Helsingfors behöver nya spårvagnar – 20 nu, över 100 senare

Orsak: Trasiga spårvagnar och nya spårvagnslinjer.

Raide-Jokerin havainnekuva Otaniemen Miestentieltä. Kuva: Hanna Kiema

Spårjokern blir verklighet - planen har godkänts i fullmäktige

Spårjokern ska förbinda östra Helsingfors med Kägeludden.

De planerade spåvägslinjerna i Åbo.

Åbo säger ja till fortsatta spårvägsutredningar

Staden vill ha mera information om spårvägar.

De planerade spåvägslinjerna i Åbo.

Åbo stadsfullmäktige synar spårvägsplanerna

Stadsstyrelsens tyckte att det ska göras mer utredningar.

spårvagn

Nya omvägar för Åbo spårväg

Stadsstyrelsen vill att det görs fler tilläggsutredningar.

Tuomas Rantanen (Gröna) framför VR-magasinen

Helsingforspolitiker vill ha snabbspårväg så fort som möjligt

Tjänstemännen vill att Spårjokern skjuts upp.

Utanför katedralen.

Lyssna på Milano

Kliv in i den italienska staden via ljud, video och bild.

Karta över Åbos tilltänkta spårvägsnät

Stadsstyrelsen inte redo att godkänna spårvägsplaner

Spårvägsplanerna i Åbo stampar på ställe då stadsstyrelsen för tredje gången sköt upp beslutet och skickade ärendet till ny beredning.

Spårvägsplaner bordlades i Åbo

Stadsstyrelsen i Åbo bordlade planerna på att bygga tre spårvägslinjer från Salutorget till Runosbacken, Skansen och Kråkkärret.

Karta över Åbos tilltänkta spårvägsnät

Tre rutter för spårvagnar i Åbo

Planerna för var spårvägarna i Åbo ska dras presenterades i dag, fredag. Enligt förslaget ska de första tre linjerna gå från Salutorget till Skansen, Runosbacken och Kråkkärret

Järnvägsspår i Lovisa.

Ingen MKB för spårväg

Det behövs ingen separat miljökonsekvensbedömning för en spårvägsförbindelse till Östersundom.

Åbo funderar på nya spårvägslinjer

Åbo stad har lyssnat på de åsikter som allmänheten och övriga intressegrupper gett angående de planerade spårvägslinjerna i staden. Nu tar man några nya linjer i beaktande i den fortsatta planeringen.

Två spårvagnar möts på Alexandersgatan

Kommentera spårvägsalternativen i Åbo

På torsdag har allmänheten möjlighet att bekanta sig med och kommentera spårvägsalternativen för Åbo.

Demonstartion utanför stadshuset i Borgå.

Demonstranter i Borgå ville ha kvar Heli-banan

Demonstranterna ville att Borgå skulle besvära sig över landskapsplanen. Men stadsstyrelsen ändrade inte sin åsikt i frågan.

Varning för spårvagn

Planerna på spårväg i Åbo framskrider

Staten betalar under en tredjedel av planeringskostnaderna för spårvägarna i Åbo och Tammerfors.

Språvagn.

Mer spårvägar i Åbo och Tammerfors

Åbo ska samarbeta med Tammerfors när det gäller planeringen av spårvägar. Det finns långt gångna planer på att bygga ut spårvagnsnät i båda städerna.