Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Gymnasieelever som ockuperat skolan Kallion lukios aula i Berghäll i Helsingfors. Eleverna protesterar mot regeringens nedskärningar.

”Nej till nedskärningarna”

Elever ockuperar gymnasiebyggnad i Helsingfors.

Höstens studentskrivningar kör igång

I dag börjar höstens studentskrivningar.

Drygt 8 500 examinander har anmält sig till det första provet, som är provet i modersmålets läskompetens.

Sammanlagt har nästan 44 000 studerande anmält sig till höstens skrivningar, som pågår till och med den 27 september.

Höstens populäraste prov är provet i lång engelska, enligt Studentexamensnämnden.

Mera: Skriver du studenten nu i höst – här hittar du länkar till alla studentprov

Närbild på händer, elev som skriver i häfte, läraren pekar i häftet.

Ökande antal unga med psykiatriska diagnoser avbryter skolgången – forskare: ”Siffrorna alarmerande med tanke på hälsoriskerna”

Forskning vid Åbo universitet visar att elever med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser i större utsträckning än övriga elever avbryter skolgången.

En yrkesstuderande håller handskar i händerna

Nästan hundra procent fortsätter studera efter årskurs nio

Bara en halv procent fortsätter inte att studera i höst.

Fiskis i Pargas.

”Fiskis” i Pargas läggs ner: ”Inget lätt beslut att fatta”

Också träbåtsutbildningen i Pargas läggs ner.

Rektor Marianne Pärnänen i Katedralskolans trappa.

Finns det elitskolor i Svenskfinland? Det handlar mer om geografi, säger Åborektor

Trycket av sökande till Katedralskolan på normal nivå.

Vasa ger inte upp med el- och automationsutbildning på engelska

Vasa stad ansöker igen om tillstånd att få ordna utbildning på engelska inom el- och automationsbranschen.

Staden ansökte om lov senast i februari, men fick ett nekande svar från undervisnings- och kulturministeriet.

Det beskedet överraskade många, eftersom det anses att näringslivet behöver den här utbildningen, inte minst med tanke på eventuella fabriker på Giga Vasa-området.

Nu har stadsstyrelsen beslutat att man försöker på nytt och man vill anordna utbildningen från och med augusti.

Konkret handlar det om yrkesskolan Vamia som skulle erbjuda grundexamen inom el- och automationsbranschen på engelska.

En kvinna står på en stenig strand och ser ut mot horisonten. Hon ser allvarlig ut.

”En total flopp och barnen tar smällen” – det säger föräldrarna om Prakticums Hux-utbildning, som ersätter tionde klass

Prakticums Hux-utbildning är en total flopp, säger en studerande och flera föräldrar. Utbildningen ersätter tionde klass och de andra förberedande utbildningarna inför andra stadiet. Missförstånd om vad Hux handlar om, säger Prakticums rektor.

Yrkesexamensmössor

Finansministeriet vill skära i yrkesutbildningen – och förkorta den till två år

Ministeriet vill öka sysselsättningen bland unga.

Tre gymnasiekillar i vit skjorta och mörk kavaj

Ekenäs gymnasium vann finlandssvensk debattävling

Ekenäs gymnasium vann den nationella debattävlingen för skolor på andra stadiet. I finalen mötte Ekenäs gymnasium Mattlidens gymnasium. Också Jakobstads gymnasium deltog.

Robbie Nylund, Axel Ekholm och Maurus Blomqvist debatterade i det vinnande laget.

Finalen hölls i Helsingfors på tisdagen (11.4). Debattävlingen arrangeras av Finlands Svenska Skolungdomsförbund och Svensk Ungdom.

Målet är att ge samhällsfrågor mera plats i utbildningen och ge ungdomar möjlighet att öva sig på att debattera.

Utexaminering på gång i festsal.

Lovisa får yrkesutbildning igen: ”Vi behöver kunnig personal till våra företag”

Fem år sedan den sista yrkesutbildningen flyttades bort.

Multiplikationstal på svart tavla.

”Samhället anser att du är smartare och bättre om du läser lång matematik”

Poängsättningen av studentexamensbetyg ses över.

Yrkesinstitutet Livia måste spara 1,5 miljoner

Målet är att i första hand minska fastighetskostnaderna och att inte anställa ny personal för att ersätta de som slutar av naturliga orsaker.

Yrkesinstitutet har i det här skedet inga planer på att lägga ner någon utbildning och målet är att nedskärningarna inte ska påverka undervisningen.

Hur sparåtgärderna ska förverkligas diskuteras på en aftonskola på torsdagskvällen den 30 mars.

Livia ordnar andra stadiets utbildning inom bland annat fiske, naturbruk och vård på sina enheter i S:t Karins, Pikis (Tuorla), Pemar och Pargas och är en del av utbildningssamkommunen Peimarin koulutuskuntayhtymä.

Samkommunens styrelse och fullmäktige fattar beslut om sparåtgärderna senare under våren.

Rekordmånga sökande till Optima

Yrkesskolan Optima lockade ett rekordantal sökande i vårens gemensamma ansökan.

Ansökan till andra stadiets yrkesutbildning avslutades den här veckan. 437 personer hade någon av Optimas yrkesutbildningar på första plats.

Bland de utbildningar som hade flest sökande i förhållande till antalet platser hittas till exempel lastbilsförare, el- och automationsmontör och barnledare.

Hur många som antas till de olika utbildningarna klarnar i sommar.

Tvåor från gymnasier och yrkesskolor besöker Novia och Åbo Akademi

Idag ordnar yrkeshögskolan Novia tillsammans med Åbo Akademi en gemensam marknadsföringsdag för tvåor på andra stadiet i Åbo.

Under dagen presenteras utbildningarna vid högskolorna, och det ordnas rundvandringar.

Över tusen elever från skolor runt om i Svenskfinland förväntas delta i evenemanget.

Läs mera om programmet här.

Ansökan till andra stadiets utbildningar öppnar i dag

Den gemensamma ansökan till andra stadiets utbildningar öppnar i dag.

Det betyder att det är nu man kan söka till gymnasie- och yrkesutbildningar.

I den här ansökan kan man också söka till utbildning som handleder för examensutbildning och till utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv.

Utöver det kan man söka till folkhögskolor som arrangerar med fritt bildningsarbete för läropliktiga, och yrkesutbildningar med särskilt stöd.

Ansökan är öppen i en månad och sista dagen att ansöka är den 21 mars.

Källa: STT

lärkans penkis flak

Vad minns du av ”penkis”? Skicka de bästa bilderna från din egen bänkskuddardag till oss

I dag firar stora delar av Svenskfinland penkis! Vi vill höra och se hur före detta abiturienter minns penkisen.

En pojke och en flicka står framför en anslagstavla med färggranna skyltar.

Pedersöreunga vill ut i arbetslivet snabbt: “Intresset för högre utbildning beror på konjunkturen”

Intresset för gymnasiestudier är konjunkturkänsligt. Ny trend är att föräldrar uppmanar unga till högre studier. Det osäkra världsläget kan påverka, tror studiehandledaren i Pedersöre.

Helsinge på andra plats i STT:s jämförelse över gymnasium – Grankulla fjärde

I en jämförelse som nyhetsbyrån STT har låtit göra placerar Helsinge gymnasium i Vanda sig på andra plats. Helsinge jämförs i gruppen stora gymnasier med över 50 deltagare i studentskrivningarna.

STT har låtit jämföra betygen i de obligatoriska ämnena med medeltalet från avgångsbetyget i grundskolan.

Bäst bland stora gymnasier är Katedralskolan i Åbo och på tredje plats kommer Brändö gymnasium från Helsingfors. Gymnasiet Grankulla samskola knep fjärde plats.

Soite och Karleby stad utarbetade ny modell för att identifiera lässvårigheter

En klar arbets- och ansvarsfördelning är en av huvudpunkterna i den nya rekommendation för att förebygga läs- och skrivsvårigheter som Soite och Karleby stad utarbetat.

Målet är att införa den nya verksamhetsmodellen från småbarnspedagogiken till andra stadiets utbildning.

Lässvårigheter är den vanligaste typen av inlärningssvårigheter, och beräknas förekomma hos 5-10 procent av åldersklassen. Får man inte hjälp med lässvårigheterna påverkar det starkt valmöjligheterna för fortsatt utbildning.

Odiagnsotiserade lässvårigheter har också visat sig orsaka psykisk belastning och öka risken för marginalisering senare i livet.

Jessica Hermanson, Moa Höstman, Ronja Lindedahl och Fanny Lehtonen. Tvåor i Vasa övningsskolas gymnasium.

Yle Nyhetsskolan: Hur ser du på framtiden? Vad ska det bli av dig? Gymnasiets ettor och treor svarar

De flesta abiturienter är nervösa inför studentskrivningarna. De är inte helt säkra på vad de ska göra efter gymnasiet. Ettorna verkar obekymrade och förväntansfulla. Vad som händer efter gymnasiet bekymrar inte ännu.

Tre unga kvinnor sitter vid varsin mikrofon.

Yle Nyhetsskolan: Fast fashion lockar med fina kreationer för struntsummor, men köper du snabbmode struntar du i mänskliga rättigheter och i miljön

Det kinesiska klädföretaget Shein är en populär snabbmodekedja, men problematisk både vad miljöfrågor och arbetsförhållanden i fabrikerna beträffar.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida