Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Priset på börsel högt i dag – dyrast vid femtiden i eftermiddag

I medeltal kostar en kilowattimme drygt 19 cent, enligt den nordiska elbörsen Nord Pool.

Dyrast är elen vid femtiden i eftermiddag, då kostar den nästan 33 cent per kilowattimme.

Det höga elpriset beror på vädret, början av december har varit kallare än vanligt i hela landet, och dessutom har det blåst rätt så lite.

Vindkraften producerar relativt lite el under början av den här veckan, uppskattar stamnätsbloaget Fingrid.

Under helgen har börspriset på el varierat mellan 11 och 18 cent per kilowattimme.

Börselens tvära priskast har stabiliserats

Prisväxlingarna för börselen tycks ha jämnat ut sig för stunden.

Av elbörsen Nord Pools prisuppgifter framgår att börselen som dyrast kommer att hållas under 11 cent per kilowattimme i morgon, torsdag.

På tisdagen var börselen 96 cent per kilowattimme som dyrast.

Orsaken till pristopparna var att Olkiluoto 3 slutade producera el på söndagskvällen och de svaga vindarna i början på veckan.

Olkiluoto 3 startades upp igen natten till onsdagen och vinden har också tilltagit i styrka.

Källa: STT

En stickkontakt med flera sladdar i.

Priset på börsel skyhögt under tisdagen

Olkiluoto 3 står och vinden är svag.

Redaktören Sabina med Yle X3Ms logotyp och i bakgrunden bilder på vindkraftverk

Stora batterier kan göra börselen dyrare

Elbolagen sparar hellre sin el än säljer den billigt.

En bild som visar hur Blastrs väte- och stålfabrik i Ingå kunde se ut.

Fossilfritt stål kan leda till högre elpriser, varnar svensk professor

Risk för samhället, tycker nationalekom.

Elstolpar, högspänningsledningar och elledningar avtecknar sig mot himlen.

Elförbrukningen minskade med sex procent i fjol

Över hälften av finsk el producerades med förnybar energi.

En kvinna och en man sitter på en trappa framför en grön dörr. Framför kvinnan sitter en liten pojke och framför mannen en liten flicka.

”Elmarknaden är helt sjuk” – så här håller Malaxfamilj stenkoll på elen i sitt hus

Satsar på börsel för att hålla elräkningen låg i vinter.

Solen ligger lågt över skogen vid OX2 Metsälamminkangas vindpark i Vaala.

Elpriset är lågt hela lördagen

Rörliga elpriset ligger nere i noll klockan 3–7 i natt.

En man med kort grått hår står inne i växthus.

Växthusodlare Joakim Strand är försiktigt optimistisk inför vintern – men elpriset och uppvärmningskostnader oroar

Växthusodlare Joakim Strand i Pjelax, i Närpes hoppas att han slipper en uppprepning av förra årets höga elpriser. Nu byter han ut HPS- lamporna i växthusen mot LED-belysning för att få ner kostnaderna, men samtidigt går han miste om värme.

Priset på börsel sjunker i morgon

Timpriset på beskattningsbar börsel är lägre i morgon om man jämför med priserna i dag tisdag. Snittpriset är 18 cent per kilowattimme i morgon, medan samma pris är cirka 21 cent per kilowattimme i dag.

Dyrast är elen i morgon mellan klockan 20 och 21, då priset är 31 cent per kilowattimme. Elen är billigast under natten mellan klockan 01 och 02. Då ligger priset på strax under 10 cent per kilowattimme.

Börspriset på el är exceptionellt högt den här veckan bland annat på grund av underhållsarbete i det svenska stamnätet som begränsar överföringskapaciteten till Finland.

Källa: STT

Höga elpriser också på söndagen

Också imorgon kommer elpriset att vara högt, visar siffror från den nordiska elbörsen Nord Pool.

Dyrast är elen på söndag kväll mellan klockan 19 och klockan 23, då priset varierar mellan 24 och 31 cent per kilowattimme.

I dag var börspriset på el som högst i förmiddags klockan 11 då en kilowattimme kostade drygt 26 cent.

Ett skäl till att elpriset är högt just nu är att en av reaktorerna vid kärnkraftverket i Olkiluoto stängdes ner natten till igår. Det höga elpriset beror också på byggandet av en ny kraftledning mellan Finland och Sverige samt på reparationsarbeten på en tidigare kraftledning mellan länderna.

En graf som visar att det förverklgiade elpriset vintern 2022-23 tidvis var uppe i 30 cent/kilowattimme, men att elterminerna för perioden från september 2023 till septembe 2024 hela tiden ligger under 10 cent per kilowattimme och tidvis under femcentsstrecket.

Stormen Hans påverkade elpriset: Förväntade vinterpriset sjönk

Ösregnen fyllde på vattenreservoarer.

Bastu med två bäddar, en ugn och en hink med skopa.

Börselen är på minus hela dagen i dag – lönar sig att bada bastu

Starka vindar håller priset sällsynt lågt hela dagen.

Minuspris på börsel hela dagen

Det blir en avvikande dag för de hushåll som har börsel, eftersom börspriset är på minus hela tisdagen. Det är sällsynt med negativt pris under en hel dag. Priset var lågt också på måndagen, men största delen av dagen var priset 0 eller lite högre.

Dagens minuspris kan jämföras med augusti i fjol, då kostade börselen i snitt 26,15 cent per kilowattimme.

Trots negativa priser måste konsumenten ändå inse att elen kostar, eftersom elöverföringen också har sitt pris.

Källor: STT, sahko.tk

Elförbrukningsstatistik på en datorskärm

Elavtalen är nu billigare än på flera år – flera bolag erbjuder lägre priser om du sparar el under pristopparna

Elpriserna sköt i höjden under hösten 2022, och flera elbolag begränsade sitt utbud på elavtal. Jämfört med vintern är elavtalen förmånligare nu.

Hans-Alexander Öst, direktör för enheten Elhandel på Vasa Elektriska.

Elpriset får höjas med maximalt 15 procent – Vasa elektriska ser ingen fördel med beslutet för konsumenternas del

Konsumenttvistenämnden vill begränsa hur mycket elpriset får höjas under ett år. Hans-Alexander Öst, direktör för elhandel på Vasa Elektriska, säger att det kan leda till ett sämre utbud för konsumenterna.

Elpriset negativt under eftermiddagen

Elen är ovanligt billig i dag. Elpriset är till och med negativt fram till klockan 18.

Billigast är elen 14-15-tiden, då börspriset ligger en halv cent på minus, visar den samnordiska elbörsen Nordpools statistik.

När elpriset ligger på minus måste elproducenterna betala för att få mata ut el i elnätet. Det här syns också på elräkningen för den som har börsel. Minuspriset dras nämligen av från den marginal man betalar till elbolaget.

Dessutom måste man betala för elöverföringen. Därför går det inte att spara pengar på att använda el, trots att elpriset är negativt, skriver tidningen Aamulehti.

Finländarnas elkonsumtion minskade med sex procent i fjol

Fjolårets höga elpris fick finländarna att tänka på sin elkonsumtion. Andra orsaker som fick konsumtionen att minska med hela sex procent var höstens varma väder och skogsindustribolaget UPM:s nästan fyra månader långa strejk.

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter minskade elkonsumtionen mest inom bygg- och industribranscherna, sammanlagt nästan åtta procent jämfört med året innan.

Den inhemska elproduktionen förblev på samma nivå som 2021, men nettoimporten minskade med 30 procent i och med att importen av el från Ryssland upphörde helt.

Den inhemska vind- och kärnkraftsproduktionen ökade i fjol.

Källa: STT

Johan Gullmets i sin studio.

Börsel blev förbluffande billigt i vinter jämfört med tidsbundna elavtal

Svenska Yles journalist Johan Gullmets testade ett rörligt elpris, så kallad börsel. Han är så nöjd att han undrar hur elbolagen täcks erbjuda någonting annat. Nu söker han dessutom personer att intervjua som lever helt och hållet utanför elnätet.

Elstolpe i snöoväder

Riksdagens ekonomiutskott ber elbolagen ge kunderna en chans att säga upp dyra avtal

Politikerna vill se en bättre modell nästa vinter.

Riksdagens halvtomma plenisal.

Elstödet debatterades i nästan tom plenisal – regeringen var sin egen största kritiker

Regeringens förslag på kompensation till hushållen för dyra elräkningar fick kritik av några av de egna ledamöterna, men beröm av oppositionen.

elkonsumtion

Allt fler måste välja börsel – Energimyndigheten vill inte kalla det tvång

Börselen problematisk på grund av kraftig prisvariation.

Billigare el i januari

Under januari månad har elektriciteten i Finland varit billigare än förra året.

Snittpriset på börsel i januari rör sig under 10 cent per kilowattimme, och under de billigaste dagarna två cent.

I december låg snittpriset på 27 cent.

Orsakerna till prisraset är bland annat att januari har varit en blåsig och mild månad.

Dessutom har vindkraftsproduktionen ökat.

Konsumenterna har varit bra på att minska sin konsumtion.

I andra länder i Europa finns det gott om naturgas och priset har fallit.

Experter har uppskattat att när vindkraftsproduktionen ökar ytterligare kommer genomsnittspriset i Finland permanent att ligga under tio cent.

En utomhuslampa med en hund i bakgrunden.

Källor till Yle: Regeringspartierna ense om elstödet – prislappen höjs med 12 miljoner

Förlängd betalningstid ska beviljas för hela elräkningen.

Åbo Energi: Elpriserna kommer att sjunka under våren

Åbo stads dotterbolag Åbo Energi tror att elpriserna kommer att sjunka under våren.

Åbo Energis försäljningsdirektör Harri Salo uppskattar att priset för de tidsbundna avtalen skulle landa på kring 20 sent per kilowattimme.

Hittills har Åbo Energi inte kunnat komma kunderna till mötes i elpriserna på grund av att elbolaget köper sin el från elbörsen, som fastställer prisnivån på elen.

Bolaget, som presenterade en energimarknadsöversikt för Åbo stadsfullmäktige igår, uppskattar också att cirka 25 procent av elbolagets kunder kommer att omfattas av statens elstöd.

Fingrid: Liten risk för roterande elavbrott

Finländarna behöver inte oroa sig för elavbrott på grund av elbrist just nu. Det konstaterar Fingrids vd Jukka Ruuusunen som till STT säger att risken för roterande elavbrott är liten i nuläget.

Enligt Ruusunen kan bara en längre period av hård kyla äventyra tillgången till el och någon hård kyla finns inte i sikte, åtminstone inte i januari.

Just nu finns det gott om tillgänglig el och det beror bland annat på att finländarna tacksamt minskat sin elförbrukning.

Fingrid räknar också med att Olkiluoto 3 ska producera el med full kapacitet i början av februari, vilket minskar risken för elbrist och elavbrott ytterligare.

Elkablar och elverk i ett vintrigt landskap i solnedgång.

Priset på el var rekordhögt i fjol – så här kan elåret 2022 sammanfattas

Elen var dyrast den 8 augusti: 861 euro per megawattimme.

USU: Cirka 700 finländare har ansökt om elavdrag

Hittills har kring 700 personer har ansökt om elskatteavdrag, säger överinspektören på Skatteförvaltningen, Petri Manninen, till tidningen Uutissuomalainen.

Finländare har kunnat ansöka om avdrag för stora elräkningar sedan början av året. Man kan bara få avdrag från januari till april 2023.

I regeringens förslag beräknades elavdraget gälla cirka 252 000 hushåll. Enligt Manninen har Skatteförvaltningen utökade resurser för att behandla ansökningarna.

Skatteförvaltningen är också redo att ta itu med eventuella oegentligheter, säger Manninen. Den som ansöker om elavdraget ska behålla elräkningarna från januari till april, eftersom de ska uppvisas för Skatteförvaltningen på begäran.

Svartvit profilbild på Pekka Palmgren på en bild på elräkning och elsladdar.

Kolumn: Husägare väntar med skräck på nästa elräkning – men experterna säger att elmarknaden fungerar bra

Elmarknaden är komplicerad men ändå borde vanliga konsumenter ha rätt att kräva ett enkelt svar på frågan vilket pris är skäligt.

Per-Erik "Pelle" Grönroos följer bekymrat med sin elkonsumtion via en mobil-applikation.

Elchocken: De höga elpriserna är ingen naturlag

Per-Erik Grönroos lyckas inte minska på sin elräkning.

Priset på börsel en stund på minus i natt – elen är billig hela dagen i dag

Priset på börsel sjönk till noll euro i natt och gick till och med över till minus under efternattens timmar.

Klockan 04–05 var timpriset på börsel -0,004 cent per kilowattimme enligt Fingrids timpristjänst Tuntihinta och mellan klockan 06–07 var priset -0,002 cent per kilowattimme.

Timpriserna kommer att hållas på lägre nivå hela dagen i dag jämfört med veckans genomsnittliga timpris. Som högst kostar elen tre cent per kilowattimme under lördagen, enligt Nord Pool.

Även om elpriset tidvis går ner till noll eller på minus betalar kunden ändå för den vinstmarginal som energibolagen håller sig med.

Tre elledningar i ett eluttag.

Så här fungerar elstödet: Tolv frågor och svar på hur det påverkar dig

Elstödet blir verklighet under våren 2023.

En elräkning från Oomi Energi, tagen i Vanda den sista augusti 2022.

Elstödet får tak på 700 euro per månad – självrisken är 100 euro

Regeringens så kallade elarbetsgrupp samlades på onsdagen för att göra upp riktlinjerna för statens elstöd. Stödet ska hjälpa finländare som får stora elräkningar under vintermånaderna.

Enligt gruppens förslag ska stödet få ett tak på 700 euro per månad. Självrisken föreslås vara 100 euro.

En hur stor del som ersätts kommer att klarna senare. Enligt de preliminära beräkningarna kommer stödet totalt att kosta cirka 400 miljoner euro.

Regeringen förbereder ett eget stöd för att hjälpa med bland annat höga elräkningar inom jordbruket.

elkonsumtion

Helsingfors stads energibolag Helen sänker elpriset

Helen erbjuder sina kunder ett fast avtal på 20 cent/mwh.

Röken avtecknar sig mot himlen ovanför skorstenarna på Fortums kraftverk i Finno i Esbo.

Så här gör några europeiska länder med sina medborgares stigande energiräkningar

Pristak, elstöd, begränsningar – det finns många lösningar.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida